Как да смените панела на вратата хладилник BESPOKE

Хладилникът Samsung BESPOKE ви позволява да персонализирате цветовете на панела на вратата и покритията по свой вкус. Персонализираните панели на вратите могат да бъдат сменяни по всяко време с желаното покритие и цвят. Когато сменяте или монтирате панелите на вратите е най-добре е да получите помощ от професионален техник.

Как да смените панела на вратата на BESPOKE


Свалянето или поставянето на панела на вратата от ваша страна може да доведе до повреда на продукта или до физическо нараняване. Купете нов панел за вратата от магазин на Samsung или от уебсайта на Samsung и оторизиран техник ще ви го монтира. Препоръчваме ви да посетите най-близкия магазин на Samsung или уебсайта на Samsung, за да може оторизиран техник да ви смени панелите.

смяна на панела на вратата на хладилник bespoke

Забележка:

 •  Ако срещнете някакви проблеми с панела на вратата, се свържете със сервиз на Samsung.
 •  Местата, откъдето можете да закупите панели за вратите, може да варират в зависимост от страната.
 • Може да бъде начислена такса обслужване за смяната на панела дори в рамките на гаранционния срок.
 • Демонтирането или монтирането на панела на вратата от ваша страна може да доведе до повреда на продукта или до физическо нараняване.
 •  Samsung няма да носи отговорност за никакви повреди или наранявания, получени по време на смяната на панела на вратата.

Тези инструменти не са предоставени с уреда, но са необходими за монтажа.

 • Вендуза
 • Плоска отвертка
инструменти за смяна на панела на вратата на хладилник bespoke

Забележка: Вендуза е необходима, за да може панелът на вратата да бъде свален.

Как да откачите горния панел на вратата

откачане на горния панел на вратата на хладилник bespoke откачане на горния панел на вратата на хладилник bespoke

Стъпка 1. Отстранете фиксиращите скоби на горния панел на вратата.

откачане на горния панел на вратата на хладилник bespoke откачане на горния панел на вратата на хладилник bespoke

Стъпка 2. Прикрепете вендузата в горната част на горния панел на вратата.

откачане на горния панел на вратата на хладилник bespoke откачане на горния панел на вратата на хладилник bespoke

Стъпка 3. Бавно дръпнете вендузата напред, за да издърпате горния панел на вратата. Придържайте долната част на панела с ръка, за да не го изпуснете.

Как да откачите долния панел на вратата

откачане на долния панел на врата на хладилник bespoke откачане на долния панел на врата на хладилник bespoke

Стъпка 1. Отстранете фиксиращите скоби в долната част на долния панел на вратата.

откачане на долния панел на врата на хладилник bespoke откачане на долния панел на врата на хладилник bespoke

Стъпка 2. Прикрепете вендузата в горната част на долния панел на вратата.

откачане на долния панел на врата на хладилник bespoke откачане на долния панел на врата на хладилник bespoke

Стъпка 3 Бавно дръпнете вендузата напред, за да издърпате долния панел на вратата. Придържайте горната част на панела с ръка, за да не го изпуснете.

Забележка: 

 • Внимавайте да не се нараните по време на демонтажа.
 • Внимавайте да не надраскате или повредите панела на вратата по време на демонтажа.

Как да монтирате горния панел на вратата

монтиране на горния панел на вратата на хладилник bespoke монтиране на горния панел на вратата на хладилник bespoke

Стъпка 1. Поставете горния панел в жлеба в долната част на горната врата.

монтиране на горния панел на вратата на хладилник bespoke монтиране на горния панел на вратата на хладилник bespoke

Стъпка 2 Натиснете ъглите на панела, за да го фиксирате.

монтиране на горния панел на вратата на хладилник bespoke монтиране на горния панел на вратата на хладилник bespoke

Стъпка 3. Поставете трите фиксиращи скоби в горната част на панела на вратата.

Как да монтирате долния панел на вратата

монтиране на долния панел на вратата на хладилник bespoke монтиране на долния панел на вратата на хладилник bespoke

Стъпка 1. Поставете долния панел в жлеба в горната част на долната врата.

монтиране на долния панел на вратата на хладилник bespoke монтиране на долния панел на вратата на хладилник bespoke

Стъпка 2. Натиснете ъглите на панела, за да го фиксирате.

монтиране на долния панел на вратата на хладилник bespoke монтиране на долния панел на вратата на хладилник bespoke

Стъпка 3. Поставете трите фиксиращи скоби в долната част на панела на вратата.

Забележка: Уверете се, че няма луфт между панела и вратата и че фиксиращите скоби са пъхнати до край, за да предотвратите изпадането на панела в резултат на външни сили.

Забележка:

 • Наличните цветове и покрития на панелите на хладилника BESPOKE могат да варират в зависимост от страната, доставчика или продукта.
 • Изображенията в това съдържание могат да варират в зависимост от модела устройство, с който разполагате.

Благодарим Ви за обратната връзка