Moj uređaj Galaxy S5 često ne prepoznaje otisak prsta. Što trebam učiniti?

Za postizanje najboljih rezultata, povucite cijelom jagodicom prsta, od donjeg dijela do vrha, preko tipke Početak kako biste ispravno registrirali otisak svojeg prsta. Ako savijete prst ili upotrijebite samo vrh prsta, moguće je da uređaj neće prepoznati vaše otiske.

Postavite prst ravno na tipku Početak i povucite ga umjerenom brzinom. Senzor otiska prsta osjetljiv je na vlagu, stoga se pobrinite da su zaslon i vrh vašeg prsta suhi. 

Osim toga, tipka Početak sadrži senzor za prepoznavanje otiska prsta. Pobrinite se da ne dođe do ogrebotina ili oštećenja tipke Početak nanesenih metalnim predmetima poput novčića, ključeva i ogrlica.

Moj uređaj Galaxy S5 često ne prepoznaje otisak prsta

Savjet: Za preciznije prepoznavanje registrirajte jedan od otisaka prsta označenih plavo. 
Da biste poboljšali prepoznavanje registrirajte otiske prstiju ruke koju najčešće koristite ya upravljanje uređajem. 

Moj uređaj Galaxy S5 često ne prepoznaje otisak prsta

Za najbolje rezultate: provucite cijelom jagodicom prsta, od donjeg dijela do vrha, preko tipke Pročetak kako biste ispravno registrirali otisak svojeg prsta. 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama