USB-virheilmoitusten ongelmanratkaisu Kant-SU2- ja Kant-S2-TV-mallien päivittämisen aikana

Kun vuoden 2020 TV-malleja (Kant-SU2 ja Kant S2) päivitetään USB-muistitikun avulla, saatat nähdä näytöllä virheilmoituksen. Voit ratkaista ongelman seuraavan Samsung-TV:n laiteohjelmiston päivitysoppaan avulla.

Kun TV:ssä näkyy vain USB-virheilmoitus

 

Jos Kant-SU2- tai Kant-S2-mallinen TV ei toimi ja siinä näkyy alla oleva kuva laiteohjelmiston päivityksen aikana, on selvitettävä virheilmoituksen taustalla oleva syy.

USB-virheilmoitus

Tämä on ohjelmisto-ongelma, ja lopullinen version päivitys suoritetaan loppuun kahden uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Jos poistat USB-muistitikun tai sammutat laitteen ennen toista uudelleenkäynnistystä, näytölle ilmestyy USB-virheen kuvake.

 

  • Älä poista USB-muistitikkua.

  • Älä irrota virtakaapelia.

  • Älä sammuta TV:tä.

USB-virheilmoitusten syyt

Huomautus: USB-muistitikun irrottaminen tai virtakaapelin irrottaminen saattaa aiheuttaa laiteohjelmiston tai piirilevyn toimintahäiriön. Nämä ongelmat eivät ole osa Samsungin takuuta.

Ratkaisu: Yhdistä sama USB-muistitikku uudelleen

 

Jos USB-muistitikku poistetaan ja virhekuvake tulee näkyviin, voit korjata virheen liittämällä saman USB-muistitikun, jossa on uusin laiteohjelmistotiedoston versio. Päivitys suoritetaan sitten loppuun ja virhe ratkaistaan automaattisesti.

Huomautus: Uusin laiteohjelmisto voidaan ladata osoitteesta Samsung.com.

  • Manuaalinen laiteohjelmiston päivitysprosessi (USB/OTN)

 

TV päällä -> Laiteohjelmiston päivitys USB:llä/OTN:llä -> Uudelleenkäynnistys -> Näytössä näkyy logo -> Musta ruutu (korkeintaan 10 s) -> Edistymispalkki (30–60 s) -> Uudelleenkäynnistys -> Näytössä näkyy logo -> TV on päällä (valmis)

 

  • Automaattisen laiteohjelmiston päivityksen eteneminen

 

TV päällä -> Uudelleenkäynnistys -> Näytössä näkyy logo -> TV on päällä (valmis)

TV-ohjelmiston nimi näkyy TV-valikon kohdassa Tietoja TV:stä.

 

  • T-KTS2... tarkoittaa KANT-S2-alustaa.

  • T-KTSU2... tarkoittaa KANT-SU2-alustaa.

Kiitos palautteestasi