Персонализирайте клавишите на своя Note10

Ако не можете да намерите бутона за захранването на Note10, не изпадайте в паника. Той вече не е от дясната страна на телефона, а от лявата! Комбиниран е и включва функционалността Bixby. Този нов бутон е наречен „страничен клавиш“ и може да бъде персонализиран, за да изпълнява различни задачи - изключване на телефона, извикване на Bixby или изпълняване на други действия.

Новият Note10 има два физически клавиша от лявата си страна: клавиша за сила на звука и страничния клавиш. Както показва името му, с натискане на клавиша за сила на звука може да се регулира силата на звука на телефона. Можете да натискате страничния клавиш или клавиша за захранването/Bixby кратко, продължително или двукратно, за да получите достъп до различни функции.

При самостоятелно натискане клавишите имат собствени функции, но можете да ги използвате заедно за създаване на ваши собствени кратки пътища за по-ускорена работа.
 
Ето функциите на клавишите по подразбиране, които можете да използвате :

 • Включване или изключване на екрана: Натиснете за кратко страничния клавиш.
 • Bixby глас: Натиснете продължително страничния клавиш.
 • Стартиране на камерата: Натиснете двукратно страничния клавиш.
 • Включване на захранването: Натиснете продължително страничния клавиш, докато телефонът е изключен.
 • Изключване на захранването на менюто: Натиснете едновременно и продължително страничния клавиш и клавиша за сила на звука, докато телефонът е включен.
 • Екранна снимка: Натиснете едновременно и за кратко страничния клавиш и клавиша за сила на звука.
Показване на снимки с помощта на клавиша за увеличаване на силата на звука и страничния клавиш от лявата страна на устройството Note10

Забележка: Можете също така да изключите захранването на телефона от панела Quick Settings (Бързи настройки). Плъзнете с пръст надолу от горния край на екрана, натиснете иконата Power (Захранване) в горния ъгъл на екрана и след това натиснете Power off (Изключване на захранването).

Може би сте свикнали този клавиш да прави само едно нещо, например да събужда Bixby. Няма проблем, можете да го персонализирате, така че да прави това, което искате.

Note10, екранна снимка с инструкции за това как да персонализираме страничния клавиш, за да задействаме отварянето на Bixby

В Settings (Настройки) потърсете и изберете Side key (Страничен клавиш) и след това натиснете отново Side key (Страничен клавиш). Тук можете да изберете желаните настройки.

За Double press (Двукратно натискане) можете да избирате между:

 • Quick launch camera (Бързо стартиране на камерата)
 • Open Bixby (Отваряне на Bixby)
 • Open app (Отваряне на приложение) (Натиснете иконата Настройки, за да изберете приложение.)

За Press and hold (Натискане и задържане) можете да избирате между:

 • Wake Bixby 
 • Power off menu

Благодарим Ви за обратната връзка