Kā veikt pašdiagnostiku, izmantojot tālvadības pulti?

Ja gaisa kondicionierim būs funkcionāls defekts, piemēram, motora, kompresora, sensora vai PBA plates kļūme, displejā parādīsies attiecīgais informācijas kods (modeļiem AR9500T pēc 2020. gada).                              

Kamēr netiek parādīts informācijas kods, ir jāiztīra filtrs vai jāpārstartē iekārta. Ja parādās informācijas kods, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Noderīgs padoms informācijas koda pārbaudei (slēptā funkcija)

  • Iekštelpu iekārta saglabā pēdējos 3 informācijas kodus.
  • Periodiskas kļūdas gadījumā varat pārbaudīt kļūdu vēsturi. 

Detalizēta informācija (modelis)

  • Iekštelpu iekārta: pieejams tikai AR9500T divvirzienu (L, N, F1 un F2) sakaru modelis.
  • Bezvadu tālvadības pults: iekļauta produkta komplektācijā.

Pārbaudes veikšana

  • 1. darbība. Izslēdziet iekārtu un tālvadības pulti.  
  • 2. darbība. Vienlaicīgi 5 sekundes turiet nospiestus 3 taustiņus (Mode + SET + < ) virzienā pret iekštelpu iekārtu.
Nospiediet 3 taustiņus.
  • 3. darbība. Pēc tam iekštelpu iekārtas displejā būs redzami informācijas kodi tādā secībā, kādā tie parādījušies.

Piemēram, axxx, bxxx, cxxx nozīmē 3 notikušas kļūdas (motora, putekļu sensora un sakaru kļūdu). 

- Burti a, b, c ir pievienoti kļūdu rašanās secībā.

3 notikušas kļūdas.

Piezīme:

  • Ja līdz šim nav bijušas nekādas kļūdas, iekštelpu iekārtas displejā parādīsies '00'.
  • Izslēdzot iekštelpu iekārtu, informācijas kodi pazudīs.

Paldies par jūsu atsauksmēm