Ko darīt, ja veļas mazgājamā mašīna darbības laikā pēkšņi pārstāj darboties?

Veļas mazgājamā mašīna dažreiz darbības laikā var pārtraukt darboties. Vairumā gadījumu tie nav izstrādājuma darbības traucējumi. Lūdzu, lasiet tālāk sniegtos norādījumus. Ja veļas mazgājamo mašīnu nevar iedarbināt, kaut arī ievērojat tālāk sniegtos norādījumus, lūdzu, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru, lai iegūtu palīdzību.

Iespējamie ierīces darbības pārtraukšanas iemesli

Jūsu drošības labad veļas mazgājamā mašīna neveiks žāvēšanu vai centrifugēšanu, ja durvis nav aizvērtas. Lūdzu, lasiet tālāk sniegtos norādījumus, lai iegūtu risinājumus. 

Pamata pārbaude

 • Aizveriet durvis un turiet nospiestu pogu “Start/Pause (Hold to Start)” (Sākt/apturēt (turiet, lai sāktu)).
 • Ja veļas mazgājamai mašīnai netiek nodrošināts pietiekami daudz strāvas, veļas mazgājamā mašīna īslaicīgi neizvadīs ūdeni vai neveiks centrifugēšanu. (Tiklīdz veļas mazgājamai mašīnai tiek atjaunota strāvas padeve, tā darbosies kā ierasts.)
 • Var šķist, ka ierīce ir īslaicīgi pārtraukusi darbību žāvēšanas cikla laikā, piem., vilnas programmas vai mērcēšanas laikā.
 • Pārbaudiet, vai netīrumu filtrā nav iestrēgusi monēta vai kāds cits svešķermenis (tikai ierīcēm ar priekšējo ielādi).

Citi iespējamie iemesli

 • Pārbaudiet, vai vadības paneļa displejā neuzrādās informācijas kods.
 • Pārbaudiet, vai netīrumu filtrs nav aizsērējis. (Tikai ierīcēm ar priekšējo ielādi).
 • Pārliecinieties, vai ūdens izlaišanas šļūtene līdz drenāžas sistēmai ir pilnībā iztaisnota.
 • Pārliecinieties, vai ūdens izlaišanas šļūtene līdz drenāžas sistēmai ir pilnībā iztaisnota un nav aizsērējusi vai aizsalusi.
Veļas mazgājamā mašīna pārtrauc darboties.

Piezīme.

 • Vadības paneļa faktiskais dizains var atšķirties no jūsu modeļa.
 • Šis attēls ir tikai paraugs angļu valodā, bet tas ir pieejams arī jūsu valsts valodā.

SUD

Pārāk daudz burbuļu pārmērīga mazgāšanas līdzekļa daudzuma dēļ.

Risinājums

 • Izmantojiet skalošanas ciklu, lai likvidētu burbuļus.
 • Izmantojiet mazu (piemērotu) mazgāšanas līdzekļa daudzumu. 

 

5C/5E

Ūdens izlaišanas traucējumi.

Risinājums

 • Pārbaudiet vai izlaišanas šļūtene nav izliekta, aizsalusi vai nav aizsērējusi ar svešķermeņiem.
 • Iztīriet netīrumu filtru, jo tas var būt aizsērējis.

 

Ub/UE

 • Centrifugēšana nedarbojas.
 • Ja mazgājat tikai vienu priekšmetu, piemēram, peldmēteli vai džinsu bikses, noslēguma centrifugēšana var būt neapmierinoša, un displejā var tikt parādīts Ub/UE informācijas kods.

Risinājums

 • Ja tiek parādīts šis kods, apturiet ierīces darbību, pārvietojiet veļu, lai tā cilindrā atrastos vienā sānā, lai to izlīdzinātu.
 • Ja veļas ir pārāk maz, ievietojiet cilindrā vienu vai divus dvieļus un ieslēdziet skalošanas/centrifugēšanas ciklu.

Ieteicams netīrumu filtru iztīrīt 5 vai 6 reizes gadā, lai novērstu tā aizsērēšanos. 

1. Darbība. Noņemiet vāku ierīces labajā sānā apakšā.

2. Darbība. Izņemiet netīrumu tvertni un izlaidiet ūdeni.

3. Darbība. Pārbaudiet, vai netīrumu tvertnē nav svešķermeņu, un iztīriet to.

Plašāka informācija par netīrumu filtra tīrīšanu ir pieejama 1)Kā ieslēgt veļas mazgājamās mašīnas kalibrēšanas režīmu? Vai 2)Kā no veļas mazgājamās mašīnas izlaist ūdeni ārkārtas situācijās?.

Piezīme.

 • Netīrumu filtra piekļuves vāku var atvērt, rievā virs vadības paneļa ievietojot monētu vai atslēgu un to saudzīgi attaisot vaļā.
 • Pirms vāka atvēršanas novietojiet zem tā dvieli vai trauku, lai nepieļautu, ka ūdens rada grīdas bojājumus.

Pārbaudiet, vai ūdens izlaišanas šļūtene nav izliekta

 • Pārbaudiet ūdens izlaišanas šļūtenes uzstādīšanas vidi saskaņā ar lietotās veļas mazgājamās mašīnas rokasgrāmatu.
 • Ūdens izlaišanas šļūtenes uzstādīšanas augstums var atšķirties atkarība no lietotā izstrādājuma.
 • Ja ūdens izlaišanas šļūtene nav uzstādīta rokasgrāmatā ieteiktajā augstumā, sifona parādības dēļ var nebūt iespējams izvadīt ūdeni, un tādēļ var rasties pretplūsma.
 • Pārbaudiet, vai ūdens izlaišanas šļūtene nav izlocīta vai aizsērējusi.

Pārbaudiet, vai ūdens izlaišanas šļūtene nav aizsērējusi

 • Ziemā šļūtenē atlikušais ūdens var sasalt un netikt izvadīts (aizsērēt).
 • Ja ūdens izlaišanas šļūtene ir aizsalusi, ielejiet veļas mazgājamā mašīnā karstu ūdeni un izvadiet to. Karstais ūdens izkausēs ledu ūdens izlaišanas šļūtenē (ja nepieciešams, mēģiniet ledu izkausēt vairākkārt).
 • Nepieciešams arī pārbaudīt, vai ūdens izlaišanas šļūtene vidū nav aizsērējusi.

Neatradi, ko meklēji? Dodies uz Samsung Community – savējo kopienu!
Šajā platformā uzzināsi jaunumus, saņemsi risinājumus, varēsi iesaistīties diskusijās ar Samsung ekspertiem un tehnoloģiju entuziastiem un saņemt padomus par savas Samsung ierīces lietošanu.

Paldies par jūsu atsauksmēm