Как се сдвоява smart дистанционното управление с телевизорите модел от 2014 г.?

Сдвояване на smart дистанционно управление

1 Телевизорът трябва да е включен, когато опитвате да направите сдвояването на дистанционното управление.
2 Поставете дистанционното управление в рамките на 50 см от телевизора, докато опитвате да сдвоите двете устройства.
3 Инфрачервеният индикатор на дистанционното управление трябва да бъде насочен към инфрачервения приемник на телевизора при тази процедура.
4 Всички бутони на дистанционното управление изпращат bluetooth сигнали, с изключение на бутона за включване.

Бутонът за включване излъчва инфрачервен сигнал. Ако дистанционното управление не се намира в обхвата на телевизора, командата за включване няма да бъде приета. Също така, чрез бутонът за включване ще можете да включвате или изключвате телевизора дори и дистанционното управление да не е сдвоено.

Първо сдвояване

Забележка: Когато дистанционното управление се активира за първи път, то ще опита да се сдвои автоматично с телевизора.

1 Натиснете произволен бутон, освен бутона за включване.
2 Забележете в долният ляв ъгъл на телевизора дали се появява информация за сдвояването.
Забележете в долният ляв ъгъл на телевизора дали се появява информация за сдвояването
3 Изчакайте да завърши процеса на сдвояване.

Ако процесът на сдвояване приключи успешно, дистанционното управление е сдвоено с телевизора и ще можете да го използвате.

Ако процесът на сдвояване приключи успешно, дистанционното управление е сдвоено с телевизора и ще можете да го използвате

Ако процесът на сдвояване не приключи успешно, следвайте инструкциите за ръчно сдвояване предоставени по-долу.

Ако процесът на сдвояване не приключи успешно, следвайте инструкциите за ръчно сдвояване предоставени по-долу

Ръчно сдвояване. Ново сдвояване

1 Поставете дистанционното управление в рамките на 30 см от телевизора и насочете smart дистанционното към инфрачервения приемник на телевизора.
2 Натиснете бутоните „Return” и „Guide” едновременно.

Забележка: Дистанционното устройство може да изглежда различно от показаното в изображението.

Натиснете бутоните „Return” и „Guide” едновременно
3 Задръжте натиснати тези бутони за 3 секунди.
4 Освободете бутоните и задръжте дистанционното управление близо до телевизора.
5 Забележете в долният ляв ъгъл на телевизора дали се появява информация за сдвояването.

Ако процесът на сдвояване приключи успешно, дистанционното управление е сдвоено с телевизора и ще можете да го използвате.

Дистанционното управление е сдвоено с телевизора и ще можете да го използвате

Ако процесът на сдвояване не приключи успешно е необходимо да се свържете с оторизиран сервизен център.

Ако процесът на сдвояване не приключи успешно е необходимо да се свържете с оторизиран сервизен център

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка