Как да намерите местоположението на вашето устройство Samsung Galaxy

Жена, която търси устройство Galaxy в чантата си

Не е необходимо да се притеснявате, ако загубите скъпоценния си телефон, таблет, часовник или дори слушалки. Функцията Find My Mobile (Намиране на мобилното ми устройство) ви дава възможност да заключите или отключите, намерите или ако се случи най-лошото - да изтриете изцяло данните си. Бъдете сигурни, че дори информацията за плащане в Samsung Pay може да бъде заключена или изтрита, като всичко това може да бъде направено дистанционно. В приложението Galaxy Wearable се предлагат подобни услуги и за вашия часовник и слушалки.

Забележка: Предлаганите екрани и настройки може да са различни в зависимост от доставчика на безжични услуги, версията на софтуера и модела.

Намерете телефона или таблета си с помощта на Find My Mobile (Намиране на мобилното ми устройство)

Забележка: Телефонът трябва да бъде включен. 
Дистанционното управление трябва да е активирано на телефона. Тази функция ще бъде включена по подразбиране, когато добавите профил в Samsung към телефона си. 
За да използвате функцията за отключване на Find My Mobile (Намиране на мобилното ми устройство), дистанционното отключване трябва да бъде активирано.

Ако изгубите телефона или таблета си, можете да установите с голяма точност къде са с помощта на Find My Mobile (Намиране на мобилното ми устройство). 

Първо отворете на компютър уебсайта Find My Mobile. Въведете данните за вход в профила си в Samsung и щракнете върху I'm not a robot (Не съм робот) и след това върху SIGN IN (Вход). 

Вляво ще видите всички устройства, свързани към профила в Samsung, който използвате. Ако устройствата са заредени и свързани към мрежа, те ще се покажат в My devices (Моите устройства). Когато кликнете върху някое от тях, в десния панел ще се покажат всички налични дистанционни опции:

Снимка на версията за компютър на Find My Mobile (Намиране на мобилното ми устройство)

*Това изображение е само пример на английски език, но се предлага на езика на вашата държава.

  • Ring (Звънене): Ако не знаете къде сте си оставили телефона или таблета, накарайте го да звъни дори ако звукът му е изключен.

  • Lock and Unlock (Заключване и отключване): Ако се притеснявате за личните си данни, можете дистанционно да заключите телефона или таблета си. Това ще активира екран за заключване и ще прекъсне временно достъпа до картите ви в Samsung Pay. Ако сте забравили метода си за отключване, можете също така да отключите дистанционно телефона или таблета си.

Забележка: Ако заключването или отключването на телефона или таблета е неуспешно, ще се покаже червен удивителен знак.

  • Проследяване на местоположението: Проверявайте на всеки 15 минути къде е липсващият ви телефон или таблет.

Внимание: Ако използвате Find My Mobile (Намиране на мобилното ми устройство), за да намерите откраднат телефон или таблет, не отивайте директно на мястото, посочено на картата. Информирайте властите и ги оставете те да го вземат.

  • Дистанционно изтриване на данни: Не допускайте крадеца да получи достъп до личните ви данни. Не забравяйте, че телефонът или таблетът ви ще бъде нулиран напълно и ще загубите всичките си данни, включително финансовите данни в Samsung Pay.

Забележка: Ако имате регистриран профил в Google, ще трябва да влезете в него, преди да можете да използвате отново телефона или таблета си.

  • Back up (Архивиране): Преди да изтриете данните си завинаги, можете лесно да архивирате цялата информация в Samsung Cloud.

  • Extend battery life (По-дълъг живот на батерията): Последното нещо, което искате, е загубеният ви телефон или таблет да се изключи. Използвайте тази функция, за да увеличите максимално живота на батерията на телефона или таблета и шансовете да го намерите.

  • Retrieve calls/messages (Извличане на повиквания/съобщения): Можете да видите до 50 скорошни повиквания и съобщения от телефона си.

  • Set Guardians (Определяне на пазители): Можете да посочите пазители, които да намират дистанционно местоположението на телефона или таблета, да активирате авариен режим или да накарате телефона или таблета да звънне.

Забележка: Ако все още не можете да намерите местоположението на телефона или таблета си, може би вашият доставчик предлага услуга, която да ви помогне да го направите или да прекратите достъпа до телефона си. Моля, свържете се с вашия доставчик за допълнителна информация.

Намерете телефона си с помощта на смарт часовника

Оставили сте си случайно телефона някъде? Можете да използвате смарт часовника си, за да го намерите.

На смарт часовника си натиснете бутона Home (Начало) и след това плъзнете с пръст и натиснете Find My Phone (Намиране на телефона ми). Натиснете Start, за да започнете търсенето на телефона. Телефонът ще започне да звъни, за да го намерите лесно. Намерете телефона си и след това плъзнете с пръст надолу върху иконата Dismiss (Прекратяване).

Намерете смарт часовника си

Забележка: Уверете се, че са изпълнени всички изисквания, например дистанционна връзка, които вече са настроени в случай, че изгубите часовника си.

Ако загубите смарт часовника си, можете да го намерите с помощта на приложението Galaxy Wearable. Услугата Find My Mobile (Намиране на мобилното ми устройство) не ви дава възможност да видите местоположението на часовника си, но чрез нея можете да заключите или изтриете някои услуги от Samsung, като Samsung Pay.

Отворете на телефона си приложението Galaxy Wearable и натиснете Find My Watch 1Намиране на смарт часовника ми). (При лентите за фитнес натиснете Find My Band (Намиране на лентата ми) или Find My Gear (Намиране на екипировката ми).) Ако часовникът ви е свързан към телефона чрез Bluetooth, натиснете START. Часовникът ви ще започне да вибрира, така че ще го намерите по-лесно Когато го намерите, натиснете иконата X и плъзнете с пръст надясно.

Екранна снимка на търсене на часовник Galaxy

*Това изображение е само пример на английски език, но се предлага на езика на вашата държава.

Ако загубите часовника си някъде извън обхвата на Bluetooth, но дистанционната връзка е включена, имате две опции: 

  • Get location (Получаване на местоположение): Дава ви адреса на мястото, където се намира понастоящем часовникът. Можете да натиснете Show on map (Показване върху картата), за да намерите местоположението на часовника върху карта.
  • Set security (Настройване на защита): Получете достъп до опции за дистанционно настройване на заключване, нулиране или заключване на часовника с повторно активиране.
Намерете своите слушалки Galaxy Buds

Не е необходимо да си купувате нови слушалки Galaxy Buds, ако сте ги сложили на погрешното място, защото приложението Galaxy Wearable ви помага да ги откриете изключително лесно.

Отворете приложението Galaxy Wearable на телефона или таблета си. Натиснете Find My Earbuds (Намиране на слушалките ми) и след това Start. Слушалките ще започнат да издават звуков сигнал, който се засилва постепенно, за период от 3 минути. Натиснете Stop, за да прекратите търсенето.

Приложението ще покаже, че слушалките не са свързани и няма да може да ги намери, ако са извън обхвата на Bluetooth (32 фута), или ако батерията е изтощена.

Екранна снимка на търсене на слушалки Galaxy

*Това изображение е само пример на английски език, но се предлага на езика на вашата държава.

Забележка: Слушалките може да не издадат звуков сигнал, ако в инфрачервения сензор има чужди вещества или остатъци.

Благодарим Ви за обратната връзка