Ръководства за ремонт и резервни части

Ръководства за ремонт и резервни части

Ръководства за ремонт и резервни части Ръководства за ремонт и резервни части

Samsung е ангажирана с удължаването на живота на продуктите и намаляване на електронните отпадъци. Затова ние предприемаме стъпки, за да направим ремонта и рециклирането на нашите продукти по-лесни.

Европейско законодателство по отношение на екопроектирането Европейско законодателство по отношение на екопроектирането

Европейско законодателство по отношение на екопроектирането


Новото законодателство от Европейската комисия влиза в сила през 2021 г. и има за цел да стимулира ремонтопригодността и да увеличи полезния живот на уредите.

Като начало това важи за хладилници, перални и съдомиялни машини и сушилни, както и за електронни дисплеи като телевизори и монитори за компютри.

По какъв начин ви засяга това? По какъв начин ви засяга това?

По какъв начин ви засяга това?


Ние в Samsung сме въвели принципи за свеждане до минимум на въздействието върху околната среда чрез разработване на продукти, които потребяват по-малко енергия и използват ресурсите по-ефективно.

Ние постоянно се стремим да подобряваме екологичните характеристики на всички наши продукти и удължаването на полезния им живот е част от това.

За да поддържаме по-дълготрайни продукти, резервни части ще се предлагат за по-дълго време и ще бъдат доставяни в кратки срокове. Тези части могат също така лесно да бъдат демонтирани и заменяни с цел повишаване ремонтопригодността на нашите продукти.