Kuidas paigaldada, eemaldada ja vormindada mälukaarti Galaxy nutitelefonil

Tehke nii palju pilte kui soovite ja salvestage nii palju infot kui soovite, paigaldades mälukaardi. Vaid mõne lihtsa sammu järel ei pea te enam muretsema mälumahu probleemide pärast Galaxy nutitelefonil.

Salve avamiseks läheb tarvis Galaxy nutitelefoniga kaasas olevat väljutustihvti.

Väljutustihvt
Mälukaardi sisestamine

Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Kahjustuste vältimiseks veenduge, et kasutate ühilduvat kaarti.

1 Sisestage väljutustihvt vertikaalselt avasse, et väljutada salv.
2 Tõmmake salv õrnalt kaardi pesast välja.
3 Asetage mälukaart salve nii, et kaardi kuldsed kontaktpinnad oleks suunatud allapoole, sobitudes salve kujuga.
4 Suruge mälukaart õrnalt salve, et seda kinnitada.
5 Sisestage salv pesasse tagasi.
Salve sisestamine

Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas Minu failid, SD-kaart.

Tähelepanu! Kaardipesa asukoht on erinevatel Galaxy nutitelefonide mudelitel erinev.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.

1 Käivitage rakendus Seaded ja toksake "Seadmehooldus" või “Seadme hooldus”.
Käivitage rakendus Seade, toksake Seadme hooldus
2 Toksake "Hoiundamine".
Toksake Hoiundamine
3 Toksake "Muu" ja valige "Mäluseaded".
Toksake Muu ja valige Mäluseaded
4 Toksake "SD-kaart" ja seejärel "Katkesta ühendus".
Toksake SD-kaart ja seejärel Katkesta ühendus

Seejärel:

5 Sisestage väljutustihvt vertikaalselt salve avasse, et väljutada salv.
6 Tõmmake salv õrnalt kaardi pesast välja.
7 Eemaldage mälukaart.
8 Sisestage salv salve pesasse tagasi.

Tähelepanu! Ärge eemaldage mälukaarti, sellal kui seade kannab andmeid üle.

Mälukaardi vormindamine

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles mälukaardil olevatest olulistest andmetest varukoopia teha. 

1

Käivitage rakendus Seaded, toksake "Seadmehooldus" või “Seadme hooldus”.

Käivitage rakendus Seade, toksake Seadme hooldus
2 Toksake "Hoiundamine".
Toksake Hoiundamine
3 Toksake "Muu" ja valige "Mäluseaded".
Toksake Muu ja valige Mäluseaded
4 Toksake "SD-kaart" ja seejärel "Vorminda".
Toksake SD-kaart ja seejärel Vorminda

Tähelepanu! Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildamatu.

aitäh tagasiside eest