Glasovno upravljanje TV-om

[ Glasovno upravljanje TV-om ]


Pitanje?
■ Kako glasovno upravljati TV-om UHD9000?


Odgovor!
Putem glasovnih komandi možete pristupiti određenim opcijama i funkcijama izbornika i odabrati ih.
Za učinkovitije prepoznavanje glasa, govorite polako i razgovijetno na jeziku navedenom u opciji
System → Voice Control → Language (Sustav → Glasovno upravljanje → Jezik).
- Glasovno upravljanje ima dva načina rada: Interaktivno glasovno upravljanje i zapovjedno glasovno upravljanje.
Interaktivno glasovno upravljanje omogućuje vam davanje „razgovornih” naredbi TV-u
Zapovjedno glasovno upravljanje zahtijeva da upotrebljavate unaprijed definirane naredbe.
Za upotrebu interaktivnog glasovnog upravljanja morate postaviti SMART HUB, postaviti sat i prihvatiti korisnički ugovor o uvjetima uporabe. Ako pokušate upotrijebiti interaktivno glasovno upravljanje, a da ne ispunite sve te zahtjeve, TV će prikazati iskočnu obavijest. Ako se iskočna obavijest pojavi, slijedite upute na zaslonu i obavite potrebno podešavanje. Zapovjedno glasovno upravljanje dostupno je bez obzira na postavke interaktivnog glasovnog upravljanja.
- Pročitajte upute prije uporabe glasovnog upravljanja.


1. Pritisnite tipku VOICE (Glas) na Samsungovom daljinskom upravljaču Smart Control. Kada se ikona mikrofona pojavi na zaslonu, možete upotrijebiti funkciju glasovnog upravljanja.
2. Izgovorite naredbu. Glasovno upravljanje možete upotrijebiti za upravljanje TV-om dok gledate TV program ili druge videozapise.

         voice control screen 

※ Izgovorite naredbu 4 do 6 inča od mikrofona na Samsungovom daljinskom upravljaču Smart Control. Glasovne naredbe možda se neće ispravno prepoznati ako ćete govoriti suviše tiho ili glasno. Optimalna glasnoća za glasovne naredbe je između 75 db i 80 db


(1) Uporaba uputa za glasovno prepoznavanje


- Pomicanje fokusa
: Izgovorite „Focus Left”, „Focus Right”, „Focus Up”, „Focus Down” za pomicanje fokusa. Te naredbe mogu se upotrebljavati samo u slučajevima kada se fokus može pomicati.
- Odabiranje stavke
: Izgovorite „Select” da biste potvrdili odabir.
- Pregledavanje svih glasovnih naredbi
: Izgovorite „Help” za prikaz potpunog popisa glasovnih naredbi po kategoriji. Izgovorite naziv kategorije.
- Deaktiviranje glasovnog upravljanja
: Izgovorite „Close Voice Recognition” ili pritisnite tipku VOICE. Na taj način isključujete glasovno upravljanje.
- TV prepoznaje samo unaprijed definirane glasovne naredbe. Te glasovne naredbe mogu se razlikovati od onih u priručniku ovisno o verziji TV-a.


(2) Uporaba interaktivnog glasovnog upravljanja


- Interaktivno glasovno upravljanje omogućuje vam da postavite raspored gledanja (Schedule Viewing), pristupite VOD-u (Video on Demand - video na zahtjev),
tražite i pokrećete aplikacije i razne druge funkcije s pomoću određenih glasovnih naredbi
, a da ne morate pamtiti određene naredbe ili ključne riječi. Primjerice, izgovaranjem naredbe „Schedule Viewing ***(Naslov)” dajete naputak TV-u da program stavi na raspored za kasnije gledanje.


(3) Aktiviranje/deaktiviranje glasa TV-a


- Aktiviranje/deaktiviranje glasovnih odgovora TV-a na vaše glasovne naredbe.
Odaberite System → Voice Control (Sustav → Glasovno upravljanje) i odaberite TV Voice (Glas TV-a). Ova je funkcija dostupna samo u SAD-u i Kanadi.

(4) Odabiranje spola glasa TV-a

- Odaberite System → Voice Control → Voice Gender (Sustav → Glasovno upravljanje → Spol glasa) i odaberite spol glasa TV-a.
Ova je funkcija dostupna samo u SAD-u i Kanadi.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama