Kā no veļas mazgājamās mašīnas izlaist ūdeni ārkārtas situācijās?

Jums būs nepieciešama avārijas notekcaurule, ja veļas mazgājamās mašīnas durvis būs bloķētas vai iekārta uzrādīs neizlīdzināta svara (Ub) kļūdu. Šis process ietver arī iekārtas netīrumu filtra iztīrīšanu, ko būtu vēlams darīt ik pēc 2 mēnešiem. Veiciet tālāk aprakstītās darbības, lai drošā veidā izvadītu ūdeni no veļas mazgājamās mašīnas.

1. darbība. Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas.

2. darbība. Nolieciet dvieli un lēzenus traukus ūdens savākšanai un novietojiet tos blakus filtra vākam, kas atrodas veļas mazgājamās mašīnas apakšdaļā.

3. darbība. Viegli piespiediet filtra vāka (A) augšējo daļu, lai atvērtu to.

Piespiediet filtra vāku.

4. darbība. Lēni izvelciet avārijas drenāžas caurulīti (C), vienlaicīgi turot caurulītes vāciņu (B).

Izvelciet drenāžas caurulīti.

5. darbība. Noņemiet caurulītes vāciņu (B) un ļaujiet ūdenim no avārijas drenāžas caurulītes (C) ieplūst ūdens savākšanas traukā. Ūdens būs daudz, tāpēc turiet tuvumā otru trauku, ko nomainīt, kad pirmais būs piepildīts.

Noņemiet caurules vāciņu.

Piezīme. Ūdens, kas tiek iztecināts tīrīšanas augstā temperatūrā vai kondicionēšanas laikā, ir karsts, tāpēc uzmanieties, lai neapdedzinātos vai kā citādi nesavainotos.

6. darbība. Kad ūdens ir pilnībā iztecināts, noskrūvējiet filtra vāciņu, griežot to pa kreisi (pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam).

Noskrūvējiet netīrumu filtra vāciņu.

7. darbība. Iztīriet sūkņa filtru, izmantojot mīkstu birstīti. Pārbaudiet, vai filtra drenāžas sūkņa dzenskrūve nav aizsērējusi.

Iztīriet sūkņa filtru.

8. darbība. Ievietojiet atpakaļ sūkņa filtru un grieziet filtra vāciņu pulksteņrādītāju kustības virzienā jeb pa labi.

Ievietojiet atpakaļ sūkņa filtru.

9. darbība. Uzlieciet caurulītes vāciņu un ievietojiet atpakaļ drenāžas caurulīti.

Uzlieciet drenāžas caurulītes vāciņu

10. darbība. Aizveriet filtra vāku.

Aizveriet filtra vāku.

Piezīme. Ja sūkņa filtrs būs aizsērējis, ekrānā parādīsies informācijas kods “5C”.

  • Pārbaudiet, vai pēc filtra tīrīšanas ir kārtīgi aiztaisīts filtra vāks. Pretējā gadījumā var rasties noplūde.
  • Pārbaudiet, vai pēc filtra tīrīšanas tas ir ievietots pareizi. Pretējā gadījumā var rasties darbības traucējumi vai noplūde.
  • Daži sūkņu filtri ir aprīkoti ar drošības vāciņu, kas paredzēts, lai novērstu bērnu izraisītus nelaimes gadījumus. Lai atvērtu sūkņa filtra drošības vāciņu, piespiediet to un pagrieziet pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Drošības vāciņa atsperu mehānisms palīdz atvērt filtru.

Paldies par jūsu atsauksmēm