Kako mogu brzo provjeriti koliki je preostali kapacitet baterije?

Za brzi pregled preostalog kapaciteta baterije, pritisnite Fn+F2 da biste vidjeli prikaz na zaslonu koji pokazuje preostali kapacitet.
 

Ako je preostali kapacitet baterije ispod 20%, preporučamo da spojite izmjenični ispravljač i napunite bateriju.
Možete nastaviti upotrebu računala dok se baterija puni.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama