Как да проверя качеството на получения сигнал на телевизор Samsung?

Цифровите сигнали могат да бъдат чувствителни на смущения и поради това, дори и да живеете в зона с добър сигнал, неблагоприятните метеорологични условия могат да засегнат качеството на сигнала. Един повреден кабел за излъчване (скъсан, прегънат, усукан) също може да засегне качеството на сигнала.


Поради това е възможно да се появят промени в картината или звука на един телевизионен канал.


За да проверите качеството на сигнала на един телевизионен канал, първо изберете един канал, който има слаб сигнал или смущение и следвайте стъпките по-долу, за да направите диагностика на качеството на получения от телевизора сигнал.

Забележка: Необходимо е получаването на сигнала да бъде осъществено чрез тунера на телевизора. Диагностиката на сигнала не може да се осъществи по този начин, ако използвате външни устройства за получаване на сигнала (приемник).

1 Изберете опцията „Поддръжка” от „Менюто” на телевизора.

В зависимост от модела, тази опция може да бъде намерена:

Натиснете бутона Меню на дистанционното управление и преместете до Поддръжка.

или

Валидно за телевизори серия K (2016 г.): Натиснете бутона Home на дистанционното управление, изберете Настройки от лентата на менюто и преместете до Още настройки. След това изберете Поддръжка.

Изберете опцията Поддръжка от Менюто на телевизора
2 Сега изберете „Самодиагностика”.
Сега изберете Самодиагностика
3 Изберете „Информация за сигнала”.
Изберете Информация за сигнала
4 Ще се появи страница с „Информация за сигнала”.
Ще се появи страница с Информация за сигнала

Когато осъществявате диагностика на сигнала е важно да запомните следният аспект: Качеството на сигнала е по-важно отколкото Силата на сигнала.


За правилно приемане на сигнала е необходимо:

За правилно приемане на сигнала е необходимо

Ниво на битова грешка

= 0

Сила и Качество на сигнала

>= 80

Забележка: За всяко ниво на битова грешка, различно от 0 и за всяко качество или сила на сигнала по-малки от 80, моля да проверите връзките/кабелите и се свържете с доставчика на сигнала.

Благодарим Ви за обратната връзка