Galaxy мобильді құрылғысымен жұмыс істеуге арналған арнайы мүмкіндіктер

Арнайы мүмкіндіктер мәзірі көрсетіледі. Мұнда «Экраннан оқу», «Көрнекілікті жақсарту құралдары», «Көрнекілікті арттыру» және «Үйлестіру мен өзара әрекеттестіктің болмауы» элементтері бар.

Voice Assistant
және ол бойынша үйрету курсы

Voice Assistant телефонды қолдану кезінде сіздің көзіңіздің қызметін атқара алады. Ол арқылы сіз телефоныңызды көрмей-ақ толық басқара аласыз. Voice Assistant қосулы тұрғанда телефоныңыз ауызша кері жауап беру арқылы зағип және нашар көретін пайдаланушыларға көмектеседі. Мысалы, ол сіздің нені басқаныңызды, нені таңдағаныңызды және нені іске қосқаныңызды сипаттайды. Сонымен қатар түрлі таныс жанасу қимылдарымен немесе экранды саусағыңызбен түрту және түртіп сырғыту арқылы мәтінді өңдеуге, сөйлеу қаттылығы мен жылдамдығы сияқты баптауларды өзгертуге мүмкіндік аласыз.

«Экраннан оқу» мәзірі көрсетіледі. Дауыстық көмекші және жылдам теру опциялары бар. «Сөйлеу жылдамдығы» басқару элементі көрсетіледі.

Телефон бойынша навигация

Сіз экрандағы элементтерге жанасқан кезде, оның айналасында тікбұрышты жақтау пайда болады, бұл элементтің басты назарға алынғанын білдіреді. Сіз бұл фокусты жанасу қимылдарының көмегімен және экранды саусағыңызбен түртіп сырғыту арқылы басқара аласыз. Оны экран бойымен қозғалтқан кезде Voice Assistant оның қай элементке тоқтағанын айтып отырады.

 • Саусағыңыз тікелей ненің үстіне тоқтағанын есту үшін

  экранды түртіп, оны саусағыңызбен сырғытыңыз.

 • Элементті іске қосу үшін

  оны бір саусағыңызбен екі рет түртіңіз.

 • Фокус жақтауының орнын экрандағы өзге элементке жылжыту үшін

  бір саусағыңызбен солға немесе оңға сырғытыңыз.

 • Келесі немесе алдыңғы бетке өту үшін

  екі саусағыңызбен солға немесе оңға сырғытыңыз.

 • Тізімді жоғары немесе төмен жылжыту үшін

  екі саусағыңызбен жоғарыға не төменге сырғытыңыз.

 • Экрандағы элементтерді жоғары не төмен жылжыту үшін

  бір саусағыңызбен жақтан екінші жаққа сырғытыңыз (жоғары немесе оңға жылжыту үшін солға, содан кейін оңға, ал содан кейін төмен түсіру үшін солға).

 • Фокус жақтауын экрандағы алғашқы немесе соңғы элементке жылжыту үшін

  бір саусағыңызбен жоғары, содан соң бірінші элементке өту үшін төменге немесе соңғы элементке өту үшін төменге, содан соң жоғарыға сырғытыңыз.

Отображается меню “Чтение с экрана”. Включены параметры Voice Assistant и “Быстрый набор”. Отображается элемент управления “Скорость речи”.

Жылдам жұмыс

Voice Assistant жиі қолданылатын функциялар үшін пернелер үйлесімін ұсынады. Сіз қарапайым қимылдармен баптауларды өзгерте және дауыстық кері байланысты тоқтата аласыз.

 • Voice Assistant баптауларын өзгерту үшін

  Өзгертуге болатын баптауларды таңдау үшін үш саусағыңызбен солға немесе оңға сырғытыңыз, содан кейін (баптаулар тізімі төменде көрсетілген), содан соң өзгерту үшін бір саусағыңызбен жоғарыға немесе төменге сырғытыңыз.

 • Voice Assistant функциясының оқу гранулярлығын баптау үшін

  үш саусағыңызбен жоғарыға немесе төменге сырғытып төменде берілген бірнеше гарнуляция түрінен біреуін таңдаңыз, содан кейін таңдалған грануляция түрін қолдану үшін бір саусағыңызбен жоғарыға немесе төменге сырғытыңыз.
  - Символдардың гранулярлығы: әр символды оқу.
  - Сөздердің гранулярлығы: әр сөзді оқу.
  - Жолдар гранулярлығы: бір оқығанда бір жолдан оқу.
  - Абзацтардың гранулярлығы: бір оқығанда бір абзацты оқу.

Выбрана фраза, и отображается всплывающее меню для редактирования текста с параметрами “Вырезать”, “Копировать”, “Вставить” и “Выбрать все”.

Мәтінді жеңіл өңдеу

Мәтінді көшіріп, Voice Assistant функциясына салу үшін саусақпен сырғыту жеткілікті.

 • Таңдау режимін қосу немесе өшіру үшін

  экранды екі рет басыңыз және ұстап тұрыңыз.

 • Символдарды таңдау үшін

  таңдау режимі қосылған күйде бір саусағыңызбен жоғарыға немесе төменге сырғытыңыз.

 • Таңдалған символдарды кесу үшін

  екі саусағыңызбен солға сырғытыңыз.

 • Символдарды қою үшін

  екі саусағыңызбен оңға сырғытыңыз.

 • Барлық символдарды таңдау үшін

  екі саусағыңызбен төменге сырғытыңыз.

 • Таңдалған символдарды көшіріп алу үшін

  екі саусағыңызбен жоғарыға сырғытыңыз.

 • Мәтінді енгізу мақсатында курсорды жылжыту үшін

  дыбысты қатайту және бәсеңдету пернелерін басыңыз.

 • Курсорды алғашқы немесе соңғы орынға келтіру үшін

  бір саусағыңызбен жоғарыға, одан кейін төменге немесе төменге, одан кейін жоғарыға сырғытыңыз.

Отображается меню “Чтение с экрана”. Включен параметр “Быстрый набор”. Текст описания: “Использование клавиатуры или дополнительной клавиатуры Samsung путем однократного нажатия клавиш”.

Талаптарыңызға сәйкес Voice Assistant функциясын баптау

Voice Assistant ақпаратқа түрлі жолдармен қол жеткізуге мүмкіндік береді.

 • Voice Assistant күй жолағындағы ақпаратты оқуы үшін

  экранды екі саусағыңызбен үш рет түртіңіз. Естігіңіз келген нақты ақпаратты да таңдай аласыз: уақыт, күн, аккумулятор қуаты, сигнал күші, Bluetooth күйі.

 • Voice Assistant экрандағы элементтерді біріншісінен соңғысына дейін оқуы үшін

  экранды үш саусағыңызбен түртіңіз.

 • Таңдалған элементтен кейінгі экрандағы элементтерді ретімен тыңдап шығу үшін

  экранды үш саусағыңызбен екі рет түртіңіз.

 • Voice Assistant айтқан соңғы элементті тыңдау және көшіріп алу үшін

  экранды үш саусағыңызбен үш рет түртіңіз.

 • Қалқымалы терезеге қайта оралу, одан бас тарту немесе оны жабу үшін

  экранды төрт саусағыңызбен түртіңіз немесе үш саусағыңызбен алдымен жоғарыға, содан кейін төменге сырғытыңыз.

 • Басты экранға өту үшін

  экранды төрт саусағыңызбен екі рет түртіңіз немесе үш саусағыңызбен алдымен төменге, содан кейін жоғарыға сырғытыңыз.

 • Соңғы ашылған қолданбаларды тыңдау үшін

  экранды төрт саусағыңызбен үш рет түртіңіз.

 • Дауыстық кері байланыстың дыбысын өшіру үшін

  экранды екі саусағыңызбен екі рет түртіңіз.

Для перехода между страницами главного экрана или экрана приложений с помощью функции “Voice Assistant” проведите влево или вправо двумя пальцами. Попробуйте прямо сейчас. Когда вы дойдете до последней страницы, начнется следующий раздел учебного курса

Voice Assistant функциясымен жұмысты бастау

 • Толық сатылы үйрету курсына көшу үшін келесіні ашыңыз

  «Баптаулар» > «Арнайы мүмкіндіктер» > «Экраннан оқу» > «Үйрету курсы».

 • Сіз үйренген қимылдарды тәжірибеде байқап көру үшін келесіні ашыңыз

  «Баптаулар» > «Арнайы мүмкіндіктер» > «Экраннан оқу» > «Үйрету курсы» -> «1. Осы үйрету курсын қолдану»

Отображается меню “Сочетания клавиш”. Выбрано сопоставление клавиш.

Пернелер үйлесімі

Қолжетімді пернелер үйлесімі төменде көрсетілген.

 • Келесі элементке өту

  Alt + оңға бағытталған көрсеткі

 • Алдыңғы элементке өту

  Alt + солға бағытталған көрсеткі

 • Алғашқы элементке өту

  Alt + Ctrl + солға бағытталған көрсеткі

 • Соңғы элементке өту

  Alt + Ctrl + оңға бағытталған көрсеткі

 • Келесі терезеге өту

  Alt + Ctrl + төменге бағытталған көрсеткі

 • Алдыңғы терезеге өту

  Alt + Ctrl + жоғарыға бағытталған көрсеткі

 • Түрту

  Alt + Enter

 • Түрту+ұстап тұру

  Alt + Shift + Enter

 • Бір экран артқа қайту

  Alt + Delete

 • Басты экранға өту

  Alt + Ctrl + H

 • Соңғы ашылған қолданбаларға өту

  Alt + Ctrl + R

 • Хабарландырулар панелін ашу

  Alt + Ctrl + N

 • Дауыстық кері байланысты қосу немесе тоқтату

  Alt + бос орын

 • Арнайы әрекеттерді орындау

  Alt + Shift + бос орын

 • Жылдам мәзірді айналдыру

  Shift + Ctrl + оңға немесе солға бағытталған көрсеткі

 • Жылдам мәзір баптауын өзгерту

  Ctrl + жоғарыға немесе төменге бағытталған көрсеткі

 • Келесі немесе алдыңғы грануляция түрін таңдау

  Shift + Ctrl + жоғарыға немесе төменге бағытталған көрсеткі

 • Жоғарыдан оқу

  Alt + Ctrl + Enter

 • Келесі элементтен бастап оқу

  Alt + Shift + Ctrl + Enter

 • Бапталатын әрекеттерді көрсету

  Alt + Ctrl + бос орын

 • Экрандағы элементтерді іздеу

  Alt + Ctrl + қисық сызық

 • Күй жолағындағы ақпаратты оқу

  Alt + Shift + S

Отображается раздел веб-навигации меню “Сочетания клавиш”.

Пернелер үйлесімі

Веб-навигация

 • Келесі түймеге өту

  Alt + B

 • Алдыңғы түймеге өту

  Alt + Shift + B

 • Келесі басқару элементіне өту

  Alt + C

 • Алдыңғы басқару элементіне өту

  Alt + Shift + C

 • ARIA төңірегіндегі келесі бағдарға өту

  Alt + D

 • ARIA төңірегіндегі алдыңғы бағдарға өту

  Alt + Shift + D

 • Келесі енгізу жолағына өту

  Alt + E

 • Алдыңғы енгізу жолағына өту

  Alt + Shift + E

 • Келесі элементке өту

  Alt + F

 • Алдыңғы элементке өту

  Alt + Shift + F

 • Келесі кескінге өту

  Alt + G

 • Алдыңғы кескінге өту

  Alt + Shift + G

 • Келесі тақырыпқа өту

  Alt + H

 • Алдыңғы тақырыпқа өту

  Alt + Shift + H

 • Деңгейдегі келесі тақырыпқа өту

  Alt + [число]

 • Деңгейдегі алдыңғы тақырыпқа өту

  Alt + Shift + [число]

 • Тізімнің келесі элементіне өту

  Alt + I

 • Тізімнің алдыңғы элементіне өту

  Alt + Shift + I

 • Келесі сілтемеге өту

  Alt + L

 • Алдыңғы сілтемеге өту

  Alt + Shift + L

 • Келесі тізімге өту

  Alt + O

 • Алдыңғы тізімге өту

  Alt + Shift + O

 • Келесі кестеге өту

  Alt + T

 • Алдыңғы кестеге өту

  Alt + Shift + T

 • Келесі тізім көрсетілген жолаққа өту

  Alt + Z

 • Алдыңғы тізім көрсетілген жолаққа өту

  Alt + Shift + Z

 • Келесі жалаушаға өту

  Alt + X

 • Алдыңғы жалаушаға өту

  Alt + Shift + X

* Құрылғылардың суреттері көрнекілік мақсатта берілген.