Vergrendelfunctie op koelkast instellen | Samsung NL

Er zijn enkele functies die je kunt gebruiken als je de koelkast lange tijd niet gebruikt of als je de bediening van de koelkast wilt vergrendelen; Vakantiestand, Bedieningsvergrendeling, Dispenservergrendelingen Dispenserpaneelvergrendeling. Vakantieslot, Bedieningsslot, Dispenservergrendeling, Dispenserpaneelvergrendeling.

Vakantiestand

Als je op vakantie of op zakenreis gaat, of als je niet van plan bent de koelkast gedurende langere tijd te gebruiken, gebruik dan de vakantiestand. De temperatuur van de koelkast wordt geregeld onder 17°C (62,6℉), maar de vriezer blijft actief zoals eerder ingesteld.

Let op:

 • Zorg ervoor dat je voedsel in het koelvak verwijdert voordat je de vakantiestand gebruikt.
 • De vakantiestand wordt uitgeschakeld als je de temperatuur aanpast.
 • De afbeeldingen op het bedieningspaneel en de instellingsmethoden kunnen verschillen naargelang het model.
 • Type 1. Houd Vakantie 3 seconden ingedrukt. De Vakantie-indicator gaat aan terwijl de weergave van de koelkasttemperaturen wordt uitgeschakeld.
  - Om de vakantiestand uit te schakelen, houd je vakantie nogmaals 3 seconden ingedrukt. De koelkast temperatuur zal terugkeren naar de vorige instelling.
Druk en houd de Vakantieknop-1 ingedrukt.
 • Type 2. Tik op een toets(<O, of >) om het scherm te wekken. (Deze stap geldt niet voor sommige modellen) Tik op O om de koelkast te selecteren. Tik vervolgens op < of om de vakantiemodus te selecteren. De vakantie-indicator gaat aan.
Tik < of >om de vakantiemodus te selecteren</or>.

Bedieningsvergrendeling

Als je ongelukken of onbedoeld gebruik van de bedieningselementen wilt voorkomen, gebruik je de functie Bedieningsvergrendeling.

Let op:

 • De bedieningsvergrendeling op het hoofdpaneel heeft geen invloed op de dispenser.
 • De dispenser en dus ook de hendel van de dispenser werken onafhankelijk. Om de dispenser en de dispenserhendel te vergrendelen, gebruik je de functie Dispenser-vergrendeling.
 • De afbeeldingen op het bedieningspaneel en de instellingsmethoden kunnen verschillen naargelang het model.
 • Dit gaat alleen over de modellen met de Bedieningsvergrendelings-functie.
 • Type 1. Druk en houd Bedieningsvergrendeling3 seconden ingedrukt. Alle bedieningsorganen zijn uitgeschakeld als de indicator brandt. 

- Om uit te schakelen, houd je vakantie nogmaals 3 seconden ingedrukt. De bediening wordt zoals normaal ingeschakeld.

Houd Bedieningsvergrendeling ingedrukt.
 • Type 2. Druk en houd Deuralarm3 seconden ingedrukt. Het hoofdpaneel wordt uitgeschakeld en de Bedieningsvergrendeling indicator gaat aan. Als het Bedieningsvergrendeling is ingeschakeld, knippert de indicator als een toets op het hoofdpaneel wordt ingedrukt. 

- Om het Bedieningsvergrendeling uit te schakelen, hou je de toets nogmaals langer dan 3 seconden ingedrukt. Het Bedieningsvergrendeling wordt echter weer geactiveerd als er binnen 1 minuut geen toets wordt ingedrukt.

Hou Deuralarm ingedrukt.

Dispenser-vergrendeling

Als je het gebruik van de toetsen op het dispenserpaneel en de dispenserhendel wilt verhinderen, gebruik je de Dispenser-vergrendeling.

Let op: 

 • De dispenser-vergrendeling op het dispenserpaneel heeft geen invloed op de bedieningselementen op het hoofdpaneel. Om het hoofdpaneel te vergrendelen, gebruik je de functie Bedieningsvergrendeling op het hoofdpaneel.
 • De afbeeldingen op het bedieningspaneel en de instellingsmethoden kunnen verschillen naargelang het model.
 • Dit gaat alleen over de modellen met de functie Dispenser-vergrendeling.
 • Hou de toets Water/ijs langer dan 3 seconden ingedrukt. 

- Om uit te schakelen, houd je vakantie nogmaals 3 seconden ingedrukt.

Houd Water/ijs ingedrukt.

Dispenserpaneelvergrendeling

Als je het gebruik van de toetsen op het dispenserpaneel en de dispenserhendel wilt verhinderen, gebruik dan de dispenserpaneelvergrendeling.

Let op: 

 • De vergrendeling het dispenserpaneel heeft geen invloed op de bedieningselementen op het hoofdpaneel. 
 • Om het hoofdpaneel te vergrendelen, gebruik je de functie Bedieningsvergrendeling op het hoofdpaneel.
 • Houd Water 3 seconden ingedrukt. 

- Om uit te schakelen, houd je vakantie nogmaals 3 seconden ingedrukt.

Houd Water ingedrukt.

Bedankt voor je feedback!