Как се използва функцията Screen Mirroring на Samsung Smart TV?

Screen Mirroring (Споделяне на екрана на мобилното устройство на екрана на телевизора)

Безжично свързване на мобилно устройство, което поддържа функцията за споделяне на снимки, видео и аудио файлове, съхранени на устройство, с вашият телевизор. 

Терминът „Mirroring” се отнася за функцията за възпроизвеждане на този вид съдържание (снимки, видео, аудио), което се намира в мобилното устройство или на телевизора и на мобилно устройство едновременно.
 

Меню > Мрежа > Screen Mirroring
 

За да използвате функцията „Screen Mirroring”, мобилното устройство трябва да поддържа една от следните функции за споделяне: All Share Cast, WiDi (версия по-голяма от 3.5) или Miracast. За да проверите дали Вашето устройство поддържа тази функция, можете да посетите уеб сайта на производителя.
 

Видео или аудио съдържанието може да бъде спряно/блокирано периодично, това се дължи на мрежовата връзка.
 

Връзка чрез мобилно устройство.

1 Включете функцията „Screen Mirroring”​ на мобилното устройство. Телефонът ще започне да търси намиращи се в близост устройства, към които може да се свърже.
2 От списъка с резултати, изберете „TV”. На телевизора ще се появи изскачащо съобщение в горната част на екрана.
3 От изскачащото съобщение изберете „Разреши” (Allow), за да се свържете към мобилното устройство.

Всички устройства, които са били свързани при предишните сесии ще се свържат автоматично, без да искат разрешение. Ако изберете „Отказ”​ (Deny) устройството не може да се свърже. Освен това, ако състоянието на връзката остане на „Отказ”​ (Deny) в бъдеще няма да се улеснени връзката между устройствата, докато не промените състоянието. 

4 За да се промени състоянието на връзката, която е настроена на „Отказ”​ (Deny) влезте в Мрежа > Screen Mirroring > Диспечер устройство > изберете „Разреши”​ (Allow).

Търсене на телевизор на мобилното устройство. 

1 Влезте в Мрежа > Screen Mirroring след това изберете „Screen Mirroring”​. Функцията „Screen Mirroring”​ ще се активира. Тази функция може да се активира и чрез натискане на бутона „Източник”​ (Source) на дистанционното управление, след което изберете опцията „Screen Mirroring”​ от списъка, който се появява в горната част на екрана.
2 Включете функцията „Screen Mirroring”​ на мобилното устройство. Телефонът ще започне да търси за налични устройства.
3 Изберете телевизора от списъка с намерените устройства. Телевизорът ще улесни автоматично връзката и двете устройства ще се свържат.

Ако мобилното устройство не успее да се свърже, рестартирайте телевизора. 

Проверка на състоянието на връзката на предишни мобилни устройства.
 

Тази функция е налична само за мобилни устройства, които преди това са били свързани или са се опитали да се свържат, но връзката е била „Отказана”​ (Denied).

1 Влезте в Мрежа > Screen Mirroring > Диспечер устройства. На телевизора ще се появи списък с устройствата, които са били свързани в предишните сесии или, които са се опитали да се свържат. Ще се изпише състоянието на връзките „Разрешен/Отказан”​ (Allow/Deny).
2 В изскачащото съобщение можете да изберете „Разреши”​ (Allow) връзката, „Откажи”​ (Deny) или „Изтрий”​ (Delete) от списъка на устройството.

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка