Válassz földrajzi helyet és nyelvet.
Helyi cikkek

A „SAMSUNG – GYŰJTSD ÖSSZE MIND!” PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2020-10-09

A „SAMSUNG – GYŰJTSD ÖSSZE MIND!” PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

1.            A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

 

1.1.         A „SAMSUNG – GYŰJTSD ÖSSZE MIND!” PROMÓCIÓ (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2., 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/; a továbbiakban: „Szervező”).

 

1.2.         A Promócióban Résztvevő Termékek értékesítésével, valamint a Promóciós Termékek átadásával összefüggő feladatokat a Promócióban Résztvevő Disztribútorok önállóan, egymástól függetlenül végzik el.

 

2.            RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

2.1.         A Promócióban azon kiskereskedelmi partnerek vehetnek részt (a továbbiakban: „Kiskereskedelmi Partner”), akik 2020. október 26. napja és 2021. január 15. napja között a Szervező által forgalmazott, valamint

 

2.1.1.      az 1. sz. Mellékletben megjelölt Samsung LCD asztali monitor illetve Samsung Smart Signage termékek (a továbbiakban a termékek együttesen: „Promócióban Résztvevő Termékek”) közül vásárolnak a jelen Szabályzat 3.1. pontjában megjelölt kritériumok szerint

 

2.1.2.      az alábbi 4 (négy) disztribútor valamelyikén keresztül:

 

(a továbbiakban a disztribútorok bármelyike: „Promócióban Résztvevő Disztribútor” vagy együttesen: „Promócióban Résztvevő Disztribútorok”).

 

2.2.         A Promócióban kizárólag a jelen Szabályzat 2.1.2. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Disztribútorokon keresztül értékesített, valamint a Szervező által forgalmazott Promócióban Résztvevő Termékekre vonatkozik.

 

2.3.         A Szervező a Promóciót kizárólag a jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt időtartam alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Termékek, valamint a Promóciós Termékek készleteinek erejéig tudja biztosítani.

 

3.            A PROMÓCIÓ TÁRGYA

 

3.1.         Amennyiben a Kiskereskedelmi Partnerek a Promóció során a Promócióban Résztvevő Disztribútoroknál 1 (egy) darab vásárlás alkalmával (amely vásárlásról 1 (egy) darab számla kerül kiállításra)

  • az 1. sz. Mellékletben megjelölt Samsung LCD asztali monitor termékek közül minimum nettó 280.000,- Ft (azaz Kettőszáznyolcvanezer forint) értékben vásárolnak; vagy 

  • legalább 3 (három) darabot vásárolnak az 1. sz. Mellékletben megjelölt Samsung Signage termékek közül,

úgy az adott Kiskereskedelmi Partner jogosulttá válhat a jelen Szabályzat 3.2. pontjában megjelölt Promóciós Termékek egyikére választása szerint az adott Promócióban Résztvevő Disztribútornál megtalálható készlet erejéig.

 

3.2.         A Promócióban az alábbi promóciós termékek (a továbbiakban: „Promóciós Termék” vagy „Promóciós Termékek”) kerülnek kiosztásra a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerint: 

 

Promóciós Termék megnevezése

 

Összdarabszám

(készlet ereje)

További információ

Távirányítós autó 1:24 PORSCHE 918 Spyder Performance

35 darab

Cikkszám: 68625

https://www.regiojatek.hu/termek-68625-taviranyitos_auto_1_24_porsche_918_spyde.html

Távirányítós autó 1:24 BMW I8 48400

30 darab

Cikkszám: 11929

https://www.regiojatek.hu/termek-11929-taviranyitos_bmw_i8_1_24.html

Távirányítós autó 1:24 1:24 Ford GT 78200

30 darab

Cikkszám: 46584

https://www.regiojatek.hu/termek-46584-ford_gt_taviranyitos_auto_1_24_tobbfele.html

Távirányítós autó 1:24 Aventador SVJ 96100

40 darab

Cikkszám: 68606

https://www.regiojatek.hu/termek-68606-taviranyitos_auto_1_24_lamborghini_avent.html

Távirányítós autó 1:24 Ferrari LaFerrari 48900

40 darab

Cikkszám: 11912

https://www.regiojatek.hu/termek-11912-taviranyitos_ferrari_laferrari_1_24_tobb.html

 

A Szervező kifejezetten felhívja a Kiskereskedelmi Partnerek figyelmét, hogy a fenti táblázatban megjelölt darabszámok a Promóció során rendelkezésre álló összdarabszámot jelölik. Az egyes Promócióban Résztvevő Disztribútoroknál ennél kevesebb darabszám állhat rendelkezésre. 

1 (egy) Kiskereskedelmi Partner több Promóciós Termékre is jogosulttá válhat, ugyanakkor minden esetben kizárólag a készlet erejéig, a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerint.

 

3.5.         A Promóciós Termékeket a Szervező biztosítja. A Szervező fenntartja a jogot a Promóciós Termékek típusának és színének a megváltoztatására vonatkozóan.

 

3.6.         A Promóciós Termékek másra át nem ruházhatók, valamint készpénzre át nem válthatók.

 

3.7.         A Szervező a Promóciós Termékek esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és azok vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

3.8.         A Szervezőt a Promócióban Résztvevő Disztribútorok téves adatszolgáltatásából eredően semmilyen felelősség nem terheli.

 

4.            A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

 

4.1.         A Promóció 2020. október 26. napjától – 2021. január 15. napjáig, vagy a készlet erejéig tart (a jelen Szabályzatban: „Promóció Időtartama”).

 

4.2.         A Szervező a Promóciót a Promóció Időtartama alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Termékek, illetve a Promóciós Termékek készleteinek erejéig tudja biztosítani.

 

5.            A PROMÓCIÓS TERMÉKEK ÁTADÁSA

 

5.1.         A Promócióban Résztvevő Disztribútorok a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerint a Kiskereskedelmi Partner vásárlásával egyidőben átadják a Promóciós Terméket a Promóciós Termékek készleteinek erejéig.

 

5.2.         A Szervező kizárja a Promócióban azt a Kiskereskedelmi Partnert, akinek a részére a Promóciós Terméket azért nem lehet átadni, mert a Kiskereskedelmi Partner nem felel meg a jelen Szabályzatban leírt feltételeknek.

 

6.            ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

 

6.1.         A Promócióhoz tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Promóciós Termékek adóvonzatának kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

7.            SZEMÉLYES ADATOK

 

7.1.         A Szervező tájékoztatja a Kiskereskedelmi Partnereket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken található további tájékoztatás: https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato/.

 

8.            VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

8.1.         A Promóciós Termékek átadásának - a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit (ideértve a jelen Szabályzatot) indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától hatályos. A módosítást követően a Kiskereskedelmi Partnerek a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

 

8.3.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az a jóváhagyása nélkül történik.

 

8.4.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Promócióban Résztvevő Disztribútor, a Kiskereskedelmi Partner, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi és egyéb jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, valamint harmadik személyek követelését.

 

8.5.         Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra.

 

8.6.         Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Kiskereskedelmi Partner és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

8.7.         Jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: https://www.samsung.com/hu/article/jatssz-nagyban-a-samsung-lcd-asztali-monitor-termekekkel

 

Budapest, 2020. október 26.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2020 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

 

1. sz. Melléklet:

A Promócióban résztvevő Samsung LCD asztali monitor termékek listája

 

LF22T450FQUXEN

LF24T450FQUXEN

LF27T450FQUXEN

 

 

A Promócióban résztvevő Samsung Signage termékek listája

 

LH49DCJPLGC/EN

LH50QETELGCXEN