Válassz földrajzi helyet és nyelvet.
Helyi cikkek

A „SAMSUNG WEBÁRUHÁZ BEVEZETŐ PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2021-04-29

A „SAMSUNG WEBÁRUHÁZ BEVEZETŐ PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

1.             A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

 

1.1.         A „SAMSUNG WEBÁRUHÁZ BEVEZETŐ PROMÓCIÓ” (a továbbiakban: ”Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

 

1.2.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a Szervező saját webáruházában, azaz a https://www.samsung.com/hu weboldalon közvetlenül történő vásárlásokra a https:/www.samsung.com/hu/estore-gtc weboldalon megtalálható általános szerződési feltételek vonatkoznak.

 

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

2.1.         A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, valamint magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt időtartama alatt

 

2.1.1.      a Szervező saját webáruházában, azaz a https://www.samsung.com/hu weboldalon (a továbbiakban: „Samsung Webáruház”)

 

2.1.2.      a jelen Szabályzat 1. sz. Mellékletében feltüntetett Samsung terméket vagy termékeket vásárol (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Termék” vagy „Promócióban Résztvevő Termékek”).

 

2.2.         Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a jelen Promócióban történő részvételre csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

2.3.         Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

3.            A Promóció tárgya

 

3.1.         Amennyiben a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt a Samsung Webáruházban Promóciós Terméket vásárol, úgy az adott Promócióban Résztvevő Terméket az 1. sz. Mellékletben meghatározott bevezető áron (továbbiakban: „Bevezető Ár”) vásárolhatja meg.

 

3.2.         A Bevezető Ár a Promóciós Időszak alatt automatikusan feltüntetésre kerül a Samsung Webáruházban, valamint a kosárba helyezéskor, így a Bevezető Ár érvényesítéséhez a Résztvevőnek nem szükséges külön kuponkódot használnia.

 

3.3.         A jelen Promóció által biztosított Bevezető Ár kizárólag a Samsung Webáruházban történő vásárlásokra vonatkozik, és más promóciókkal, árkedvezményekkel, valamint egyéb akciókkal nem vonható össze.

 

3.4.         A Szervező a jelen Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Termékek készleteinek erejéig tudja biztosítani.

 

3.5.         1 (egy) Résztvevő részére legfeljebb összesen 5 (öt) darab Promócióban Résztvevő Termék biztosítható Bevezető Áron.

 

3.6.         A Bevezető Ár által nyújtott kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

 

4.             A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

 

4.1.         A Promóció 2021. április 29. napján 14 óra 01 perctől – 2021. május 09. napján 23 óra 59 percig, vagy a Promócióban Résztvevő Termékek készleteinek erejéig tart (a jelen Szabályzatban: „Promóciós Időszak”).

 

4.2.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek a Samsung Webáruházban található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

 

5.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

 

5.1.         A Bevezető Árhoz tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a Bevezető Ár fentiek szerinti biztosításán és adóvonzatának kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

6.             SZEMÉLYES ADATOK

 

6.1.         A Szervező általános adatkezelési tevékenységéről, illetve a Samsung Webáruházban történő vásárlásokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységről a Résztvevő az alábbi linken tájékozódhat: https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato/.

 

6.2.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező a Samsung Webáruház Adatkezelési Tájékoztatójában megjelölt adatokon felül nem kezel további személyes adatot.

 

7.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

7.1.         A Bevezető Ár biztosításának - a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

7.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

 

7.3.         A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Samsung Webáruházat, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Samsung Webáruházat, illetve szervert ért támadás folytán a Résztvevők téves rendszerüzeneteket kapnak a promócióval kapcsolatban, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 

7.4.         A Szervező kizárja a felelősségét a Samsung Webáruház és a Bevezető Ár érvényesíthetőségének rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

7.5.         A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a promócióból.

 

7.6.         Amennyiben a Résztvevő a vásárlás véglegesítését megelőzően bezárja a böngésző ablakot vagy, amennyiben a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

7.7.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

 

7.8.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a jelen Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

 

7.9.         Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

7.10.       Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

7.11.       A jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

 

Budapest, 2021. április 29.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező 

© 2021 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

 

1. sz. Melléklet

A Promócióban Résztvevő Termékek listája

 

Termék modellkódja

Bevezető Ár

 

(Forint / db)

Promóciós Időszakot követően előreláthatólag alkalmazandó végfelhasználói ár[1]

 

(Forint / db)

Promóciós Időszak

SM-G998BZKDEUE

479 900

479 900

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-G998BZKGEUE

500 000

500 000

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-G998BZSGEUE

500 000

500 000

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-G998BZSDEUE

479 900

479 900

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-G998BZKHEUE

550 000

550 000

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-G996BZSDEUE

410 000

410 000

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-G996BZVDEUE

410 000

410 000

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-G996BZSGEUE

424 900

424 900

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-G996BZKGEUE

424 900

424 900

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-G996BZKDEUE

410 000

410 000

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-G991BZIDEUE

329 900

329 900

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-G991BZAGEUE

350 000

350 000

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-G991BZADEUE

329 900

329 900

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-G991BZWDEUE

329 900

329 900

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-G991BZVGEUE

350 000

350 000

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-G991BZVDEUE

329 900

329 900

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-G780FZWDEUE

202 500

249 936

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-G780FLVDEUE

202 500

249 936

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-G780FLVHEUE

249 900

274 955

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-G780FZBDEUE

202 500

249 936

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-G780FZBHEUE

249 900

274 955

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-G780FZGDEUE

202 500

249 936

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-G780FZGHEUE

249 900

274 955

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-G780FZODEUE

202 500

249 936

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-G780FZOHEUE

249 900

274 955

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-G780FZRDEUE

202 500

249 936

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-G780FZRHEUE

249 900

274 955

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-G780FZWHEUE

249 900

274 955

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-F916BZNAXEH

573 201

700 024

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-F916BZKAXEH

573 201

700 024

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-F707BZAAXEH

494 900

535 051

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-F707BZNAXEH

494 900

535 051

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-N986BZKGEUE

418 101

485 013

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-N986BZNGEUE

418 101

485 013

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-N981BZNGEUE

390 000

390 017

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-N981BZGGEUE

390 000

390 017

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-N981BZAGEUE

390 000

390 017

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-N980FZNGEUE

298 300

354 965

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-N980FZAGEUE

298 300

354 965

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-N980FZGGEUE

298 300

354 965

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-T875NZKAEUE

268 700

295 021

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-T870NZKAEUE

221 899

259 969

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-T870NZSAEUE

221 899

259 969

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-T970NZKAEUE

301 400

335 026

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-T976BZSAEUE

368 899

409 956

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-T976BZKAEUE

368 899

409 956

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-T505NZSAEUE

99 899

109 982

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-T505NZAAEUE

99 899

109 982

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-T500NZAAEUE

84 400

90 043

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-T500NZSAEUE

84 400

90 043

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-R190NZVAEUE

73 701

90 043

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-R190NZKAEUE

73 701

90 043

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-R190NZSAEUE

73 701

90 043

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-R175NZWAEUB

42 300

52 959

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-R175NZBAEUB

42 300

52 959

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-R175NZKAEUB

42 300

52 959

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-R180NZWAEUE

48 200

65 024

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-R180NZNAEUE

48 200

65 024

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-R180NZKAEUE

48 200

65 024

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-R220NZKAEUE

14 801

16 002

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-R220NZRAEUE

14 801

16 002

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-R850NZSAEUE

101 500

145 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-R850NZDAEUE

101 500

145 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-R840NTKAEUE

157 500

225 044

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-R840NZKAEUE

108 430

154 940

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-R840NZSAEUE

108 430

154 940

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-R830NZDAXEH

59 500

84 963

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-R830NZKAXEH

59 500

84 963

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-R830NZSAXEH

59 500

84 963

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-R820NZKAXEH

66 500

94 996

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-R820NZSAXEH

66 500

94 996

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-R820NZDAXEH

66 500

94 996

2021.04.29. - 2021.05.09.

ET-SLR82MPEGWW

19 900

19 939

2021.04.29. - 2021.05.09.

ET-SLR82MWEGWW

19 900

19 939

2021.04.29. - 2021.05.09.

ET-SLR82MOEGWW

19 900

19 939

2021.04.29. - 2021.05.09.

ET-SLR82MBEGWW

19 900

19 939

2021.04.29. - 2021.05.09.

ET-SLR82MAEGWW

19 900

19 939

2021.04.29. - 2021.05.09.

ET-SFR82MBEGWW

10 999

11 049

2021.04.29. - 2021.05.09.

ET-SFR82MVEGWW

10 999

11 049

2021.04.29. - 2021.05.09.

ET-SFR82MGEGWW

10 999

11 049

2021.04.29. - 2021.05.09.

ET-SFR82MPEGWW

10 999

11 049

2021.04.29. - 2021.05.09.

ET-SFR82MSEGWW

10 999

11 049

2021.04.29. - 2021.05.09.

EP-OR825BBEGWW

8 600

10 033

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-EA415PWEGEU

10 700

11 049

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-QG998TTEGWW

5 900

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-JG998CTEGWW

7 700

9 017

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-GG998CWEGWW

9 900

10 033

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-GG998CBEGWW

9 900

10 033

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-RG998CJEGWW

9 801

11 049

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-RG998CBEGWW

9 801

11 049

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VG998LAEGWW

13 400

14 986

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VG998LBEGWW

13 400

14 986

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG99PTBEGWW

22 987

22 987

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG998TJEGWW

7 501

8 001

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG998TBEGWW

7 501

8 001

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG998TPEGWW

7 501

8 001

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG998TVEGWW

7 501

8 001

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NG998PJEGEE

17 700

19 939

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NG998PBEGEE

17 700

19 939

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZG99PCBEGEE

25 800

30 988

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZG998CBEGEE

15 500

18 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZG998CJEGEE

15 500

18 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-QG996TTEGWW

5 900

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-JG996CTEGWW

7 700

9 017

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-GG996CWEGWW

9 900

10 033

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-GG996CBEGWW

9 900

10 033

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-RG996CBEGWW

9 801

11 049

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-RG996CJEGWW

9 801

11 049

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VG996LAEGWW

13 400

14 986

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VG996LBEGWW

13 400

14 986

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-XG996FJEGWW

9 900

10 033

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-XG996FVEGWW

9 900

10 033

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG996TBEGWW

7 501

8 001

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG996TPEGWW

7 501

8 001

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG996TVEGWW

7 501

8 001

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG996TJEGWW

7 501

8 001

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-KG996CWEGWW

14 900

18 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-KG996CVEGWW

14 900

18 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NG996PPEGEE

17 700

19 939

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NG996PVEGEE

17 700

19 939

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NG996PJEGEE

17 700

19 939

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NG996PBEGEE

17 700

19 939

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZG996CVEGEE

15 500

18 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZG996CBEGEE

15 500

18 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZG996CJEGEE

15 500

18 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZG996CPEGEE

15 500

18 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-QG991TTEGWW

5 900

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-JG991CTEGWW

7 700

9 017

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-GG991CWEGWW

9 900

10 033

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-GG991CBEGWW

9 900

10 033

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-RG991CBEGWW

9 801

11 049

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-RG991CJEGWW

9 801

11 049

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VG991LBEGWW

13 400

14 986

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VG991LAEGWW

13 400

14 986

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG991TPEGWW

7 501

8 001

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG991TJEGWW

7 501

8 001

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG991TVEGWW

7 501

8 001

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG991TBEGWW

7 501

8 001

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-KG991CVEGWW

14 900

18 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-KG991CWEGWW

14 900

18 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NG991PBEGEE

17 700

19 939

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NG991PJEGEE

17 700

19 939

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NG991PVEGEE

17 700

19 939

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NG991PPEGEE

17 700

19 939

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZG991CVEGEE

15 500

18 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZG991CPEGEE

15 500

18 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZG991CJEGEE

15 500

18 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZG991CBEGEE

15 500

18 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-DT970UBEGEU

63 400

74 930

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-BT970PJEGEU

21 990

25 019

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-BT970PBEGEU

21 990

25 019

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-BT970PAEGEU

21 990

25 019

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-BT870PAEGEU

19 100

21 971

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-BT870PBEGEU

19 100

21 971

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-BT870PJEGEU

19 100

21 971

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-JG780CTEGEU

6 900

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG780TWEGEU

6 900

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG780TNEGEU

6 900

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZG780CWEGEE

14 900

14 986

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZG780CNEGEE

14 900

14 986

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VF916LAEGEU

25 900

29 972

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VF916LBEGEU

25 900

29 972

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VF916LGEGEU

25 900

29 972

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-QN985TTEGEU

4 500

5 969

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-XN985FREGEU

9 900

10 033

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-XN985FJEGEU

9 900

10 033

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-RN985CBEGEU

9 801

11 049

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-RN985CSEGEU

9 801

11 049

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-GN985CBEGEU

9 200

10 033

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-GN985CWEGEU

9 200

10 033

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VN985LBEGEU

13 400

13 970

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VN985LGEGEU

13 400

13 970

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VN985LAEGEU

13 400

13 970

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PN985TAEGEU

6 500

8 001

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PN985TBEGEU

6 500

8 001

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PN985TWEGEU

6 500

8 001

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NN985PAEGEU

16 600

19 050

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NN985PBEGEU

16 600

19 050

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NN985PSEGEU

16 600

19 050

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZN985CAEGEU

14 500

17 018

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZN985CSEGEU

14 500

17 018

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZN985CBEGEU

14 500

17 018

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-QN980TTEGEU

4 500

5 969

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-XN980FREGEU

9 900

10 033

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-XN980FJEGEU

9 900

10 033

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-RN980CSEGEU

9 801

11 049

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-RN980CBEGEU

9 801

11 049

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-GN980CBEGEU

9 200

10 033

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-GN980CWEGEU

9 200

10 033

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VN980LAEGEU

13 400

13 970

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VN980LBEGEU

13 400

13 970

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VN980LGEGEU

13 400

13 970

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PN980TMEGEU

6 500

8 001

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PN980TAEGEU

6 500

8 001

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PN980TBEGEU

6 500

8 001

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NN980PBEGEU

16 600

19 050

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NN980PAEGEU

16 600

19 050

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NN980PMEGEU

16 600

19 050

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZN980CBEGEU

14 500

17 018

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZN980CMEGEU

14 500

17 018

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZN980CAEGEU

14 500

17 018

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-JN985CTEGEU

7 101

8 001

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-JN980CTEGEU

7 700

9 017

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-KG980CBEGEU

11 500

14 986

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-KG980CJEGEU

11 500

14 986

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-KG980CWEGEU

11 500

14 986

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-KG980CPEGEU

11 500

14 986

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-KG980CLEGEU

11 500

14 986

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-QG988TTEGEU

4 500

5 969

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VG988LREGEU

9 900

13 970

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VG988LLEGEU

9 900

13 970

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VG988LJEGEU

9 900

13 970

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VG988LBEGEU

9 900

13 970

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VG988LAEGEU

9 900

13 970

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VG988LSEGEU

9 900

13 970

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG988TWEGEU

4 600

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG988TPEGEU

5 300

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG988TNEGEU

5 300

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG988TLEGEU

5 300

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG988TJEGEU

5 300

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG988TBEGEU

5 300

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-RG988CSEGEU

9 801

11 049

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-RG988CBEGEU

9 801

11 049

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-KG988CBEGEU

11 500

14 986

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-KG988CJEGEU

11 500

14 986

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NG988PJEGEU

14 900

18 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NG988PBEGEU

14 900

18 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZG988CBEGEU

12 400

16 002

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZG988CJEGEU

12 400

16 002

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-QG985TTEGEU

4 500

5 969

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-XG985FJEGEU

9 900

10 033

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-XG985FGEGEU

9 900

10 033

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-XG985FREGEU

9 900

10 033

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VG985LAEGEU

9 900

13 970

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VG985LBEGEU

9 900

13 970

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VG985LLEGEU

9 900

13 970

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VG985LREGEU

9 900

13 970

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VG985LSEGEU

9 900

13 970

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VG985LJEGEU

9 900

13 970

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG985TJEGEU

5 300

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG985TLEGEU

5 300

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG985TNEGEU

5 300

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG985TPEGEU

5 300

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG985TWEGEU

5 300

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG985TBEGEU

5 300

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-RG985CBEGEU

9 801

11 049

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-RG985CSEGEU

9 801

11 049

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-KG985CPEGEU

11 500

14 986

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-KG985CWEGEU

11 500

14 986

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-KG985CLEGEU

11 500

14 986

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-KG985CJEGEU

11 500

14 986

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-KG985CBEGEU

11 500

14 986

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NG985PLEGEU

14 900

18 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NG985PJEGEU

14 900

18 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NG985PBEGEU

14 900

18 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NG985PPEGEU

14 900

18 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NG985PWEGEU

14 900

18 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZG985CBEGEU

12 400

16 002

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZG985CWEGEU

12 400

16 002

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZG985CPEGEU

12 400

16 002

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZG985CLEGEU

12 400

16 002

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZG985CJEGEU

12 400

16 002

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-QG980TTEGEU

4 500

5 969

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VG980LSEGEU

9 900

13 970

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VG980LBEGEU

9 900

13 970

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VG980LJEGEU

9 900

13 970

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VG980LAEGEU

9 900

13 970

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VG980LREGEU

9 900

13 970

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VG980LLEGEU

9 900

13 970

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG980TWEGEU

5 300

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG980TPEGEU

5 300

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG980TNEGEU

5 300

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG980TLEGEU

5 300

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG980TJEGEU

5 300

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-PG980TBEGEU

5 300

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-RG980CBEGEU

9 801

11 049

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-RG980CSEGEU

9 801

11 049

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NG980PWEGEU

14 900

18 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NG980PPEGEU

14 900

18 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NG980PLEGEU

14 900

18 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NG980PBEGEU

14 900

18 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-NG980PJEGEU

14 900

18 034

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZG980CWEGEU

12 400

16 002

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZG980CPEGEU

12 400

16 002

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZG980CLEGEU

12 400

16 002

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZG980CJEGEU

12 400

16 002

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-ZG980CBEGEU

12 400

16 002

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VR180LJEGWW

9 900

10 033

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-VR180LNEGWW

9 900

10 033

2021.04.29. - 2021.05.09.

