Какво е CI+ и как функционира един CI+ модул с LED телевизор Samsung?

Можете да проверите кой модел телевизор поддържа CI+ интерфейс в спецификациите на официалният сайт на Samsung – по-долните инструкции показват, че телевизора поддържа CI+.

CI+ (Common Interface Plus) е спецификация, която разширява Common Interface в съответствие с цифровият стандарт на излъчване. Един CI+ модул поставен в съответният слот на телевизора Ви позволява да се абонирате и да гледате платени телевизионни услуги от телевизионен оператор без да бъде необходим set-top-box.

За да използвате функцията Common Interface на LED телевизорът Samsung, следвайте по-долните инструкции:

Забележка: Можете да инсталирате CAM (Conditional Access Module) по всяко време, независимо дали телевизорът е включен или изключен.

1 Упете карта Common Interface (CI) от Вашия местен телевизионен доставчик заедно с CI CAM модула.
2 CI картата от опаковката.
3 Поставете CI картата в CAM модула в посока, посочена от стрелката, докато се нагласи добре.
4 Въведете CAM модула заедно със CI картата поставена в Common Interface слота на гърба на телевизора. Уверете се, че въвеждате CAM модула в посоката, показана от стрелката, до края и паралелно със слота.
Въведете CAM модула заедно със CI картата поставена в Common Interface слота на гърба на телевизора
5 Проверете дали се появява изображение на кодиран канал в мрежата.
6 Когато настройката на каналите е завършена, ще се появи съобщение „Завършено идентифициране”​, което показва, че списъкът на канали е актуализиран.

Когато CI картата не е поставена, за някои канали ще се изпише съобщение „Кодиран сигнал” на екрана.

След 2 – 3 минути, на екрана ще се появи информация за сдвояване, която съдържа телефонен номер, ID на CI картата, ID на хоста и друга информация. Ако се появи съобщение за грешка, моля, свържете се с Вашия доставчик за телевизионни услуги. 

Забележка: Позицията на Common Interface слота може да е различна според модела на телевизора. CAM модула не се поддържа в някои страни или региони, проверете с Вашия оторизиран дистрибутор.

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка