Wasmachine: automatische dispenser gebruiken | Samsung

De automatische dispensers van de Samsung wasmachine zorgen voor een gemakkelijke en verbeterde wastijd. Zie de instructie video hieronder om de automatische dispensers te gebruiken.

Deel 1. Richtlijnen voor de wasmiddellade

 • Controleer de drie compartimenten van de dispenser.

 

Deel 2. Gebruik automatische dispenser

 • Gids voor het toevoegen van vloeibaar wasmiddel en wasverzachter.
 • Hoe je de wasmiddelconcentratie kunt instellen naar gelang de hoeveelheid water.
 • Handmatig gebruik van de wasmiddellade.

 

Deel 3. Tips voor het gebruik van een automatische dispenser

 • Bekijk de veelgestelde vragen over automatische dispenser.
 • Onderhoud van de wasmiddellade.
Hoe je de automatische dispenser van de wasmachine gebruikt. Hoe je de automatische dispenser van de wasmachine gebruikt.

- Controleer de drie compartimenten van de dispenser

Automatisch verzachtercompartiment

 • Gebruik alleen wasverzachter. Gebruik geen wasmiddel in poedervorm.

 

Automatisch wasmiddelcompartiment

 • Gebruik alleen vloeibaar wasmiddel.

 

Handmatig wasmiddelcompartiment

 • Voeg indien nodig handmatig wasmiddel toe volgens de instructies van de fabrikant van het wasmiddel. Als je het wasmiddel in dit vakje wilt gebruiken, moet je ervoor zorgen dat de automatische dosering is uitgeschakeld.

- Automatisch verzachtercompartiment.

- Automatisch wasmiddelcompartiment.

- Handmatig wasmiddelcompartiment.

- Handleiding voor het toevoegen van vloeibaar wasmiddel en wasverzachter

Trek aan de wasmiddellade om te openen.

 • Pak voorzichtig de wasmiddellade en trek hem open.

 

Open de klep van het automatisch wsmiddelcompartiment

 • Draai de klep van het automatisch wasmiddelcompartiment tegen de klok in om te openen. 

Doseer de juiste hoeveelheid wasmiddel in het automatisch wasmiddelcompartiment Plaats het deksel terug en draai het met de wijzers van de klok mee om het te sluiten. 

Draai het deksel van het automatisch wasverzachtercompartiment tegen de wijzers van de klok in om het te openen.

Doseer de juiste hoeveelheid wasverzachter in het automatische wasverzachtercompartiment.

Plaats het deksel terug en draai het met de wijzers van de klok mee om het te sluiten.

Duw de wasmiddellade voorzichtig helemaal naar binnen. Je hoort een klikkend geluid als de lade goed gesloten is.

 

Deel 2. Gebruik automatische dispenser 

 • Hoe de wasmiddelconcentratie in te stellen naar gelang de hoeveelheid water

 

Dosis per wasbeurt

Om de hoeveelheid wasmiddel in te stellen, draait u aan de draaiknop [Extra functie] om [Dosis per wasbeurt] te kiezen en tikt u op de [OK] toets om te bevestigen.

 • Dosis per wasbeurt

1. Tik.

2. Med - Hoog - Laag - Uit.

3. Tik.

 

Dosis per spoeling

Om de hoeveelheid wasmiddel in te stellen, draait u aan de draaiknop [Extra functie] om [Dosis per wasbeurt] te kiezen en tikt u op de [OK] toets om te bevestigen.

 • Dosis per spoeling.

1. Tik.

2. Med - Hoog - Laag - Uit.

3. Tik.

 

Deel 2. Gebruik automatische dispenser 

 • Handmatig gebruik van het wasmiddelbakje

Om de automatische dispenser uit te schakelen, volg je deze instructies.

1. Tik.

2. Draai de draaiknop om Dosis per wasbeurt te kiezen en tik vervolgens op.

3.Tik op om de gewenste instelling te selecteren.

· Standaardinstelling is Med. (Medium).

· U kunt kiezen uit Med., Hoog, Uit, of Laag.


Om de automatische dispenser uit te schakelen en het vak handmatig te gebruiken, draai je de navigatieknop om [Dosis per wasbeurt] te kiezen en vinkt u vervolgens de [UIT]

 • Uit.

Voeg niet te veel wasmiddel toe. Dit kan de wasresultaten ongunstig beïnvloeden.

 • Maximum Lijn.

- Bekijk de veelgestelde vragen over de automatische dispenser

De automatische dispenser werkt niet

Controleer of de wasmiddellade goed gesloten of geplaatst is.

 • Open en sluit de wasmiddellade opnieuw.

 

Als het vloeibare wasmiddel is uitgehard en niet kan worden ingebracht.

 • Verwijder de spoelglanskap en maak de wasmiddellade schoon.

 

Onvoldoende wasmiddel/verzachter alarm

Het kan voorkomen door een tekort aan wasmiddel of wasverzachter.

 • Vul de wasmiddellade met wasmiddel of wasverzachter.

 

Sluit de wasmiddellade en druk op de [Activiteit/Pauze] toets.

 • Het apparaat detecteert het vloeibare wasmiddel en de wasverzachter en wist de alarmindicator.

 

Deel 3. Tips voor het gebruik van een automatische dispenser

 • Onderhoud van de wasmiddellade

Schuif de lade open terwijl je de ontgrendelingshendel aan de binnenzijde van de lade ingedrukt houdt.

Open het deksel en til het wasmiddel- en wasverzachtervak aan de binnenkant los.

reinig de binnenkant van het wasmiddel- en wasverzachtervak met water.

Gebruik een kleine zachte borstel om wasmiddelresten en kalkaanslag te verwijderen.

Zet het wasmiddel- en wasverzachtervak weer in elkaar. Plaats daarna de wasmiddellade terug in de wasmachine.

Bedankt voor je feedback!