EF-DT870UBEGEU

51 100

65 024

2021.04.29. - 2021.05.09.

EJ-PT870BBEGEU

15 900

19 939

2021.04.29. - 2021.05.09.

EJ-PN980BWEGEU

12 899

12 954

2021.04.29. - 2021.05.09.

EJ-PN980BJEGEU

12 899

12 954

2021.04.29. - 2021.05.09.

EJ-PN980BBEGEU

12 899

12 954

2021.04.29. - 2021.05.09.

EJ-PN980BAEGEU

12 899

12 954

2021.04.29. - 2021.05.09.

EJ-PN980BGEGEU

12 899

12 954

2021.04.29. - 2021.05.09.

ET-SFR85SBEGEU

11 500

14 986

2021.04.29. - 2021.05.09.

ET-SFR85SJEGEU

11 500

14 986

2021.04.29. - 2021.05.09.

ET-SLR85SBEGEU

21 990

25 019

2021.04.29. - 2021.05.09.

ET-SLR85SAEGEU

21 990

25 019

2021.04.29. - 2021.05.09.

ET-SFR84LBEGEU

11 500

14 986

2021.04.29. - 2021.05.09.

ET-SFR84LJEGEU

11 500

14 986

2021.04.29. - 2021.05.09.

ET-SLR84LBEGEU

21 990

25 019

2021.04.29. - 2021.05.09.

ET-SLR84LAEGEU

21 990

25 019

2021.04.29. - 2021.05.09.

EE-I3100FBEGWW

12 501

13 970

2021.04.29. - 2021.05.09.

EI-T5300BBEGEU

13 500

13 462

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A025GZKEEUE

52 200

58 039

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A025GZWEEUE

52 200

58 039

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A125FZKVEUE

63 000

69 977

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A125FZWVEUE

63 000

69 977

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A125FZBVEUE

63 000

69 977

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A125FZBKEUE

69 300

76 962

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A125FZKKEUE

69 300

76 962

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A125FZWKEUE

69 300

76 962

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A325FZKGEUE

98 900

109 982

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A325FZBGEUE

98 900

109 982

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A325FLVGEUE

98 900

109 982

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A325FZWGEUE

98 900

109 982

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A326BLVVEUE

108 000

120 015

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A326BZKVEUE

108 000

120 015

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A326BZBVEUE

108 000

120 015

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A326BZOVEUE

108 000

120 015

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A326BZWVEUE

108 000

120 015

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A525FZKGEUE

125 900

139 954

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A525FZBGEUE

125 900

139 954

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A525FZWGEUE

125 900

139 954

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A525FLVGEUE

125 900

139 954

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A526BZKDEUE

153 090

170 053

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A526BZBDEUE

153 090

170 053

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A526BLVDEUE

153 090

170 053

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A526BZWDEUE

153 090

170 053

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A725FZKDEUE

157 500

175 006

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A725FZBDEUE

157 500

175 006

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A725FZWDEUE

157 500

175 006

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A725FLVDEUE

157 500

175 006

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A725FZKHEUE

175 410

194 945

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A725FZBHEUE

175 410

194 945

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A725FLVHEUE

175 410

194 945

2021.04.29. - 2021.05.09.

SM-A725FZWHEUE

175 410

194 945

2021.04.29. - 2021.05.09.

EP-TA20EWECGWW

5 400

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

EP-TA20EBECGWW

5 300

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

EP-TA800XBEGWW

9 401

10 033

2021.04.29. - 2021.05.09.

EP-TA800XWEGWW

9 401

10 033

2021.04.29. - 2021.05.09.

EP-TA845XBEGWW

13 900

14 986

2021.04.29. - 2021.05.09.

EP-TA845XWEGWW

13 900

14 986

2021.04.29. - 2021.05.09.

EP-TA20EBENGEU

4 300

4 953

2021.04.29. - 2021.05.09.

EP-TA20EWENGEU

4 300

4 953

2021.04.29. - 2021.05.09.

EP-TA800NBEGEU

5 500

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

EP-TA800NWEGEU

5 800

6 985

2021.04.29. - 2021.05.09.

 

[1] A Szervező kifejezetten fenntartja a Promóciós Időszak lezártát követően megjelölt végfelhasználói árak változatásának jogát.