Ko darīt, ja no gaisa kondicioniera pil ūdens?

Atkarībā no vietējiem laikapstākļiem ūdens pilienus gaisa kondicionierī rada temperatūras atšķirības, un tā ir normāla parādība.

Tomēr nopietnas noplūdes gadījumā nepieciešama inženiera veikta pārbaude. Pirms pilnvarota Samsung servisa centra apmeklēšanas iesakām vispirms pārbaudīt tālāk sniegtos risinājumus.

Ja uz lāpstiņas vai iekštelpu iekārtas veidojas kondensāts

Iemesls

 • Zema iestatītā dzesēšanas temperatūra.
 • Augsts apkārtējā gaisa mitrums (nepārtraukta ārējā gaisa ieplūde).
 • Zems iekštelpu iekārtas ventilatora ātrums.
 • Nepareizi noregulēts lāpstiņas leņķis.

 

Risinājums

 • Palieliniet temperatūru. Parasti to ieteicams iestatīt uz 26 °C.
 • Uz 3–4 stundām palaidiet žāvēšanas režīmu un pēc tam pārslēdzieties dzesēšanas režīmā (pārbaudiet ārējā gaisa ieplūdi / mitrumu).
 • Iestatiet dzesēšanas ventilatora ātrumu uz "Med" (Vidējs) vai "High" (Augsts).
 • Noregulējiet lāpstiņas leņķi. Varat noregulēt gaisa plūsmas virzienu uz augšu un uz leju, izmantojot vertikālās kustības pogu. 

Ja gaisa kondicioniera iekštelpu iekārtā rodas ūdens noplūde

Iemesls

 • Kad iekštelpu iekārta neatrodas horizontālā pozīcijā un kondensāts noplūst slīpuma dēļ.
 • Kad ūdens izlaišanas šļūtene atrodas virs iekštelpu iekārtas, šļūtene ir izliekta vai arī šļūtenes gals ir iemērkts ūdenī, kas plūst atpakaļ.
 • Kad lietus ūdens plūst pa cauruli caur perforēto atveri.
 • Kad ūdens izlaišanas atvere ir aizsērējusi, jo ilgu laiku nav tīrīta.

Risinājums

 • Gaisa kondicioniera iekštelpu iekārtas izlīdzināšana.
 • Pārbaudiet ūdens izlaišanas šļūteni.

- Tai jābūt vērstai uz leju, lai izvairītos no pretplūsmas.

Tai jābūt vērstai uz leju, lai izvairītos no pretplūsmas.

- Tai jābūt iztaisnotai, lai izvairītos no pretplūsmas.

Tai jābūt iztaisnotai, lai izvairītos no pretplūsmas.

- Notiniet bojāto vietu ar izolācijas lenti.

Notiniet bojāto vietu ar izolācijas lenti.

- Ūdens izlaišanas šļūteni NEDRĪKST novietot zem ūdens.

 

 • Novērsiet lietus ūdens iekļūšanu, nošpaktelējot perforētās atveres vai apstrādājot tās ar silikonu.
Novērsiet lietus ūdens iekļūšanu, nošpaktelējot perforētās atveres vai apstrādājot tās ar silikonu.
 • Gaisa kondicioniera tīrīšana.

Ja gaisa kondicioniera āra iekārtā rodas ūdens noplūde

Ja ūdens ieplūst āra iekārtas cauruļvadu savienojumā un apkopes vārstā.

Iemesls

 • Gaisa kondicioniera darbības laikā caurule var kļūt auksta un caurules savienojuma apakšgalā un āra iekārtā var veidoties kondensāts, ņemot vērā temperatūras atšķirību starp karsto ārpusi.
Gaisa kondicioniera iekārtas noplūde.

Paldies par jūsu atsauksmēm