Когато центрофугира се чуват удари

Шумът и вибрациите не могат да бъдат избегнати напълно при центрофуга, понеже барабана се завърта с много висока скорост.
 

Проверка стъпка 1
 

Шумовете могат да бъдат предизвикани от неравно разпределено пране или чужди тела. Барабанът се завърта с голяма скорост в момент на центрофугиране. Ако количеството пране е малко (един, два чифта дънки) или прекалено голямо (повече одяла), барабанът може да се измести от своя център към някоя страна, като по този начин започва да се чува шум от удари. Уверете се, че разпределяте равномерно прането във вътрешната страна на барабана, както и че спазвате количеството препоръчано в наръчника за употреба. Специално за одяла, уверете се, че вкарвате всяко едно одеяло отделно в барабана.

Шумовете могат да бъдат предизвикани от неравно разпределено пране или чужди тела

Проверка стъпка 2
 

Уверете се, че транспортните болтове са развити (изкарани от пералнята).

Уверете се, че транспортните болтове са развити

Проверка стъпка 3
 

Уверете се, че пералната машина е монтирана върху равна повърхност. Ако повърхността не е равна, регулирайте височината на крачетата на пералнята. 

Уверете се, че пералната машина е монтирана върху равна повърхност

Проверка стъпка 4
 

Ако вибрациите се засилят, поместете внимателно пералнята за да проверите дали е останало разстояние между крачетата и повърхността, върху която е монтирана.

Поместете внимателно пералнята за да проверите дали е останало разстояние между крачетата и повърхността
Поместете внимателно пералнята за да проверите дали е останало разстояние между крачетата и повърхността

Проверка стъпка 5
 

Уверете се, че пералнята не се докосва с други предмети. 

Уверете се, че пералнята не се докосва с други предмети

Благодарим Ви за обратната връзка