Как да сдвоя smart дистанционното управление с телевизор Samsung модел 2016 г.?

Ако smart дистанционното управление на телевизора не работи, моля проверете дали е осъществено успешно сдвояването на аксесоара с телевизора:

Сдвояване на smart дистанционно управление

1 Натиснете и задръжте натиснати едновременно, за няколко секунди, бутоните „Return” и „Play/Pause” на smart дистанционното управление.
Натиснете и задръжте натиснати едновременно, за няколко секунди, бутоните Return и Play/Pause на smart дистанционното управление
2 На екрана на телевизора ще се появи съобщение относно процеса на сдвояване.
3 След няколко секунди, на екрана ще се появи изображение на дистанционното управление и на неговите батерии. Това показва, че процеса за сдвояване е приключил успешно и smart дистанционното може да се използва.

Благодарим Ви за обратната връзка