Kilpailuehdot – Voita soundbar

1. Kilpailuun osallistuminen edellyttää, että kilpailija on yli 18-vuotias ja asuu Suomessa, Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa. Kilpailun järjestää Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung"). Samsungin työntekijät (ja heidän lähimmät perheenjäsenensä) eivät saa osallistua kilpailuun.

2. Kilpailuun osallistumiseksi täytyy kirjoittaa kilpailujakson aikana sisällöltään valinnainen arvio televisiokategoriaan kuuluvasta vuoden 2023 Samsung-tuotteesta, jonka osanottaja itse omistaa. Arvio täytyy antaa osoitteessa www.samsung.com/fi/offer/tv-review olevan linkin kautta. Arviointilomakkeessa kilpailijan on ilmoitettava myös lempinimi ja sähköpostiosoite. Kukin osanottaja voi voittaa vain yhden (1) palkinnon, mutta voi osallistua kilpailuun useampia kertoja, jos hän antaa arvion eri mallien vuoden 2023 Samsung-televisioista. Osanottajan täytyy omistaa arvioimansa tuotteet itse.  Jos arviota ei anneta sivulla olevan linkin kautta, sen ei katsota osallistuvan kilpailuun.

3. Kilpailu käynnistyy 19.6.2023 ja päättyy 31.10.2023 ("kilpailujakso"). Kilpailujakson jälkeen valitaan yksi (1) voittaja kustakin maasta: Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska. Voittajat valitaan satunnaisesti kaikkien osallistumiskelpoisten kilpailuvastausten joukosta. Voittajat julkistetaan kahden viikon kuluessa kilpailujakson päättymisestä. Satunnainen arvonta on lopullinen ja sitova.

4. Palkintona on Ultra Slim Soundbar HW-S811B. Palkinnon arvo on noin 899 €. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muiksi tuotteiksi. Kaikki palkinnoista perittävät verot ovat voittajien omalla vastuulla.

5. Samsung ottaa yhteyttä voittajiin kilpailun yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen kahden (2) viikon kuluessa kilpailujakson päättymisestä. Voittaakseen palkinnon voittajan on pyydettävä palkintoa Samsungilta kahden viikon kuluessa Samsungin yhteydenotosta. Jos voittaja ei pyydä palkintoa kyseisen ajan kuluessa, Samsung voi valita toisen voittajan muiden kilpailijoiden joukosta. Kilpailijat antavat Samsungille oikeuden julkaista voittajien ilmoittamat lempinimet ja voittaneet arviot Samsung.fi-sivuilla, muilla Samsung-konsernin verkkosivuilla sekä Samsungin markkinoinnissa.

6. Kilpailijat takaavat kirjoittaneensa kilpailuarvionsa itse. Kukin kilpailija vastaa itse kaikista lataamistaan kuvista ja tekstistä, sekä siitä, että hänellä on tarvittavat oikeudet, luvat ja suostumukset niiden lataamiseen Samsung.com-sivuille ja niiden antamiseen Samsungin käyttöön. Jos kuvassa on esimerkiksi henkilöitä, heiltä on saatava lupa kuvan julkaisuun. Samsung kehottaa kilpailijoita olemaan lataamatta kuvia, joiden käyttöön heillä ei ole kaikkia oikeuksia, lupia ja suostumuksia. Samsung ei vastaa millään tavalla kuvista eikä niiden mahdollisista rasistisista, väkivaltaisista, seksistisistä, loukkaavista tai muutoin sopimattomista sisällöistä tai sovellettavien lakien, Samsungin menettelytapojen tai tavaramerkkien rikkomuksista. Samsung pidättää oikeuden poistaa kaiken materiaalin, joka (i) mikä tahansa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien loukkaaminen tai niiden rikkominen; (ii) jollakin tavalla laiton tai ristiriidassa Samsungin menettelytapojen tai tavaramerkkien kanssa tai (iii) rikkoo näitä kilpailuehtoja tai (iv) Samsung katsoo oman harkintansa mukaan sopimattomaksi.

7. Kilpailijat antavat Samsungille ja muille Samsung-konsernin yrityksille kattavan, rajoittamattoman ja yksinomaisen oikeuden käyttää kilpailuvastausta markkinoinnissaan rajoittamattoman ajan mediasta ja maantieteellisistä markkinoista riippumatta. Tämä tarkoittaa sitä, että Samsungilla on rajoittamaton oikeus tehdä kopioita sisällöstä, muokata sitä ja tuoda se yleisön saataville.

8. Voidakseen osallistua kilpailuun, kilpailijan on annettava tietyt henkilötiedot Samsungille. Tämä on kuvattu osoitteessa https://www.samsung.com/fi/info/privacy/contests. Samsung kerää nämä henkilötiedot ja käsittelee niitä vain kilpailun hallinnoimista varten (mukaan lukien kilpailun voittajille ilmoittaminen). Lisäksi voittajien on Samsungin pyynnöstä ilmoitettava henkilötunnuksensa Samsungille, jotta Samsung voi täyttää verotukseen liittyvät velvollisuutensa. Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, 164 28 Kista, Ruotsi on vastuussa osallistujien henkilötiedoista. Samsung noudattaa voimassa olevaa yksityisyydensuojaan liittyvää lainsäädäntöä käsitellessään henkilötietoja. Sinulla on lain mukaan oikeus saada tietoa siitä, mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta ja saada virheelliset henkilötiedot oikaistua, vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää käytön rajoittamista sekä pyytää pääsyä henkilötietoihisi, niiden poistamista tai siirtämistä (ns. tietojen siirrettävyys). Jos haluat hyödyntää yllä mainittuja oikeuksiasi, tai jos sinulla on kysyttävää siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, voit ottaa yhteyttä GDPR-portaalimme kautta osoitteessa: https://www.samsung.com/fi/request-desk/ tai lähettää sähköpostia: dataprotection.sena@samsung.com. Jos sinulla on valituksia Samsungin tavasta käsitellä henkilötietojasi, voit tehdä ilmoituksen asianomaiselle valvontaviranomaiselle. Asianomaisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat osoitteessa https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Osallistumalla kilpailuun hyväksyt nämä kilpailuehdot ja vahvistat, että ymmärrät, että Samsung käsittelee henkilötietojasi yllä olevan tietosuojakäytännön mukaisesti. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Bazaarvoicen yhteydessä on Samsungin tietosuojakäytännössä: https://www.samsung.com/fi/info/privacy/.

9. Samsung pidättää oikeuden hylätä jokaisen kilpailijan, joka ei noudata näitä kilpailuehtoja sekä asiakirjoja, joihin viitataan arvion kirjoittamisen yhteydessä.