Как да активирам или деактивирам звуковата обратна връзка на менюто, на телевизор Samsung?

Следвайте по-долните стъпки, за да активирате/деактивирате звуковата обратна връзка от менюто на телевизора:

Забележка: За телевизори серия K (2016 г.) стъпките са различни. Ще намерите по-долу стъпките за тази серия телевизори. 

1 Натиснете бутонът „Меню” на дистанционното управление.
Натиснете бутонът Меню на дистанционното управление
2 Изберете „Система”.
Изберете Система
3 Изберете „Общи” (възможно е да се наложи да преместите до долната част на подменюто, за да намерите опцията).
зберете Общи
4 Изберете „Звукова обратна връзка”.
Изберете Звукова обратна връзка
5 Изберете желаното ниво на звука: „Деактивирано”, „Ниско”, „Средно” или „Високо”.
Изберете желаното ниво на звука

За да активирате/деактивирате звуковата обратна връзка на телевизор серия K (2016 г.) следвайте по-долните стъпки:

1 Натиснете бутонът „Home” на дистанционното управление.
Натиснете бутонът Home на дистанционното управление
2 Изберете „Настройки”.
Изберете Настройки
3 Преместете до „Още настройки”.
Преместете до Още настройки
4 Изберете „Звук”.
Изберете Звук
5 Влезте в „Експертни настройки”.
Влезте в Експертни настройки
6 Изберете „Звукова обратна връзка” (възможно е да се наложи да преместите най-долу, за да намерите настройката).
Изберете Звукова обратна връзка
7 Изберете желаното ниво на звука: „Деактивирано”, „Ниско”, „Средно” или „Високо”.
Изберете желаното ниво на звука

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка