Kā samazināt sajusto temperatūru, izmantojot gaisa kondicionētāju?

Ja jūtat, ka temperatūra telpā palielinās un gaiss kļūst karstāks, neskatoties uz to, ka gaisa kondicionētājs darbojas ar zemu temperatūru, jums ir radušās problēmas ar šķietamo temperatūru. Lasiet tālāk, kas ir šķietamā temperatūra un ko jūs varat darīt, lai izvairītos no šādām situācijām.

Gaisa temperatūras, relatīvā mitruma un vēja ātruma ietekme

Kad gaiss sasilst, tas spēj absorbēt vairāk mitruma. Dienā, kad telpā faktiskā temperatūra ir 25 °C un relatīvais mitrums 60 %, mūsu ķermeņa sajustā šķietamā temperatūra ir 30 °C, kas ir daudz augstāka par faktisko temperatūru. Jo vairāk temperatūra un mitrums palielinās, jo lielāka ir atšķirība starp termometra uzrādīto un sajūtamo temperatūru. To izraisa mitruma līmenis gaisā apvienojumā ar augstām temperatūrām. 

Līdz ar to, jūsu sajūtamā karstuma problēmu rada ne tikai temperatūra, bet arī pārāk augsts mitruma līmenis.

Izmantojot gaisa kondicionētāju, vienlaicīgi ir iespējams samazināt gan temperatūru, gan relatīvo mitrumu. Jau pavisam drīz pēc vēlamās temperatūras iestatīšanas jūs varēsiet baudīt daudz vēsāku vidi. Taču gaisa kondicionētājam var būt nepieciešams laiks, lai likvidētu gaisā esošo mitrumu. Tāpat ir vairākas lietas, kas jāpārbauda gaisa kondicionētājam, lai nodrošinātu, ka tas darbojas pareizi. Skatiet galvenos pārbaudes sarakstus tālāk. 

samsung gaisa kondicionētājs

Piezīme. 

 • Mēs iesakām ar zemu gaisa kondicionētāja jaudu saistītu problēmu gadījumos vispirms veikt pašpārbaudi.
 • Ja pēc galveno prasību pārbaudes problēma turpina pastāvēt, sazinieties ar tuvāko Samsung servisa centru.

Pārbaudes saraksti šķietamās temperatūras samazināšanai

Radiet gaisa plūsmu un nodrošiniet regulāru vēdināšanu. Tādējādi jūs palielināsiet gaisa cirkulāciju un novērsīsiet mitruma veidošanos telpās. Turklāt jāpārbauda elektropadeve un jānodrošina, ka ierīce nedarbojas ar zemspriegumu.

pārbaudes saraksts gaisa kondicionētāja šķietamās temperatūras samazināšanai

Ja gaisa kondicionētāji tiek bieži izmantoti, jo īpaši vasaras laikā, ierīce pati var konstatēt, ka elektropadeves problēmu dēļ tā darbojas ar zemspriegumu.

Ja rodas elektropadeves problēmas, gaisa kondicionētājs samazina darbošanās biežumu, kā rezultātā palielinās izvadītā gaisa temperatūra. Tas rada iespaidu, ka telpā kļūst karstāks.

Gādājiet, lai elektropadeve būtu stabila. Jums jāpārbauda, vai šobrīd ir vai agrāk ir bijušas sprieguma svārstības. Lai nodrošinātu stabilu elektropadevi, nepieciešamības gadījumā varat uzstādīt stabilizatorus.

 

Prasības attiecībā uz zemspriegumu

 • Biežu elektropadeves pārtraukumu gadījumā
 • Ja gaisa kondicionētājs tiek atslēgts no ārtelpu barošanas avota
 • Ja gaisa kondicionētājs tiek izmantots bez stabilizatora (ja stabilizators nav pievienots, zemsprieguma apstākļos dzesēšanas veiktspēja tiks samazināta)

Piezīme. Sprieguma stabilizētājs var pasargāt gaisa kondicionētāju no sprieguma svārstībām.

Enerģijas patēriņa pieaugums var radīt elektroenerģijas tīklu pārslodzi, kā rezultātā var rasties plaši elektropadeves pārtraukumi. Elektropadeves pārtraukuma dēļ gaisa kondicionētāja elektropadeve tiks atslēgta. Kad elektropadeve un gaisa kondicionētāja darbība tiek atjaunota, ierīce automātiski sāks darboties ar pēdējiem iestatījumiem.

 • Ja gaisa kondicionētāja izmantošanas laikā sprieguma padeve tiek pārtraukta elektropadeves pārtraukuma dēļ, kompresors turpinās darboties aptuveni 3 minūtes pēc elektropadeves pārtraukuma. 
 • Šādā gadījumā vispirms 3 minūtes darbosies iekštelpu ierīce un pēc tam 3 minūtes darbosies kompresors, un tad tiks izvadīts dzesējošais gaiss.
 • Pēc elektropadeves atjaunošanas iekārta sāks darboties automātiski.
gaisa kondicionētāja elektropadeves pārtraukuma gadījums

Piezīme. Elektropadeves pārtraukuma gadījumā ieteicams atvienot elektroierīces no barošanas avota, lai pasargātu tās no jebkādiem triecieniem elektropadeves atjaunošanas laikā.

Ja temperatūra telpā ir augsta un gaisa kondicionētāja izvadītā gaisa temperatūra atšķiras par mazāk nekā 10 grādiem, jums var likties, ka gaisa kondicionētājs darbojas ar mazu jaudu. 

Ja ierīces darbība nav traucēta, sākumā pārbaudiet iestatīto darbības režīmu. Ja ierīce darbojas zema vēja režīmā, dzesēšanas jauda ir samazināta. 

pārbaudiet tālvadības režīmu

Īsā instrukcija

 • Iestatiet zemāku temperatūru.
 • Iestatiet režīmu Turbo (maks. darbības laiks ir 30 minūtes)
 • Mainiet vēja plūsmu (spēcīga)

 

Detalizēta informācija par gaisa kondicionētāja tālvadības pults lietošanu ir sniegta ceļvedī “Kā izmantot gaisa kondicionētāja tālvadības pulti?”.

Piezīme. Ja tālvadības pultī ir iestatīts nepareizs darbības režīms, piemēram, žāvēšanas vai ventilatora darbības režīms, vai dzesēšanas režīmā ir iestatīta pārāk augsta temperatūra, gaisa kondicionētājs var slikti darboties.

Ja gaisa kondicionētājs darbojas nepārtraukti, tā filtrs nosprostojas ātrāk nekā parasti. Turklāt ārtelpu iekārtas ventilators daudz ātrām var uzkrāt netīrumus.

Ja filtrs nav tīrīts ilgāk par mēnesi, gaisa cirkulācijas neesamības rezultātā filtrs var nosprostoties. Liels putekļu daudzums filtrā var samazināt gaisa plūsmu vai radīt neierastu troksni. Tas var ietekmēt gaisa kondicionētāja dzesēšanas jaudu un radīt sajūtu, ka temperatūra ir augstāka.

skatīt norādes par filtra tīrīšanu

Ieteicamais filtra tīrīšanas cikls

 • Lai gaiss būtu patīkami svaigs un tīrs, gaisa kondicionētāja filtru un augšējo vāku ieteicams tīrīt ik pēc 2 nedēļām. 
 • Veiciet filtra tīrīšanu, kad iekštelpu iekārtas displejā parādās kods CF. Pēc filtra iztīrīšanas un atkārtotas uzstādīšanas iestatiet filtra tīrīšanas atgādinājumu. 
 • Ja ierīce tiek izmantota vidē, kas pakļauta pārmērīgai putekļu iedarbībai, filtrs var nosprostoties ar putekļiem, pirms iekštelpu iekārtas displejā parādās kods CF.

 

Detalizēta informācija par gaisa kondicionētāja tālvadības pults lietošanu ir sniegta ceļvedī “Kā izmantot gaisa kondicionētāja tālvadības pulti?”.

Pareizā izmēra izvēle

Būtiski ir izvēlēties telpai atbilstošu gaisa kondicionētāju. Pareiza izmēra izvēle ir kritiski svarīga, lai nodrošinātu maksimālo veiktspēju un samazinātu ekspluatācijas izmaksas. Ja telpa ir lielāka par gaisa kondicionētāja ietilpību, ņemiet vērā, ka gaisa kondicionētājam būs nepieciešams ilgāks laiks, lai samazinātu temperatūru šajā telpā. 

Vienmēr atcerieties, ka ne visos gadījumos lielākā ierīce ir labākais variants, kā arī mazāka ierīce ir ekonomiskākais variants.

 

Ja gaisa kondicionētājs ir pārāk liels telpai

Lai sasniegtu mērķa temperatūru, gaisa kondicionētājs var darboties bieži ar īsiem cikliem. Šādas darbības rezultātā telpa kļūst pārāk karsta vai auksta.

 

 • Ierīce pietiekami nesausina gaisu (tādēļ klimats telpā vairs nešķiet tik patīkams)
 • Palielinās enerģijas patēriņš
 • Palielinās ekspluatācijas izmaksas

 

Ja gaisa kondicionētājs ir pārāk mazs telpai

Gaisa kondicionētājam daudz biežāk var nākties darboties ar maksimālo jaudu. Tā rezultātā gaisa kondicionētājs padara gaisu pārāk sausu.

Ja kļūdainas uzstādīšanas rezultātā ir radīta noplūde un tā rezultātā trūkst dzesētāja gāze, dzesēšanas veiktspēja lēnām samazināsies un beigās parādīsies kļūdas ziņojums C422.

Ja redzams ziņojums C422, sazinieties ar tuvāko Samsung servisa centru, lai saņemtu palīdzību.

Piezīme. Šajā saturā sniegtajiem attēliem ir tikai informatīva nozīme un tie var atšķirties no jūsu ierīces modeļa.

Neatradi, ko meklēji? Dodies uz Samsung Community – savējo kopienu!
Šajā platformā uzzināsi jaunumus, saņemsi risinājumus, varēsi iesaistīties diskusijās ar Samsung ekspertiem un tehnoloģiju entuziastiem un saņemt padomus par savas Samsung ierīces lietošanu.

Paldies par jūsu atsauksmēm