Kuidas hallata rakendusi Galaxy nutitelefonis

Teie seade võimaldab alla laadida, hallata ja desinstallida kõikvõimalikke rakendusi. Teatud rakendused on juba eelnevalt telefoni laaditud.

Erinevatel rakendustel on töötamiseks erinevad minimaalsed nõuded. Suuremad ja keerukamad rakendused nõuavad tavaliselt uusimat operatsioonisüsteemi, et laitmatult töötada. Vanematele seadmetele ei saa installida teatud rakendusi ja mõned rakendused nõuavad paigaldatud SIM-kaarti, nt WhatsApp.

Rakenduste allalaadimiseks Play Store'ist tuleb luua Google'i konto ja Play Store'i kontoSamsungi konto, et laadida rakendusi alla Galaxy Apps'ist. 

Tähelepanu! Toimingud on samad igal seadmel, kuid ikoonid ja ekraan võivad veidi erineda allolevatest illustratsioonidest, olenevalt seadmest, operatsioonisüsteemist ja teemast.

Avaekraani ja Rakenduste kuva vahel ümberlülitamine

Saate avada Rakenduste ekraani, libistades Avakuval üles või alla. Avakuvale naasmiseks libistage Rakenduste ekraanil üles või alla.

Libistage avaekraanil üles või alla

Alternatiivselt võite toksata Rakenduste ikooni, et avada Rakenduste ekraan. Kui Rakenduste ikooni ei kuvata ekraanil, tehke järgmised toimingud. 

1 Toksake ja hoidke all tühja kohta ekraanil.
2 Toksake “Avaekraani seaded”.
Toksake Avaekraani seaded
3 Kui teil on operatsioonisüsteemi Android versioon 9.0 , libistage selle funktsiooni aktiveerimiseks “Rakenduste nuppu”. Kui teil on varasem operatsioonisüsteemi versioon, toksake “Rakenduste nuppu”, valige “Kuva rakenduste nupp” ja toksake “Rakenda”.
Valige Kuva rakenduste nupp
4 Rakenduste nupp kuvatakse nüüd Avaekraani alaservas.
Nupp ilmub nüüd rakendustena
Rakenduste allalaadimine

Rakenduse allalaadimiseks oma seadmesse tehke järgmist.

1 Toksake avaekraanil rakenduste nuppu või libistage üles või alla, et avada rakenduste ekraan.
Libistage avaekraanil üles või alla
2 Toksake “Play Store” või avage kaust “Samsung” ja valige “Galaxy Apps”. Antud näites kasutame “Play Store'i”.
Toksake Play Store
3 Sisestage rakenduse nimi, mida soovite alla laadida, seejärel valige see soovituste nimekirjast.
Sisestage rakenduse nimi, mida soovite alla laadida
4

Toksake “Installi” Play Store'is või toksake allalaadimise ikooni Galaxy Apps'is.

Toksake Installi
5 Rakenduse käivitamiseks toksake “Ava” või toksake rakenduse ikooni rakenduste ekraanil.
Rakenduse käivitamiseks toksake Ava
Rakenduste lisamine Avaekraanile

Rakenduse teisaldamiseks oma seadmel tehke järgmist. 

1 Toksake avaekraanil “Rakendused” või libistage üles või alla, et avada rakenduste ekraan.
2 Toksake ja hoidke all rakendust, mida soovite teisaldada.
3 Toksake “Lisa avaekraanile”.
Toksake Lisa avaekraanile

Tähelepanu! Kui rakendus on juba avaekraanil, toksake rakenduse ikooni ja hoidke all, seejärel valige “Eemalda avaekraanilt”.

Kui soovite rakendusi ümber tõsta, vajutage ja hoidke all rakenduse ikooni ning seejärel lohistage see soovitud kohta.

Rakenduste rühmitamine ja kaustade loomine

Saate rühmitada rakendusi kaustadesse, et ekraan oleks korrastatud ja rakendusi oleks lihtsam käivitada. Operatsioonisüsteemidel Android 8.0 ja 9.0 on selleks kaks võimalust: 

Kas:

1 Toksake ja hoidke all rakendust Avakuval või Rakenduste kuval, seejärel lohistage ja asetage see teise rakenduse kohale.
Toksake ja hoidke all rakenduse ikooni
2 Ilmub kausta raam.
Lohistage rakendus teise rakenduse kohale
3 Toksake “Sisesta kausta nimi” ja sisestage kausta nimi.

Või:

1 Toksake ja hoidke all rakenduse ikooni ning valige hüpikaknas “Vali üksused”.
Valige üksused
2 Valige rakendused, mida soovite rühmitada, ja toksake “Loo kaust” ekraani ülaservas oleval ribal.
Valige elemendid, mida soovite rühmitada
3 Kui ilmub kausta nimi, toksake nime sisestamiseks “Sisesta kausta nimi”.

Rakenduste lisamiseks toksake kausta kohal “Rakenduste lisamine”, märgistage rakendused ja toksake “Lisa”. Samuti saate rakendust lisada, lohistades selle kausta.

Märgistage lisatavad rakendused ja toksake Lisa

Kausta kustutamiseks toksake ja hoidke kausta all ning seejärel toksake “Kustuta”. Kustutatakse ainult kaust. Kaustas olevad rakendused paigutatakse ümber rakenduste ekraanile.

Toksake ja hoidke all kausta, seejärel toksake Kustuta
Allalaaditud rakenduste desinstallimine või desaktiveerimine

Allalaaditud rakenduse desinstallimiseks toksake ja hoidke all rakenduse ikooni ning valige “Desinstalli”.

Toksake ja hoidke all rakenduse ikooni, seejärel toksake Desinstalli

Kustutamise kinnitamiseks toksake “Ok”. 

Mõnesid vaikerakendusi ei saa seadmelt desinstallida. Neid saab inaktiveerida, toksates ja hoides all rakenduse ikooni ning valides suvandi “Inaktiveeri”.

Rakenduse teisaldamine SD-kaardile

NB! Enamik rakendusi on mõeldud töötama sisemälust, mitte SD-kaardilt. Mõned arendajad võimaldavad rakendusi teisaldada ka SD-kaardile, kuid see võib tekitada rakenduse kasutamisel probleeme. NÕUANNE: kui soovid vabastada salvestusruumi, proovi enne rakenduste teisaldamist kõigepealt määrata, et sinu fotod ja videod salvestataks SD-kaardile (või varundataks automaatselt Wi-Fi kaudu).

1 Ava Seaded ja puuduta valikut Rakendused.
Puuduta seadetes valikut Rakendused
2 Vali rakendus.
Vali rakendus, mille soovid teisaldada
3 Puuduta valikut Salvestusruum.
Puuduta telefonis valikut Salvestusruum
4 Puuduta valikut Muuda.
Puuduta telefonis valikut Muuda

NB! Kui muutmise valik on hall või pole saadaval, ei saa seda rakendust teisaldada.

5 Puuduta valikut SD-kaart.
6 Puuduta valikut Teisalda.
Rakenduste värskendamine

Hoia oma rakendusi ajakohasena, et saada kasu rakenduste paremast toimivusest, veaparandustest ja perioodiliste värskenduste käigus välja antud uutest funktsioonidest. Saad rakendusi värskendada käsitsi või määrata, et neid värskendataks automaatselt.

Rakenduse käsitsi värskendamine

1 Käivita rakendus Play pood.
2 Puuduta konto ikooni (üleval paremas nurgas asuv täht värvilise ringi sees).
Puuduta ekraani ülal paremal nurgas konto ikooni
3 Puuduta valikut Rakenduste ja seadme haldamine.
Puuduta telefonis valikut Rakenduste ja seadmete haldamine
4 Ülevaate osas näed kõiki saadaolevaid värskendusi:

  • Üksikrakenduste värskendamiseks puuduta valikut Kuva üksikasjad
  • Kõigi rakenduste värskendamiseks puuduta valikut Värskenda kõik.
Saadaolevad värskendused ülevaates

Kui näidatakse teadet „Kõik rakendused on ajakohased“, on kõik rakendused värskendatud.

Rakenduse automaatne värskendamine

1 Käivita rakendus Play pood.
2 Puuduta konto ikooni.
3 Puuduta valikut Seaded.
Ava oma konto seaded
4 Puuduta valikut Võrgueelistused.
Puuduta oma telefonis valikut Võrgueelistused
5 Vali Rakenduste allalaadimise eelistus, et valida soovitud seade.

  • Mis tahes võrgu kaudu
  • Ainult WiFi kaudu
  • Küsi iga kord
Tee oma telefonis soovitud valik

NB! Kui valid „Mis tahes võrgu kaudu“, võivad rakenduda andmesidetasud.

Teavituste haldamine

Aeg-ajalt võivad sinu rakendused saata teavitusi. Saad valida, millistelt rakendustelt soovid teavitusi saada, ja blokeerida sellised rakenduste teavitused, mida sa saada ei taha.

NB! Rakenduste teavitused olenevad sinu seadme Androidi versioonist.

Korraga kahe rakenduse käivitamine

Korraga kahe rakenduse käivitamine võib olla kasulik, kui teed korraga mitut asja, nt vaatad WhatsAppi sõnumeid, jälgides samal ajal YouTube’i videot. Kahe rakenduse korraga käivitamiseks on kaks võimalust: jagatud kuva või hüpikaknakuva. Saad need kuvad avada servapaneeli või hiljutiste rakenduste nupuga.

Servapaneeli abil

NB! Galaxy Edge seadmetel saab rakendusepaaris kasutada ainult rakendusi, mis toetavad Android Nougati (s.t Android 7) ja uuemate versioonide mitmikakna formaati. Samuti saad brauseriakende avamiseks kasutada sama rakendust (nt Samsung Internet + Samsung Internet).

Kõigepealt veendu, et servapaneel oleks lubatud.

1 Ava Seaded ja puuduta valikut Ekraan.
2 Puuduta valikut Servaekraan.
3 Puuduta lülitit, et aktiveerida Servapaneelid.

Naase avakuvale ja järgi siis neid juhiseid.

1 Nipsa servapaneeli saki juures ekraanil paremalt vasakule.
Servapaneeli sakk
2 Puuduta rakendust, mille soovid käivitada.
3 Nipsa ekraanil uuesti paremalt vasakule, et uuesti servapaneeli sakki näha.
4 Pukseeri teine rakendis põhikuvale, et näha seda jagatud kuval.

Hiljutiste rakenduste nupuga

1 Käivita rakendused, mida soovid korraga avada, ja naase siis avakuvale.
2 Puuduta hiljutiste rakenduste ikooni.
Täiendavate valikute ikoon
3 Puuduta ja hoia esimese käivitatava rakenduse ikooni.
4 Puuduta valikut jagatud kuval avamiseks või hüpikaknakuvas avamiseks.
Näidatakse jagatud kuva ja hüpikaknakuva valikuid
5 Nipsa vasakule või paremale, et leida teine rakendus, mille soovid käivitada, ja siis puuduta selle käivitamiseks.

NB! Kõiki rakendusi pole võimalik jagatud kuval või hüpikaknakuval avada, nii et rakenduseikoone puudutades ei pruugi sa seda valikut alati näha.

Rakenduste seaded ja load

See funktsioon on saadaval alates Androidi versioonist 7.0 Nougat.

1 Ava Seaded ja puuduta valikut Rakendused.
Puuduta valikut Rakendused seadme seadetes
2 Puuduta täiendavate valikute ikooni (kolm ülestikku paiknevat punkti).
Täiendavate valikute ikoon
3 Puuduta valikut Spetsiaalne juurdepääs.
Valitud on spetsiaalne juurdepääs
4 Vali, millised pääsuõigused soovid igale rakendusele anda.

Tagasiside saatmiseks klõpsake alloleval nupul. Täname teid osalemise eest.

aitäh tagasiside eest