Как да почистя екрана на телевизор Samsung QLED?

Поддръжка на телевизора:

Ако върху екрана е бил залепен етикет, след неговото отстраняване е възможно да останат следи по екрана. Премахнете тези следи преди употребата на телевизора.

Външната повърхност и екрана на телевизора могат да бъдат надраскани по време на почистването. Уверете се, че почиствате внимателно външната повърхност и екрана, използвайки мека кърпа, за да се избегнат надрасквания.

Не пръскайте вода или друга течност директно върху телевизора. Течност, която проникне в продукта може да причини повреда, пожар или токов удар.

За да почистите екрана, изключете телевизора, след което премахнете внимателно петната или отпечатъците по екрана с помощта на кърпа от микрофибър. Почистете корпуса или панела на телевизора с кърпа от микрофибър, овлажнена в малко количество вода. След това подсушете влагата със суха кърпа. По време на почистването, не натискайте силно екрана, защото може да бъде повреден. Никога не използвайте запалими течности (бензен, разтворители и др.) или препарати за почистване. За упоритите петна напръскайте малко количество течност за почистване върху кърпа от микрофибър, след което изтрийте петната.

Поддръжка на телевизора

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка