Kako da dodam i uklonim prečace za aplikacije sa početnog zaslona Samsung Galaxy Alpha?

Kako da dodam i uklonim prečace za aplikacije sa početnog zaslona svojeg uređaja Samsung Galaxy Alpha?


Dodavanje prečaca za aplikaciju

1. Povucite lijevo ili desno da dođete do dijela početnog zaslona na koji želite dodati prečac za aplikaciju (osim ako već niste na dijelu koji želite).

2. Pronađite aplikaciju koju želite (možda ćete morati povući lijevo ili desno) i zatim dotaknite i držite njezinu ikonu. Izbornik Aplikacije zatvorit će se i aplikacija koju držite bit će iznad početnog zaslona.

3. Dok još držite ikonu povucite je na mjesto početnog zaslona gdje želite i pustite je da biste je postavili na to mjesto.


Micanje prečaca za aplikaciju

1. Na početnom zaslonu dotaknite i držite prečac za aplikaciju koji želite maknuti.

2. Dok držite ikonu odvucite je u koš za smeće. Napomena: ovo neće izbrisati aplikaciju, samo njen prečac.


Dodavanje widgeta

Widget je jednostavna ekstenzija aplikacije koja je često dio veće aplikacije već instalirane na uređaju. Widgeti dolaze u različitim veličinama (za razliku od prečaca za aplikacije), podesivi su i nalaze se na bilo kojem dostupnom panelu početnog zaslona za brzi pristup.

Widgeti vam omogućavaju brzi pristup informacijama bez potrebe otvaranja aplikacije koja upravlja ovim informacijama. Primjer bi bio widget Kalendar koji vam pruža kratak pregled vaših nadolazećih događaja iz kalendara bez da morate otvoriti aplikaciju za kalendar.

Neke vaše aplikacije imaju widgete, a neke nemaju.

Slijedite sljedeće korake da biste dodali widget vašem početnom zaslonu.1. Navigirajte do panela početnog zaslona na koji želite dodati widget (osim ako već niste na tom panelu) i zatim dotaknite i držite prazno mjesto na ekranu. Zatim dotaknite 11 Widgeti.

2. Povucite lijevo ili desno da biste našli widget koji želite i zatim ga dotaknite i držite dok se ne pojavi ekran za uređivanje.

3. Dok držite widget pomaknite ga na mjesto gdje želite da se on nalazi.

4. Pustite widget da biste ga postavili na početni zaslon. Ako ispustite widget na početni zaslon tamo gdje nema dovoljno mjesta vaš će uređaj prikazati poruku „Nema mjesta na ovoj stranici” i automatski prebaciti widget na sljedeći dostupni početni zaslon gdje ima dovoljno mjesta za njega.


Micanje widgeta

1. Na početnom zaslonu dotaknite i držite widget koji želite maknuti.

2. Dok držite widget odvucite ga u koš za smeće.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama