Kā rīkoties, ja veļas mazgāšanas mašīna nepiepildās ar ūdeni vai no tās nenotek ūdens?

Ja no veļas mazgāšanas mašīna nenotek ūdens vai tā nepiepildās ar ūdeni, cēlonis var būt aizsērējis filtrs vai savijusies šļūtene. Tālāk sniegtie norādījumi palīdzēs atrisināt dažas visbiežāk sastopamās problēmas ar ūdens novadīšanu vai padevi, kā arī pareizi iztīrīt filtrus. Turklāt šie norādījumi noder lielākajā daļā gadījumu, lai atklātu un novērstu problēmas. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru. (Tālāk sniegtie norādījumi var attiekties tikai uz dažiem modeļiem.)

Apskatiet veļas mazgāšanas mašīnas pamatopcijas

Ja veļas mazgāšanas mašīna nedarbojas, pārbaudiet, vai tās durvis ir cieši aizvērtas. Veļas mazgāšanas mašīnai jābūt pieslēgtai pie elektrotīkla un ieslēgtai. Pārliecinieties, vai ir pilnībā savienots un ieslēgts ūdens avota vārsts.  

 

Pārbaudiet, vai ir pareizi pievienota karstā un aukstā ūdens šļūtene.

Ir divu veidu ūdens šļūtenes (karstā un aukstā ūdens), kas atrodas veļas mazgāšanas mašīnas aizmugurē un ir jāsavieno ar attiecīgo vārstu. Pārbaudiet arī to, vai karstā un aukstā ūdens padeves šļūtenes nav savijušās, vai ir pilnībā atvērti abi ūdens vārsti un vai nav aizsērējis šļūtenes filtrs.

Pārbaudiet kļūdas kodu uz ekrāna

  • Dažreiz var būt redzami kļūdas kodi 4C (4E) dozētāja atvilktnes bloķēšanas dēļ.
  • Visbiežākais cēlonis ir problēma ar ūdens padevi vai aizsprostota vai savijusies ūdens padeves šļūtene. Šādā gadījumā veļas mazgāšanas mašīna 3 minūtes veiks žāvēšanu un nedarbosies barošanas poga. Iztīriet netīrumu filtru un sieta filtru.
  • Tomēr 4C (4E) kļūdas koda cēlonis var būr arī slikti ūdens padeves vārsti, zems ūdens spiediens, slikti pievienota ūdens šļūtene, slikts ūdens līmeņa sensors, slikta gaisa šļūtene, slikts savienotāja kontakts, slikta mātes plate utt.
  • Tādēļ, ja esat izdarījis visu, ko varat, un problēma nav atrisināta, ieteicams sazināties ar klientu apkalpošanas centru.

Veļas mazgāšanas mašīnas filtru tīrīšana

Lai atrisinātu ūdens padeves vai novadīšanas problēmu, ieteicams iztīrīt veļas mazgāšanas mašīnas filtrus. Ir divu veidu filtri, viens atrodas ūdens šļūtenē un otrs — netīrumu filtrs — veļas mazgāšanas mašīnas apakšā.

Kā iztīrīt sieta filtru ūdens šļūtenē

Noņemot KARSTĀ ūdens savienojumu, ievērojiet īpašu uzmanību, lai izvairītos no iespējamas traumas. (Pirms ieplūdes šļūtenes filtru tīrīšanas aizgrieziet karstā un aukstā ūdens padeves krānu.) Pēc tīrīšanas pabeigšanas neaizmirstiet atgriezt krānu un pārliecinieties, vai savienojums ir ūdensnecaurlaidīgs. 

 

1. solis Atskrūvējiet šļūteni un izvelciet sieta filtru.

2. solis Ar knaiblēm uzmanīgi izvelciet sieta filtru no šļūtenes gala.

3. solis Izskalojiet to ar tekošu ūdeni. Papildu sieta tīklam iztīriet arī vītņotā savienojuma iekšpusi un ārpusi.

4. solis Iebīdiet filtru atpakaļ vietā.

5. solis Pieskrūvējiet šļūteni atpakaļ pie veļas mazgāšanas mašīnas.

Kā iztīrīt netīrumu filtru

Pārbaudiet, vai netīrumu filtrs nav aizsērējis. Ja vajag iztīrīt netīrumu filtru, veiciet tālāk aprakstītos soļus. 

 

1. solis Atveriet netīrumu filtra vāku.

2. solis No avārijas novadcaurules noņemiet šļūtenes balto aizbāzni un izteciniet ūdeni piemērotā konteinerā.

3. solis Kad no avārijas novadcaurules šļūtenes ir beidzis tecēt ūdens, izņemiet netīrumu filtru, griežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un izvelkot ārā.

4. solis Ar mīkstu birsti iztīriet netīrumu filtru.

5. solis Pārbaudiet un iztīriet filtru, un ielieciet to atpakaļ, spiežot un griežot pulksteņrādītāju kustības virzienā, kamēr tas nofiksējas vietā. Uzlieciet atpakaļ un nostipriniet vietā avārijas novadcaurules šļūtenes aizbāzni.

6. solis. Spiežot vai liecot uz augšu uzlieciet atpakaļ vāku uz caurumiem piekļuves paneļa atveres apakšā.

Piezīme:

  • Vāku uz piekļuves pie netīrumu filtra var atvērt arī, ieliekot monētu vai atslēgu spraugā virs piekļuves paneļa un uzmanīgi atgriežot vaļā vāku.
  • Pirms vāka atvēršanas novietojiet zem tā dvieli vai trauku, lai ūdens nesabojātu grīdu.

Lūdzu, noklikšķiniet uz zemāk esošās pogas "Iesniegt", lai sniegtu savu atsauksmi. Paldies par dalību!

Paldies par jūsu atsauksmēm