Какво да направя, ако настройките на телевизор Samsung QLED се губят след 5 минути?

Ако настройките на телевизора се губят след 5 минути, означава че телевизора е в Режим за магазин.

Ако телевизора е в Режим за магазин имате възможност да промените неговия режим за употреба. 

Можете да промените режима на използване от меню Общи в Домашен режим (Бутон Home > Настройки > Общи > Диспечер на системата > Режим на използване > Домашен режим).

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка