Mitä minun pitää tehdä, kun ohjauspaneelin painikkeet eivät toimi oikein?

Samsung-pesukoneissa on turvallisuussyistä lapsilukko-ominaisuus luukun ja painikkeiden lukitsemiseksi. Alla olevat ohjeet auttavat sinua ratkaisemaan näyttö- ja painikeongelmat.

Tarkista ohjauspaneelin näyttö

 

Yleisesti ei ole mahdollista muuttaa mitään asetuksia pesukoneen käynnistämisen jälkeen. Jos sinun täytyy muuttaa asetuksia, voit pysäyttää tuotteen painamalla Käynnistys/keskeytys-painiketta ja asettaa sen jälkeen asetukset uudelleen.

 

Jos painikkeessa on vieraita aineita tai kosteutta, painikkeen painamista ei välttämättä havaita. Jos lapsilukko on käytössä, ainoastaan virtapainike toimii. Lisäksi tämä toiminto pysyy käytössä sammuttamisen ja uudelleenkäynnistämisen jälkeen.

 

cl-koodi näytöllä

Huomautus:

 • Näytön ulkonäkö voi olla erilainen riippuen mallista.
 • Tämä kuva on englanninkielinen viitekuva, se on saatavilla omalla kielelläsi.
 • Varmista, että kone on kytketty pistorasiaan ja että ohjauspaneelin näyttö on valaistu.
 • Tarkista näyttöpaneeli ja poista kaikki vierasaineet tai kosteus painikkeista.

 

Näytön tarkistaminen

Vaihe 1. Irrota pesukone pistorasiasta muutaman minuutin ajaksi.

Vaihe 2. Kytke se takaisin pistorasiaan ja paina virtapainiketta.

Vaihe 3. Napauta mitä tahansa painiketta kahdesti. Jos kone reagoi, tarkista, näkyykö näytöllä näyttökoodi. Jos ei, toista vaiheet 1 ja 2.

Vaihe 4. Paina Ohjelma-painiketta kolmen sekunnin ajan tai kunnes valot lakkaavat vilkkumasta.

Kun lapsilukkotoiminto on otettu käyttöön, sen toiminta jatkuu, vaikka virta katkaistaisiin. Siksi sinun on poistettava se käytöstä tai peruutettava toiminto pyykin pesun aloittamiseksi. Kun lapsilukkotoiminto on päällä, lapsilukon merkkivalo vilkkuu ja näyttökoodi (CL, dC) näkyy näyttöpaneelissa.

 

Miten lapsilukkotoiminto poistetaan käytöstä (vaihtelee malleittain)

 

Edestä täytettävä pesukone

 • Lapsilukon (Väliaikaisesti-toiminto päällä) poistaminen käytöstä: Pidä painikkeita (A) ja (B) painettuna samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan. 
 • Lapsilukon peruuttaminen: Pidä painikkeita (A) ja (B) painettuna samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan poistaaksesi sen käytöstä. Pidä sitten painikkeita painettuna uudelleen samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan. Luukun lukitus avautuu ja lapsilukon merkkivalo sammuu kokonaan.
paina lämpötila- ja huuhtelupainiketta

Huomautus:

 • Näytön ulkonäkö voi olla erilainen riippuen mallista.
 • Tämä kuva on englanninkielinen viitekuva, se on saatavilla omalla kielelläsi.

Päältä täytettävä pesukone

 • Lapsilukon peruuttaminen: Pidä painikkeita (A) ja (B) painettuna samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan.

 

Vinkkejä painikkeiden ohjaamiseen lapsilukon ollessa käytössä (vain ylhäältä täytettävät pesukoneet)

 • Voit käyttää ohjauspaneelia siitä huolimatta, että luukku on kiinni. Jos avaat luukun, näyttöön tulee näyttökoodi (CL, dC) ja hälytys. Kone tyhjenee vedestä 30 sekunnin kuluttua pikkulasten tai lasten onnettomuuksien, kuten hukkumisen, estämiseksi.
 • Lapsilukko käynnistyy vasta, kun vedensyöttö on valmis.
 • Jos luukku jätetään auki 30 sekunniksi ja koneessa on vettä, kone tyhjentää veden CL-koodilla eikä sitä voida pysäyttää.
 • Jos haluat lisätä koneeseen pesuainetta tai lisää pyykkiä tai muuttaa sykliasetuksia, sinun on ensin poistettava lapsilukko käytöstä.
paina veden tasoa ja tehopesua

Huomautus:

 • Jos avaat luukun lapsilukon ollessa käytössä, kone aloittaa pakotetun tyhjentämisen onnettomuuksien, kuten hukkumisen, estämiseksi.
 • Näytön ulkonäkö voi olla erilainen riippuen mallista.
 • Tämä kuva on englanninkielinen viitekuva, se on saatavilla omalla kielelläsi.

Kiitos palautteestasi