Pentru siguranță, oferim o garanție a producătorului pentru toate produsele noastre.
Dacă dorești să folosești garanția, contactează-ne, iar noi te vom ghida prin proces.
Mai jos este disponibilă o prezentare generală a ceea ce acoperă garanția, link-uri pentru a-ți înregistra produsele și produsele pe care le-ai înregistrat deja.
Îți recomandăm să îți înregistrezi produsele, pentru ca noi să te putem ajuta cât mai rapid și mai eficient.

Ce acoperă garanția

Politica privind Garanția

Nu găsiți ceea ce căutați? Suntem aici pentru a vă ajuta.

Perioadele de garanţie de mai sus sunt date cu titlu de referinţă, existând posibilitatea unor variaţii în cadrul acestor grupe de produs.

Pentru detalii specifice, vă rugăm să consultaţi documentaţia care însoţeşte fiecare produs.

Dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să apelați Samsung Relații Clienți: *8000 (apel cu tarif în rețea) / 08008 726 78 (apel gratuit).

Garanțiile pentru componentele descrise mai sus sunt valide începând cu data de vânzare a produsului și sunt aplicate doar componentelor menționate.

Politica se aplica pentru produsele si acesoriile achiziționate începând cu data de 1 ianuarie 2022 conform Ordonanței de Urgență nr. 140/2021. Pentru produsele si accesoriile achiziționate înainte de această dată, se vor aplica condițiile de garanție din certificatul livrat odată cu produsul.
 

 

Informaţii cu caracter general

Vă aducem la cunoştinţă principalele aspecte privind drepturile legale de care dispuneţi prin achiziţionarea unui produs Samsung.

Pe durata Perioadei de Garanție, Samsung vă garantează că produsele nu prezintă vicii ascunse. În caz de neconformitate a produselor, în calitate de consumator aveți dreptul la măsuri corective fără cost. Acest drept precum și orice alte drepturi care vă sunt conferite prin lege nu sunt afectate de garanția oferită prin Certificatul de Garanție Comercială.

Samsung va remedia fără cost orice neconformitate care există în momentul livrării produsului și care este constatată pe durata perioadei de garanție, conform Certificatului de Garanție Comercială, prin intermediul Centrelor de Service Autorizate Samsung.

Orice neconformitate care este constatată în termen de un an de la data la care produsul a fost livrat este prezumată a fi existat deja în momentul livrării Produsului, până la proba contrarie sau cu excepția cazului în care această prezumție este incompatibilă cu natura produsului sau cu natura neconformității.

De asemenea, în afara Perioadei de Garanție, Samsung va asigura remedierea sau înlocuirea fără cost a produsului care nu poate fi folosit în scopul pentru care a fost realizat, ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare a produsului. Pentru produsele care nu respectă condiţiile de acordare a garanţiei, Samsung poate asigura service contra cost prin intermediul reţelei sale de Centre de Service autorizate.

Excepţie de la Termenul de Garanţie menţionat fac:

- Monitoarele LFD profesionale şi monitoarele standard LED destinate segmentului de business (B2B) – 36 luni;

Accesoriile vândute separat beneficiază de termenul de garanție de 24 luni de la data livrării.

 Adiţional, unele componente ale produselor Samsung pot beneficia de garanţie specială după cum urmează:

- pentru cuptoare cu microunde - 60 luni, numai pentru interiorul din email ceramic;

- pentru frigidere - 240 luni, numai pentru compresorul inverter;

-  pentru maşini de spălat și uscătoare - 240 luni, numai pentru motorul inverter (BLDC și Quiet Drive);

- pentru aspiratoarele seria JET BOT si VS9500 – 120 luni pentru motorul inverter.

Garanţiile speciale mai sus menţionate sunt valide începând cu data de livrare a produsului şi sunt aplicate doar componentelor menţionate.

Durata medie de utilizare a produselor este 36 luni pentru tablete și telefoane mobile, și de 59 luni pentru televizoare, produse audio-video, electrocasnice și monitoare. Pentru accesorii, durata medie de utilizare este egală cu termenul de garanție.

Consumatorul are dreptul de a opta pentru o anumită măsură corectivă (aducerea în conformitate a produsului, reducerea proporțională a prețului, sau încetarea contractului) în cazul în care neconformitatea produsului este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice.

În măsura în care repararea sau înlocuirea nu este posibilă sau ar implica un efort disproporționat din partea Samsung, de comun acord cu consumatorul se poate stabili fie reducerea prețului de cumpărare, fie rezoluțiunea vânzării și restituirea contravalorii Produsului, în conformitate cu legislația în vigoare. Repunerea în funcțiune a produsului se va face doar în Centrele de Service Autorizate Samsung. În cazul înlocuirii Produsului, Samsung are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca pentru produsul vândut inițial. Aducerea la conformitate a produsului va fi efectuată într-o perioadă de max. 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștința Samsung lipsa de conformitate a Produsului.

În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparație, termenul de garanție se prelungește cu timpul de nefuncționare a produsului, din momentul la care a fost adusă la cunoștința Samsung lipsa de conformitate până la predarea efectivă a produsului în stare de utilizare normală către consumator.

În cazul înlocuirii produsului, pentru produsul care înlocuiește produsul neconform termenul de garanție începe să curgă de la data înlocuirii.

 

Garanția Limitată Samsung

Garanția Limitată Samsung este valabilă și se aplică pentru toate produsele pe care Samsung intenționează să le comercializeze în următoarele țări: Marea Britanie, Republica Irlanda, Germania, Franța, Italia, Malta, Spania, Portugalia, Olanda, Belgia, Luxemburg, Danemarca, Suedia, Finlanda, Polonia, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Austria, Slovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Grecia, Cipru, Bulgaria, Romania, Elveția, Norvegia, Liechtenstein și Croația.

Drepturile de garanție aplicabile vor fi cele ale țării din care produsul a fost inițial achiziționat, indiferent de locația Clientului respectiv în momentul solicitării serviciului în garanție (cu condiția ca locația să se încadreze în una dintre țările listate).

Vă rugăm să rețineți că această garanție vă este oferită in mod voluntar de către producător și include drepturi suplimentare, fără a afecta drepturile care vă sunt conferite, în calitate de consumator, conform legislației naționale aplicabile vânzării produselor şi garanţiile asociate acestora.

Puteți beneficia de această garanție prezentând în original documentul în baza căruia ați achiziționat Produsul (ex., factura fiscală, bon fiscal).

 

Neaplicarea garanţiei

 

Garanţia Produsului nu acoperă următoarele situaţii:

- Deteriorări termice, mecanice și plastice ale produsului datorate incendiilor, accidentelor, vibrațiilor, intemperiilor, neglijenței în utilizare sau a oricăror altor factori, independent de producător;

- Folosirea de baterii, surse de alimentare sau accesorii, altele decat cele aprobate sau recomandate de către producător;

- Schimbarea stării originale a produsului prin intervenții software / hardware ce au ca rezultat alterarea, schimbarea, adaptarea sau amendarea acesteia, altele decat cele făcute / recomandate de Samsung sau de către Centrele de Service autorizate Samsung;

- Neconcordanța dintre seria produsului sau numărul de serie IMEI înscris pe certificatul de garanție, cel înscris pe produs și cel din programul software al produsului (identificabil în cazul telefoanelor mobile prin apăsarea secvențială a tastelor *#06#), lipsa etichetei cu seria sau codul IMEI sau ștergerea / modificarea acesteia;

- În cazul în care produsul prezintă urme de contact cu lichide;

- Utilizarea produsului în condiţii neadecvate (ex: tensiune de alimentare necorespunzătoare, împămantare inexistentă sau greşită, conectare defectuoasă etc.), utilizarea produsului în condiţii de mediu necorespunzătoare (acţiuni ale substanţelor chimice, noxe, fum, praf sau umiditate), manipulare sau instalare greşită;

- Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, întreținere și instalare prevăzute în manualul produsului;

- Utilizarea produsului în aplicaţii ce necesită performanţe şi calităţi, altele decat cele oferite de clasa şi scopul pentru care produsul este destinat, sau în afara specificaţiilor sale tehnice;

- Folosirea produselor destinate uzului casnic în aplicaţii comerciale (publicitate sau prezentare de informaţii în locaţii publice, funcţionare de lungă durată 16-24 de ore zilnic sau în spaţii cu praf excesiv, temperaturi extreme, umiditate ridicată etc.);

- Uzura normală a produselor (ex. uzura fizică, mecanică şi electrică, mentenanţă, verificare periodică, scăderea în timp a luminozităţii ecranelor LCD, LED, OLED ) etc.;

- Setări greşite ale produselor sau programelor, virusări, deteriorarea sau funcţionarea necorespunzătoare a sistemului de operare, a fişierelor de configurare sau a programelor instalate din culpa consumatorului, folosirea altor drivere sau programe decât cele originale care însoţesc produsul;

- Eventualele incompatibilităţi de natură software sau hardware ce pot apărea la folosirea produselor Samsung impreună cu alte produse, mai puțin când Samsung garantează compabilitatea acestor produse;

- Defectarea motoarelor de aspirator ca urmare a utilizării produsului cu filtrele îmbâcsite; filtrele de aspirator sunt consumabile şi nu fac obiectul garanţiei;

- Folosirea de accesorii sau consumabile recondiţionate, reîncărcate sau altele decât cele produse, aprobate sau recomandate de către producător.

- Uzura normală a lămpilor de proiectare și a bateriilor reîncărcabile sau a altor consumabile, ale căror performanțe au fost afectate de trecerea timpului;

Reparaţiile efectuate de către Samsung pentru remedierea daunelor sau defectelor apărute ca urmare a motivelor de mai sus, vor fi supuse unor costuri suplimentare pentru manoperă, transport şi piese de schimb, agreate în prelabil cu consumatorul. Cu excepția conținutului digital și a serviciilor digitale care sunt încorporate în Produs sau interconectate cu acesta și sunt furnizate împreună cu produsului, în sensul Ordonanței de urgență nr. 140/2021, Samsung nu garantează funcționalitatea și operarea în bune condiții a aplicațiilor și / sau a conținutului media, instalate în produs de către client, provenite dintr-o altă sursă decât Samsung sau recomandată de Samsung.

Garanția se aplică pe baza documentului de achiziție și al Certificatului de Garanție Comercială completate de vanzător la data achiziționării produsului de către consumator.

Produsele au fost testate în conformitate cu normele legale din punct de vedere al electrosecurității și electromagnetismului, înscriindu-se în parametri normali și în limite legale de funcționare.

Unitatea Service garantează confidențialitatea datelor stocate în memoria produsului conform Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016.

În urma intervențiilor software sau hardware din Unitatea Service, pentru funcționarea la performanțe maxime a produselor, Samsung poate proceda la efectuarea ultimului update de soft și la resetarea aparatului la valorile din fabrică.

Pentru a evita orice pierdere a datelor din memoria produsului înaintea intervenției din unitatea service, este recomandată clienților salvarea periodică a datelor. Samsung nu garantează recuperarea datelor pierdute după reparare. Samsung nu este responsabilă pentru pierderea sau recuperarea accesoriilor aplicate de utilizator produsului (gravare, folii de protecție, autocolante etc.), care pot fi deteriorate sau eliminate ca rezultat al procesului de verificare sau reparare a produsului la centrele de service autorizate Samsung.