Kako umetnuti SIM ili USIM karticu

Kako umetnuti SIM ili USIM karticu u Galaxy A3 / A5 ?

Molimo da za savjete o umetanju SIM ili USIM kartice pružatelja usluge mobilne telefonije pogledate upute u nastavku:

 
Napomena: S ovim su uređajem kompatibilne samo nano SIM kartice.
Ovisno o pružatelju usluga, neke LTE usluge možda neće biti dostupne.

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Kliknite gumb "POŠALJI" kako biste poslali svoju povratnu informacije. Zahvaljujemo na sudjelovanju.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama