Etică

Etică

O cultură corporativă
echitabilă și transparentă

O cultură corporativă
echitabilă și transparentă

Împletim integritatea cu activitățile noastre zilnice pentru a ne îndeplini
rolul social și responsabilitățile într-un mod care să vină în sprijinul
statutului nostru de companie globală de top.

Împletim integritatea cu activitățile noastre zilnice pentru a ne îndeplini rolul social și responsabilitățile într-un mod care să vină în sprijinul statutului nostru de companie globală de top.

Întrucât ne desfășurăm activitatea în numeroase țări de pe glob, recunoaștem și analizăm diferențele dintre legile, reglementările și practicile din respectivele țări, acordând atenție derulării activității noastre într-un mod legal și etic. Totodată, dezvoltăm și implementăm politici globale privind securitatea datelor cu caracter personal, cu scopul de a respecta confidențialitatea clienților și a angajaților noștri și de a le proteja datele cu caracter personal. Încercările noastre de a gestiona sistematic riscurile de conformitate și etică au la bază două documente Samsung - Codul global de conduită și Orientări privind conduita în afaceri - care le oferă îndrumări angajaților noștri pentru a acționa și a emite judecăți de valoare. Echipa noastră de conformitate, subordonată anterior departamentului juridic, răspunde direct către președintele și directorul nostru general, iar managerul echipei de conformitate participă la toate întâlnirile Consiliului de Administrație pentru a sprijini deciziile importante luate de acesta. Structura noastră organizațională se compune din divizii de activitate cu departamente dedicate, precum și birouri regionale internaționale, care gestionează problemele de conformitate legate de fiecare divizie și regiune.

Managementul eticii

Codul nostru global de conduită („Principiile companiei Samsung”) le este comunicat furnizorilor, clienților și altor părți interesate de la nivel extern, precum și angajaților noștri, prin intermediul site-ului nostru de management al eticii care oferă o modalitate de raportare a oricărei încălcări a standardelor de etică. Totodată, documentul Orientări privind conduita în afaceri pentru angajați, care are rol de standard etic pentru personalul companiei, este tradus și disponibil în 15 limbi (inclusiv limba coreeană) și este încărcat pe intranetul Samsung. Detaliile relevante sunt diseminate și comunicate tuturor angajaților noștri de pe întregul glob, prin cursuri de instruire colectivă, online și audio/video oferite cel puțin o dată pe an. Separat, furnizorilor noștri li se pune la dispoziție documentul Orientările companiei, cu scopul de a institui practici profesionale transparente.

Managementul conformității

Programul nostru de conformitate își propune să instituie o cultură corporativă bazată pe conformitate pentru a minimiza riscurile profesionale care pot apărea din cauza stabilirii prețurilor sau a încălcării drepturilor de proprietate intelectuală; totodată, programul își propune asumarea unei mai mari responsabilități în domenii precum drepturile omului, sănătate, siguranță și mediu înconjurător. Sistemul de management al programului de conformitate (CPMS) și sistemul IT dezvoltat pentru a gestiona riscurile legate de conformitate pun la dispoziție politicile noastre cu specific zonal și detalii privind monitorizarea problemelor regionale. Biroul nostru de asistență are rolul de a-i ajuta pe angajați să adreseze individual solicitări către experți, oricând au întrebări de natură profesională sau când consideră că orientările noastre sunt insuficiente pentru a se putea stabili caracterul ilegal. Sistemul nostru de avertizare de integritate, dezvoltat în cadrul CPMS pentru angajații noștri, este operat într-un mod care garantează ferm confidențialitatea celor care raportează preocupări în domeniu.

Procesul de
management al conformității

 • Prevenție

  Oferim instruire angajaților, furnizăm ghiduri specifice zonei, facem auto-recenzii bazate pe sistem, operăm biroul de asistență, monitorizăm și gestionăm reglementări noi și revizuite

 • Monitorizare

  Desfășurarea unei monitorizări regulate/ad-hoc prin intermediul unităților sau al personalului dedicat

Politica de confidențialitate

Am anunțat oficial politica noastră standard de confidențialitate, aplicabilă la nivel global, și am dezvoltat politici relevante ce reflectă condițiile de reglementare specifice regiunilor, precum și caracteristicile locale. Ca rezultat al acestor inițiative, angajaților noștri li s-a pus la dispoziție „Ghidul global privind datele cu caracter personal” și „Ghidul de management pentru externalizarea prelucrării datelor cu caracter personal”, care vor fi folosite ca reglementări de management. Procesele și sistemele noastre sunt operate într-un mod care încorporează politicile relevante în derularea activității noastre de fiecare zi și continuăm să realizăm analize și să oferim instruire la nivelul întregii companii.

 • Funcționarea unităților dedicate

  A fost creat Biroul global de confidențialitate în cadrul departamentului juridic corporativ,
  sub conducerea directă a președintelui și directorului general Numirea unor
  avocați responsabili de politica de confidențialitate
  în diviziile comerciale respective

 • Analiză consolidată a sistemelor de funcționare/management
  a politicii de confidențialitate

  Desfășurarea de analize periodice și aducerea îmbunătățirilor necesare în privința sistemelor și a serviciilor dedicate clienților și angajaților noștri pentru sistemele lor manageriale, tehnice și de protecție fizică aplicabile întregului proces de colectare, prelucrare și eliminare a datelor

 • Instruire privind politica de confidențialitate

  Oferirea unor programe de instruire virtuale/fizice privind Politica de confidențialitate, care să ia în considerare caracteristicile posturilor din fiecare departament în parte (planificare, cercetare-dezvoltare, marketing etc.), precum și o instruire de bază care vizează toți angajații

 • Funcționarea Sistemului de management juridic al confidențialității (Privacy Legal Management System – PLMS)

  Obligația de a întreprinde măsuri de prevenție prin utilizarea unei liste de verificare privind riscul la adresa confidențialității datelor, dezvoltată în scopul analizării riscurilor privind confidențialitatea datelor, în fiecare etapă a produselor și a serviciilor, de la planificare și dezvoltare la operare și scoatere din producție, respectiva listă urmând a fi verificată de avocați specializați