Ko darīt, ja gaisa kondicionieris ir pārāk trokšņains?

Ja gaisa kondicionieris izdala skaļus trokšņus vai vibrē, skatiet tālāk norādīto tabulu un izmēģiniet ieteiktos risinājumus. Ja neparastie trokšņi turpinās, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Iekštelpu iekārtas trokšņi – iemesls un risinājums

Lekštelpu iekārta.

Iemesls

Risinājums

Sišanās / žvadzēšana / grabēšana

- Ja iekštelpu iekārta neatrodas līdzenā pozīcijā.

- Ja iekštelpu iekārta saduras ar šķērsli.

- Ja kompresorā esošās daļas ir vaļīgas.

- Uzstādiet iekštelpu iekārtu uz līdzenas un plakanas virsmas.

- Likvidējiet jebkādus redzamos šķēršļus, piemēram, aizkarus, svešķermeņus u.tml.

- Sazinieties ar Samsung servisa centru.

Klikšķēšana

- Iedarbinot un izslēdzot gaisa kondicionieri.

- Tā ir normāla sistēmas darbības daļa. Tomēr pastāvīga vai nepārtraukta klikšķēšana gan nav tipiska pazīme. Lūdzu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Dūkšana

- Ja gaisa filtrs ir aizsērējis ar putekļiem.

- Iztīriet vai nomainiet gaisa kondicioniera filtru.

Gāzes vai 

- Kad iekārtā cirkulē dzesētāja gāze.

- Kad iekārtas darbības laikā tajā veidojas ūdens.

- Tā ir normāla sistēmas darbības daļa.

Čīkstēšana

- Kad sāk darboties daži gaisa kondicioniera bloki.

- Kad iekštelpu iekārtas ventilatora motors ir sliktā stāvoklī.

- Tā ir normāla skaņa, kad gaisa kondicionieris sāk darboties.

- Sazinieties ar Samsung servisa centru, ja iekštelpu iekārtas ventilatora motors ir sliktā stāvoklī.

Nepārtraukta pīkstēšana

- Ja radusies tehniska problēma vai notiek nepārtraukta komandas došana.

- Pārbaudiet, vai ir nospiesta tālvadības pults poga. Ja šī poga ir nospiesta, lūdzu, atlaidiet to.

- Atiestatiet displeju, uz 3 sekundēm vienlaicīgi turot nospiestas vadības paneļa temperatūras pogas “+” un “-”.

- Ja pīkstošā skaņa turpinās, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Spalga svilpšana

- Kad radusies dzesētāja noplūde vai kompresorā ir augsts spiediens.

- Nekavējoties izslēdziet gaisa kondicionieri un sazinieties ar Samsung servisa centru.

Āra iekārtas trokšņi – iemesls un risinājums

Āra iekārta.

Piezīme. Ja trokšņi rodas āra iekārtā, atvienojiet āra iekārtu un pēc 30 sekundēm pievienojiet to atkal atpakaļ.

Iemesls

Risinājums

Sišanās/žvadzēšana

- Ja āra iekārta neatrodas līdzenā pozīcijā.

- Ja āra iekārtā vai tās ieejā atrodas svešķermeņi.

- Uzstādiet āra iekārtu uz līdzenas un plakanas virsmas.

- Izslēdziet iekārtu un noņemiet restes, lai pārbaudītu, vai tajā nav iekļuvuši svešķermeņi.

Gāzes vai ūdens plūsmas troksnis

- Kad iekārtā cirkulē dzesētāja gāze.

- Kad ūdens iztek un plūst uz āru.

- Tā ir normāla sistēmas darbības daļa.

Motora vai kompresora skaņa

- Kad darbojas āra iekārtas kompresors, lai apsildītu vai dzesētu iekštelpas.

- Tā ir normāla sistēmas darbības daļa.

Paldies par jūsu atsauksmēm