Свързване към компютър чрез HDMI: Текстът е размазан/ Изображението не е ясно

Едно от най-често срещаните затруднения, когато свързваме компютър към телевизор е или, че текста на екрана е размазан или, че изображението не е ясно. Това се случва, защото мащабирането на телевизора е зададено на стандартно свързване чрез HDMI. За да отстраните затруднението с изображението, е необходимо да преименувате входа в „PC” или „PC DVI”. След като се преименува, телевизорът ще коригира мащабирането, за да съответства на съответния вход.

Преименуването на входа на телевизора може да Ви помогне да си спомните какво е свързано към всеки източник.

Забележка: Преименувайки входа в „PC” или „DVI PC” (или „PC DVI”) ще промени мащабирането на източника, за да се подобри качеството на изображението.

За да преименувате източника на телевизора следвайте стъпките:

1 Включете телевизора и натиснете бутона „Source”.
Натиснете бутона „Source”
2 Използвайте стрелките за навигация, за да маркирате източника, който желаете да преименувате.
Използвайте стрелките за навигация, за да маркирате източника, който желаете да преименувате
3 След като маркирате източника, натиснете бутона „Tools”​.
Натиснете бутона „Tools”
4 Използвайте стрелките за навигация, за да изберете „Редактиране на името”, след което натиснете „Enter”.
5 Изберете име за входа от наличният списък и натиснете „Enter”.

Забележка: Не можете да напишете името на източника, можете само да изберете едно от наличния списък.

Изберете име за входа от наличният списък и натиснете „Enter”
6 След като изберете името, излезте от менюто, по този начин входа ще бъде преименуван.

Важно: Използвайте HDMI порта и DVI порта за свързване с компютъра. Това е входа, който е предназначен за свързване към компютър.

След като изберете името, излезте от менюто, по този начин входа ще бъде преименуван

Благодарим Ви за обратната връзка