Miten käytän HDMI ARC -liitäntää Samsung Smart TV:ssä

HDMI on yleinen äänen ja videoiden liitäntä. Kaikki äänilaitteet ja projektorit käyttävät tätä standardia. Saat paremman äänikokemuksen, kun käytät HDMI-kaapelia äänen siirtämisessä Smart TV:stä äänilaitteeseen. ARC (Audio Return Channel eli äänen paluukanava) on sertifioidun erittäin nopean HDMI-kaapelin erikoistoiminto, jota pitkin äänen voi lähettää myös takaisin lähettimeen.

Mikä on HDMI ARC?

 

Useimmat Samsung TV:t tukevat HDMI:n äänen paluukanavaominaisuutta. HDMI ARC on kehitetty vähentämään johtojen määrää TV:n ja ulkoisen kotiteatterijärjestelmän tai Soundbarin välillä. Äänisignaali kulkee molempiin suuntiin eli kaiuttimiin ja kaiuttimista poispäin. Tämä parantaa äänenlaatua ja lyhentää signaalin viivettä.

Toisin sanoen, et tarvitse toista optista kaapelia tai äänikaapelia HDMI ARC -yhteensopivaan kaiuttimeen yhdistämistä varten. TV:n ja ARC-yhteensopivan kaiuttimen yhdistäminen vaatii HDMI 1.4 -kaapelin tai uudemman. HDMI ARC -toiminto on käytettävissä vain tietyn TV:n tai One Connect Boxin liitännän kautta ja ulkoisten kaiuttimien täytyy olla yhteensopivat. Voit joutua myös säätämään ulkoisten kaiuttimien asetuksia, jotta HDMI ARC toimisi.

HDMI ARC -liitännän ero

HDMI ARC:n tukemat äänimuodot:

 • PCM (2-kanavainen)
 • Dolby Digital (korkeintaan 5.1-kanavainen)
 • DTS Digital Surround (korkeintaan 5.1-kanavainen) 

Huomautus: DTS on käytettävissä vain ennen vuotta 2018 markkinoille tulleissa malleissa.

HDMI-kaapelin yhdistäminen

 

Yhdistä Smart TV kaiuttimeen noudattaen seuraavien vaiheiden ohjeita:

Vaihe 1. Ota esille HDMI-kaapeli.
Vaihe 2. Yhdistä kaapeli TV:n HDMI IN (ARC) -porttiin.
Vaihe 3. Yhdistä haluamasi kaiuttimen HDMI OUT (TV-ARC) -porttiin.
Vaihe 4. Kytke TV:hen yhdistetty kaiutin päälle.
Vaihe 5. TV:n ääni kuuluu ulkoisten kaiuttimien kautta.

HDMI-kaapelin liitäntä

Anynet + (HDMI CEC) on aktivoitu tehtaalla Samsung Soundbar-kaiuttimeen ja Home Cinema System -kotiteatterijärjestelmään. Jos laitteesi ei ole Samsung Soundbar tai Home Cinema System, varmista, että Anynet + (HDMI-CEC) -toiminto on aktivoitu Smart TV:ssä. 

 • T/Q-, R/Q-, N/Q- ja M/Q-sarjan Smart TV:t (vuodesta 2017 alkaen)

       Koti > Asetukset > Yleiset > Ulkoisen laitteen hallinta > Anynet + (HDMI CEC)

 • K-sarjan Smart TV:t (2016)

       Koti > Asetukset > Järjestelmä > Asiantuntijan asetukset > Anynet + (HDMI-CEC)

 • Smart TV:t J-sarjaan saakka (2015)

       Valikko > Järjestelmä > Anynet + (HDMI-CEC

Huomautus:

 • Anynet + (HDMI-CEC) -toiminnon täytyy olla käytössä Smart TV:ssä, jotta voit käyttää eARC-liitäntää.
 • Luvattoman kaapelin käyttö voi johtaa virheisiin.
 • TV:n tai One Connect Boxin takana olevaan HDMI-porttiin on merkitty ARC.
 • Useimmissa One Connect Boxeissa on HDMI-ARC-portti (yleensä kolmas HDMI-portti).

HDMI-liitännän vianmääritys

 

Jos ARC:n/eARC:n toiminnassa on ongelma, irrota ensin kaikki TV:hen liitetyt ulkoiset laitteet (STB-, OTT-laitteet ym.), yritä sitten toistoa uudelleen. Jotkin ulkoiset laitteet eivät ehkä täytä HDMI-liitännän määrityksiä, mikä voi aiheuttaa ongelmia. Jos ongelma jatkuu, tarkista vielä seuraavat.

Tarkista, onko Anynet+ (HDMI-CEC) aktivoitu

Ota käyttöön HDMI-CEC-protokollat TV:n asetusvalikosta. Samsung TV:n HDMI-CEC-protokolla on Anynet+.

Anynet+:n käynnistämisen valikkopolku on seuraavanlainen:

Vaihe 1. Paina Samsung-kaukosäätimen HOME (Koti) -painiketta ja valitse sitten Asetukset.

Koti Asetukset-valikko

Vaihe 2. Valitse Asetukset-näytöstä Yleiset-valikko ja Ulkoisen laitteen hallinta.

Yleiset Ulkoisen laitteen hallinta

Vaihe 3. Siirry Ulkoisen laitteen hallinta -valikossa kohtaan Anynet+ (HDMI-CEC) ja kytke Anynet+ päälle painamalla kaukosäätimestä Enter.

Anynet HDMI-CEC
Tarkista äänilähdön asetus

Jos käytät kolmannen osapuolen soundbaria tai kotiteatterijärjestelmää, tarkista, onko HDMI CEC- tai ARC-toiminto aktivoitu Vaihda sitten kaiuttimesi tulolähteeksi HDMI ARC.

Tee seuraavat sarjakohtaiset asetukset Smart TV:hen, jotta saat äänen kuulumaan kaiuttimen kautta:

 • Smart TV vuodelta 2017 (T/Q-, R/Q-, N/Q- ja M/Q-sarjat)

       Avaa Koti > Asetukset > Ääni > Äänilähtö. Valitse Vastaanotin (HDMI) luettelosta.

 

 • Smart TV, 2016 (K sarja)

       Avaa Koti > Asetukset > Ääni > Kaiuttimen asetukset. Valitse Vastaanotin (HDMI) luettelosta. 

 

 • Smart TV, 2015 (J-sarja)

       Avaa Koti > Ääni > Kaiutinluettelo. Valitse Vastaanotin (HDMI) luettelosta.

 

 • Smart TV, 2013–2014 (F-/H-sarja)

       Avaa Koti > Ääni > Kaiuttimen asetukset. Aseta TV äänilähdöksi vastaanottimeen.

 

 • Smart TV 2011–2012 (D/E-sarja)

       Avaa Valikko > Järjestelmä > Anynet + (HDMI-CEC). Aseta Vastaanottimen toiminta-asetukseksi On. 

HDMI-liitännän diagnosointi

Jos TV:ssä ei ole ääntä tai ääni häviää ajoittain, ja kuuntelet laitetta, joka on yhdistetty HDMI-kaapelilla, yksi mahdollinen syy ongelmaan on kaapelin huono laatu. Koska kaapelin vaihtaminen laadukkaampaan kaapeliin ei ole aina helppoa tai kätevää, Samsung Smart TV -malleissa on asetus, jonka avulla voidaan säätää, miten televisio tulkitsee HDMI-signaalin ja parantaa yhteensopivuutta kaapelin kanssa.

Siirry kohtaan Valikko > Tuki Itsediagnoosi > Signaalitiedot > Signaalihistoria > HDMI-viivetaso ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

(Vuoden 2020 malleista alkaen: Valikko > Tuki Laitteen ylläpito > Itsediagnoosi > Signaalitiedot > Signaalihistoria HDMI-viivetaso)

 

 • Perus: Tämä on oletusasetus normaalissa käytössä.
 • Hidas 1: Tämä lisää pienen viiveen ennen kuin määritetään, että HDMI-kaapeli ei lähetä signaalia.
 • Hidas 2: Tämä lisää merkittävän viiveen.

 

Asetus Hidas 1 tai Hidas 2 parantaa huonolaatuisen HDMI-kaapelin signaalin laatua, mutta tämä sama viive esiintyy myös lähteen vaihtamisessa.

Soundbarin nollaaminen

Jos yhdistät HDMI ARC -kaapelin Soundbariin ja kaikki asetukset ovat oikein, mutta kaiutin ei toimi, voi nollata Soundbarin seuraavien vaiheiden mukaisesti.

Vaihe 1. Sammuta TV ja Soundbar. (Valmiustila)
Vaihe 2. Pidä kaukosäätimestä painikkeita Äänenvoimakkuus ylös (+) ja Äänenvoimakkuus alas (-) painettuina vähintään 5 sekunnin ajan, kunnes näytössä näkyy INIT.
Vaihe 3. Kytke TV ja Soundbar päälle.
Vaihe 4. Paina TV:n kaukosäätimen Koti-painiketta. Valitse Asetukset ja vaihda Äänilähtö-kohtaan Soundbar.
Vaihe 5. Etunäyttöön ilmestyy TV ARC ja TV:n ääni kuuluu.

Huomautus: Laitteen kuvakaappaukset ja valikko ovat vain englanninkielisiä esimerkkejä, mutta ne ovat saatavilla myös omalla kielelläsi.

Kiitos palautteestasi