Ką daryti, jeigu šaldytuvas kelia triukšmą?

Paprastai dauguma neįprastai skambančių iš šaldytuvo sklindančių garsų yra normalūs veikiant girdimi garsai. Toliau pateiktame sąraše žiūrėkite, koks šaldytuvo skleidžiamas triukšmas yra normalus, o koks ne, ir išsiaiškinkite, kaip išvengti neįprasto triukšmo.

Įprastas triukšmas ir jo priežastys

 • Kompresoriaus keliamas triukšmas
Compressor noise

Tonas

Ciklas

Priežastis

Ūžimas

10 sek. ↓

Veikiant šaldytuvui šis triukšmas girdimas, kai greitai padidėja stabdomo kompresoriaus sūkių skaičius.

(panašiai kaip variklio triukšmas, girdimas užvedant automobilį).

Ūžimas,

rėžiantis ausį

2 min. ↓

Triukšmas, kurį sukelia automatiškai keičiamas kompresoriaus sūkių skaičius, priklausomai nuo veikimo būsenos.

(nustatytoji temperatūra, vidaus / išorės temperatūra ir drėgnis bei kt.).

(Pvz., panašiai kaip kintantis variklio garsas perjungus automobilio pavaras.)

Ūžimas,

rėžiantis ausį

1 dieną ↓

(Pradinis įrengimas)

Pirmą kartą įjungus šaldytuvą, kompresorius arba ventiliatorius greitai sukasi, kad greičiau sumažėtų šaldytuvo temperatūra, todėl ir girdėti gana garsus triukšmas.

(Pvz., automobiliui važiuojant dideliu greičiu, variklis veikia garsiau.)

Spragsėjimas

Nuolatinis

Tai įprastas darbinis triukšmas, kai atsidaro ir užsidaro vidinės kompresoriaus dalys. 

- Garsas kinta priklausomai nuo kompresoriaus sukimosi greičio.

Tuksėjimas

10 sek. ↓

(Kai kompresorius išjungtas)

Triukšmas, girdimas, kai kompresorius nustoja suktis didelius greičiu.

- Panašiai, kaip automobilyje išmynus stabdžio paminą.

 • Ventiliatoriaus variklio keliamas triukšmas

Tonas

Ciklas

Priežastis

Ūžimas,

rėžiantis ausį

10 sek. ↓

Veikiant šaldytuvui šis triukšmas girdimas, kai greitai padidėja stabdomo kompresoriaus sūkių skaičius.

Ūžimas, pypsėjimas

Nuolatinis

Pūtimo garsas, kurį generuoja besisukantis ventiliatoriaus variklis.

- Sukimosi greitis keičiasi priklausomai nuo veikimo sąlygų

(nustatytoji temperatūra, vidaus / išorės temperatūra ir drėgnis bei kt.), todėl keičiasi ir garsai.

 • Ciklinis (vamzdžio) triukšmas

Tonas

Ciklas

Priežastis

Šnypštimas, plyšimas

Nuolatinis

Purškiamo šaltnešio garsas.

- Šis triukšmas girdėti, kai šaltnešis iš mikrovamzdelio įpurškiamas į didįjį vamzdį

(įprastas šaldytuvo šaldymo principas).

 • Ciklinis (garintuvo) triukšmas

Tonas

Ciklas

Priežastis

Urzgimas,

šnypštimas, burbuliavimas

Nuolatinis

Triukšmas, kurį sukelia visuose šaldytuvo kampeliuose vamzdžiais tekantis šaltnešis.

 - Panašiai, kaip vanduo, tekantis vandentiekio vamzdžiais namuose. 

 • Kitas triukšmas

Tonas

Ciklas

Priežastis

Pokštelėjimai, trakštelėjimai, barškėjimas

1 sek. ↓

(momentinis)

Šaldytuvo viduje pasikeitus temperatūrai šiuos garsus sukelia besiplečiantis ir besitraukiantis vidinis kompresorius.

 (Panašiai kaip variklio dangtis, kuris sutarška išjungus automobilio variklį.)

 • Garintuvo keliamas triukšmas

Tonas

Ciklas

Priežastis

Tarškėjimas

3 min. ↓

(Atitirpinimo metu)

Šis garsas girdimas, kai atitirpinant šaldiklį pradeda tirpti šerkšnas. 

- Ištirpus šerkšnui šaldymas būna efektyvesnis.

Skimbtelėjimas

30 min. ↓

(Atitirpinimo metu)

Šis garsas atsiranda, kai šerkšną atitirpina vidinis šildytuvas.

(Panašiai kaip šaltas vanduo, varvantis į karštą keptuvę.)

 • Vandens išleidimo žarnos triukšmas

Tonas

Ciklas

Priežastis

Šniokštimas

Durys 

Atidarytos / uždarytos

Garsas, kurį kelia oras, pučiamas siekiant atitirpinti vandens žarną.

- Atidarant ir uždarant šaldytuvo duris, į jį ir iš jo srūva oras (Kad padidėtų durų atidarymo jėga). 

(Pvz., kambario durys užsidaro lengviau, jeigu atidarytas langas. Tarp langų girdėti vėjo pūtimas.)

 • Sklendės keliamas triukšmas

Tonas

Ciklas

Priežastis

Barškėjimas

3 sek. ↓

(periodinis)

Tai sklendės, tiekiančios šaltnešį šaldomajai daliai, kad kiekvienoje patalpoje būtų palaikoma tiksli temperatūra, skleidžiamas garsas.

(Panašiai kaip dujų sklendės reguliavimas kontroliuojant liepsną.)

Kaip išvengti triukšmo

 • Įsitikinkite, kad šaldytuvas išlygiuotas.

- Sulygiuokite priekines šaldytuvo kojeles, kad būtų maždaug 10–15 laipsnių nuolydis; šaldytuvas turi būti pasviręs atgal. Kojeles pasukti galite plokščiuoju atsuktuvu už kojelės veržlės – sukite arba prieš, arba pagal laikrodžio rodyklę.

Valdymo svirtis.
 • Priveržkite vyrį.

- Jeigu neseniai perkėlėte šaldytuvo duris, vyrio varžtai arba veržlės gali būti atsilaisvinę. 

 

 • Palikite pakankamai vietos tarp šaldytuvo ir sienos.

- Rekomenduojama palikti bent 5 cm tarpą tarp šaldytuvo nugarėlės ir sienos. 

Tarpas tarp šaldytuvo ir sienos.
 • Palikite pakankamai vietos šaldytuve.

- Patikrinkite, ar nevibruoja stikliniai indai ant lentynų.

 

 • Patikrinkite, ar nėra po šaldytuvu arba už jo užkritusių daiktų.

 

 • Palaukite 24 val.

- Atlikę visus pirmiau nurodytus veiksmus, palikite šaldytuvą bent 24 valandoms. Jeigu praėjus 24 valandoms triukšmas nesiliovė, kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ forumas yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su „Samsung“ technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus