Kokius garsus gali generuoti mano „Samsung“ šaldytuvas ir šaldiklis?

Pagal naujausias Europos aplinkosaugos direktyvas, visų tipų aušinimo įrenginių gamintojai privalo pakeisti senus, aplinkai kenkiančius šaltnešius, žinomus bendru „freono“ pavadinimu.

Šiuo metu naudojamas šaltnešis izobutanas yra saugus aplinkai, bet jam šaldymo sistemoje reikia aukštesnio slėgio ir tai natūraliai padidina produkto veikimo garsumą. Mes jums padėsime atpažinti ir atskirti įprastus garsus nuo neįprasto triukšmo.

Apie „normaliais“ laikomus garsus skaitykite toliau.

 

Gurguliavimas, burbuliavimas, teškėjimas ar lašėjimas

Toks garsas veikiant sistemai gali pasigirsti kelis kartus per dieną. Jis girdimas dėl šaltnešio srauto, kuris teka per sistemą ir iš dujinės būsenos pavirsta skysčiu. Naujuose produktuose tokio tipo garsai yra įprasti.

Normaliais laikomi tokie įvairūs garsai kaip: Gurguliavimas Normaliais laikomi tokie įvairūs garsai kaip: Gurguliavimas
Oro cirkuliavimo garsas

Produktai su automatine atitirpinimo funkcija turi ventiliatorius, kurie verčia šaltą orą cirkuliuoti prietaiso viduje. Jūs galite girdėti šių ventiliatorių veikimo garsą. Kai kuriuose modeliuose kompresorius taip pat turi aušinimo ventiliatorių.

Normaliais laikomi tokie įvairūs garsai kaip: Oro cirkuliavimo garsas Normaliais laikomi tokie įvairūs garsai kaip: Oro cirkuliavimo garsas
Traškėjimas

Prietaisai su automatine atitirpinimo funkcija turi kaitinimo elementą, dėl kurio galima atitirpinti prietaisą. Atitirpinimo metu plečiantis medžiagoms ar krentant ledo gabaliukams gali girdėtis traškėjimas. Tai šio tipo produktui yra įprastas garsas.

Normaliais laikomi tokie įvairūs garsai kaip: Traškėjimas Normaliais laikomi tokie įvairūs garsai kaip: Traškėjimas
Spragsėjimas

Kai įsijungia ir išsijungia kompresorius, gali girdėtis spragsėjimas. Šis garsas, kuris pasigirsta įsijungiant prietaisui, kintamos srovės kompresorių modeliams yra normalus. Modeliai su inverterių kompresoriais starterio relės neturi.

Normaliais laikomi tokie įvairūs garsai kaip: Spragsėjimas Normaliais laikomi tokie įvairūs garsai kaip: Spragsėjimas
Vibravimas

Šaldytuve yra vamzdelių, kurie šiek tiek vibruoja, kai šaltnešis pumpuojamas į sistemą. Šie vamzdeliai neturi būti blokuojami ar liestis prie kitų vamzdelių ar laidų. Šaldytuvui veikiant gali vibruoti jo viduje esančios lentynos ar kiti daiktai.

Kad triukšmo būtų mažiau:

1 Perstumkite šaldytuvą į kitą vietą arba patikrinkite, ar vamzdeliai nesiliečia vienas prie kito arba prie sienos.
2 Pastatykite šaldytuvą stačiai, kad jis į nieką nesiremtų.
3 Pareguliuokite kojeles, kad šaldytuvas stovėtų visiškai tiesiai.
4 Išimkite maistą ir sudėkite ant lentynų.
5 Įsitikinkite, kad dėžutės šaldytuve nesidaužo viena į kitą.
Normaliais laikomi tokie įvairūs garsai kaip: Vibravimas Normaliais laikomi tokie įvairūs garsai kaip: Vibravimas
Kompresoriaus burzgimas

Kompresoriaus generuojamą triukšmą sukelia elektrinis variklis, kuris varo mechaninį siurblį. Kiekvieną kartą, kai įsijungia kompresorius, pasigirsta garsas.

Tai, kaip dažnai kompresorius įsijungs, priklauso nuo:

1 Nustatytos vidinės temperatūros.
2 To, kaip dažnai atidaromos ir uždaromos durelės.
3 Kambario temperatūros.
4 Ventiliacijos intensyvumo aplink produktą.
5 To, ar viduje yra karštų maisto produktų ir (arba) nuo to, kiek maisto yra šaldytuve.
Normaliais laikomi tokie įvairūs garsai kaip: Kompresoriaus burzgimas Normaliais laikomi tokie įvairūs garsai kaip: Kompresoriaus burzgimas

Jei vienas iš mūsų technikų jau patikrino šaldytuvo garsus ir nenustatė, kad prietaisas kaip nors pažeistas ar sugedęs, galite būti ramūs, kad jūsų prietaisas veikia tinkamai.

Atkreipkite dėmesį: Jei techninių problemų su prietaisu nenustatoma, už techniko apsilankymą turėsite sumokėti nustatytą kainą.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus