Какво е CI+ и как функционира един CI+ модул с LED телевизор Samsung?

Можете да проверите кой модел телевизор поддържа CI+ интерфейс в спецификациите на официалният сайт на Samsung – по-долните инструкции показват, че телевизора поддържа CI+.

 

CI+ (Common Interface Plus) е спецификация, която разширява Common Interface в съответствие с цифровият стандарт на излъчване. Един CI+ модул поставен в съответният слот на телевизора Ви позволява да се абонирате и да гледате платени телевизионни услуги от телевизионен оператор без да бъде необходим set-top-box.

 

За да използвате функцията Common Interface на LED телевизорът Samsung, следвайте по-долните инструкции:

Забележка: Можете да инсталирате CAM (Conditional Access Module) по всяко време, независимо дали телевизорът е включен или изключен.

1 Упете карта Common Interface (CI) от Вашия местен телевизионен доставчик заедно с CI CAM модула.
2 CI картата от опаковката.
3 Поставете CI картата в CAM модула в посока, посочена от стрелката, докато се нагласи добре.
4 Въведете CAM модула заедно със CI картата поставена в Common Interface слота на гърба на телевизора. Уверете се, че въвеждате CAM модула в посоката, показана от стрелката, до края и паралелно със слота.
Въведете CAM модула заедно със CI картата поставена в Common Interface слота на гърба на телевизора
5 Проверете дали се появява изображение на кодиран канал в мрежата.
6 Когато настройката на каналите е завършена, ще се появи съобщение „Завършено идентифициране”​, което показва, че списъкът на канали е актуализиран.

Когато CI картата не е поставена, за някои канали ще се изпише съобщение „Кодиран сигнал” на екрана.

 

След 2 – 3 минути, на екрана ще се появи информация за сдвояване, която съдържа телефонен номер, ID на CI картата, ID на хоста и друга информация. Ако се появи съобщение за грешка, моля, свържете се с Вашия доставчик за телевизионни услуги. 

Забележка: Позицията на Common Interface слота може да е различна според модела на телевизора. CAM модула не се поддържа в някои страни или региони, проверете с Вашия оторизиран дистрибутор.

Благодарим Ви за обратната връзка

Не откривате това, което търсите? Ние сме на Ваше разположение.

Онлайн

Изпратете ни Имейл

Ще отговорим до 24 часа на Вашето запитване.

SmartThings Помощ

Помощ за Hubs, Kits, Sensors и Outlets

Обадете се

0800 111 31

Понеделник до Петък от 09:00 до 18:00

* При запитвания, свързани с принтери, посетете страницата на HP website .

Индивидуална помощ

Намерете Локация на Сервиз

Посетете оторизираният сервизен център за експертен съвет или сервиз.

Свържете се с Нас