Ko man darīt, ja kontrolpaneļa pogas nedarbojas pareizi?

Drošības apsvērumu dēļ Samsung veļas mazgājamās mašīnas ir aprīkotas ar bērnu drošības funkciju, kas ļauj bloķēt durtiņas un pogas. Tālāk sniegtās norādes palīdzēs jums atrisināt problēmas ar displeju un pogām.

Pārbaudiet kontrolpaneļa displeju

Parasti pēc veļas mazgājamās mašīnas darbības uzsākšanas nav iespējams mainīt nekādus iestatījumus. Ja nepieciešams mainīt iestatījumus, apturiet iekārtas darbību, nospiežot ieslēgšanas/pauzes pogu, un atkārtoti norādiet režīma iestatījumus.

 

Ja uz pogas ir svešķermeņi vai mitrums, pogas spiešanas noteikšana var būt apgrūtināta. Turklāt, ja ir ieslēgta bērnu drošības funkcija, nedarbojas neviena poga, izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Šī funkcija paliks ieslēgta arī pēc iekārtas izslēgšanas un atkārtotas ieslēgšanas.

Piezīme:

 • Kontrolpaneļa faktiskais dizains var atšķirties atkarībā no jūsu rīcībā esošā modeļa.
 • Šis attēls ir tikai piemērs angļu valodā, bet izvēlne ir pieejama jūsu valsts valodā.
 • Pārliecinieties, ka iekārta ir pieslēgta elektrībai un kontrolpaneļa displejs ir izgaismots.
 • Pārbaudiet displeja paneli un no pogām pilnībā notīriet jebkādus svešķermeņus un mitrumu.

 

Kā pārbaudīt displeju

1. solis. Uz dažām minūtēm atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no strāvas padeves.

2. solis. Iespraudiet kontaktdakšu atpakaļ un nospiediet ieslēgšanas pogu.

3. solis. Pieskarieties jebkurai pogai vienu reizi. Ja tā reaģē, apskatiet jebkādu attēloto informācijas kodu. Pretējā gadījumā atkārtojiet 1. un 2. solī minētās darbības.

4. solis. Nospiediet un turiet nospiestu programmas pogu 3 sekundes vai līdz brīdim, kad gaismas pārstāj mirgot.

Ja ir aktivizēta bērnu drošības funkcija, tā paliek ieslēgta pat pēc ierīces izslēgšanas. Tāpēc pirms veļas mazgāšanas jums šī funkcija ir jādeaktivizē vai jāatceļ. Kad bērnu drošības funkcija ir ieslēgta, displeja panelī mirgo bērnu drošības indikators ar informācijas kodu (CL, dC).

 

Kā deaktivizēt bērnu drošības funkciju (dažādiem modeļiem atšķiras)

 

Priekšējās ielādes veļas mašīnām

 • Lai deaktivizētu (uz laiku atslēgtu) bērnu drošības funkciju: vienlaikus nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestas pogas (A) un (B)
 • Lai atceltu bērnu drošības funkciju: vienlaikus nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestas pogas (A) un (B), lai deaktivizētu funkciju, un pēc tam piespiediet un vēlreiz 3 sekundes turiet nospiestas šīs pogas. Durtiņas atbloķēsies un bērnu drošības indikators pilnībā izslēgsies.

Piezīme:

 • Kontrolpaneļa faktiskais dizains var atšķirties atkarībā no jūsu rīcībā esošā modeļa.
 • Šis attēls ir tikai piemērs angļu valodā, bet izvēlne ir pieejama jūsu valsts valodā.

Augšējās ielādes veļas mašīna

 • Lai atceltu bērnu drošības funkciju: vienlaikus nospiediet un aptuveni 3 sekundes turiet nospiestas pogas (A) un (B).

 

Padomi par pogu izmantošanu pie ieslēgtas bērnu drošības funkcijas (tikai veļas mašīnām ar augšējo ielādi)

 • Kad durtiņas ir aizvērtas, jūs joprojām varat izmantot kontrolpaneli. Ja atvērsiet durtiņas, tiks attēlots informācijas kods (CL, dC) un brīdinājuma skaņa. Iekārta aizvadīs ūdeni pēc 30 sekundēm, lai novērstu tādus zīdaiņu un bērnu negadījumus kā noslīkšana.
 • Bērnu drošības funkcija aktivizējas tikai pēc ūdens padeves pabeigšanas.
 • Ja iekārta ar ūdeni tvertnē tiek atstāta ar atvērtām durtiņām uz 30 sekundēm, iekārta aizvada ūdeni, attēlojot CL kodu, un šo procesu nevar apturēt.
 • Lai tvertnē pievienotu mazgāšanas līdzekli vai papildu veļu vai lai mainītu mazgāšanas programmas iestatījumus, vispirms ir jādeaktivizē bērnu drošības funkcija.

Piezīme:

 • Ja pie ieslēgtas bērnu drošības funkcijas tiek atvērtas durtiņas, iekārta aizvada ūdeni, lai novērstu tādus negadījumus kā noslīkšana.
 • Kontrolpaneļa faktiskais dizains var atšķirties atkarībā no jūsu rīcībā esošā modeļa.
 • Šis attēls ir tikai piemērs angļu valodā, bet izvēlne ir pieejama jūsu valsts valodā.

Paldies par jūsu atsauksmēm