Wat kan ik doen om ijsvorming in mijn vriezer te voorkomen?

In de vriezer circuleert voortdurend koude lucht in een stroom. Als er warme of vochtige lucht binnendringt in de vriezer en in contact komt met de koele lucht, ontstaat er op het contactpunt een laagje ijs.
 

Om de vorming van ijs te voorkomen, kun je de bron van warme lucht identificeren en corrigeren door de volgende omstandigheden te controleren:

Sluiten van de deur

De meest waarschijnlijke oorzaak van rijp is een niet goed sluitende deur.
 

Controleer of de deur van de vriezer volledig sluit. Controleer of de deurdichtingen goed bevestigd zijn op de vriezerdeur, en of ze goed afgedicht zijn, zonder scheuren of spleten.

Opmerking: Test of de vriezerdeur volledig sluit door een papier in te sluiten in de deur. Als je het papier zonder weerstand kunt verwijderen, moeten de deurrubbers worden vervangen.

Ventilatie van koele lucht

Controleer of de luchtopening in de vriezer niet geblokkeerd of verstopt is. Zorg ervoor dat er geen verpakkingen tegen de achterwand van de vriezer rusten, en verspreid de etenswaren zoveel mogelijk om de ventilatie te verbeteren.

Ijsklep

Als het deksel op de ijsdispenser niet goed wordt gesloten, kan er warme lucht binnendringen in de vriezer, waardoor er een rijplaag ontstaat. Om het deksel te controleren open je de deur en bekijk dan de achterklep in het ijskanaal. Als de klep zich in de juiste positie bevindt, sluit ze aan op de behuizing. Als de klep niet aansluit op de behuizing, controleer dan op ijs of andere resten die er mogelijk voor zorgen dat de klep openblijft.
 

Het is ook mogelijk dat de temperatuur verkeerd is ingesteld. Als de temperatuur van de koelkast te laag is, zul jemerken dat de etenswaren bevriezen. Verhoog de temperatuur enkele graden om het probleem te verhelpen. Als de temperatuur van de koelkast te hoog is, kan er condensatie ontstaan, die bevriest de bodem van de koelkast. Verlaag de temperatuur enkele graden om het probleem te verhelpen.
 

De volgende tips helpen je ijsvorming in jouw vriezer te voorkomen:

1 Gebruik het ontdooiingsprogramma om ervoor te zorgen dat er vanaf het begin geen ijs aanwezig is (of verwijder het aanwezige ijs).
2 Stel de temperatuur in op warmere waarden, waarbij jouw bevroren etenswaren toch nog goed worden bewaard. Een vriezer moet niet kouder dan -18ºC worden ingesteld om de voedselkwaliteit te behouden.
3 Zorg ervoor dat het gedeelte van de etenswaren zo vol mogelijk is, om luchtruimte tussen de etenswaren te vermijden. Meer lucht betekent meer condensatie en meer water.
4 Zorg ervoor dat de deuren niet gedurende lange tijd geopend blijven.
Reparatiediensten

Bekijk onze reparatieservice als jouw koelkast of vriezer nog steeds niet goed werkt.

Let op: Als er door de monteur geen technische problemen zijn gevonden met het product, zijn er alsnog kosten verbonden aan het bezoek van de serviceprovider.

Klik op de verzendknop hieronder om feedback met ons te delen. Bedankt voor je deelname.

Bedankt voor je feedback!