Politică de Confidențialitate Operator Magazin Online

I. DEFINIȚII

1. Regulament - acest regulament definește drepturile și obligațiile Vânzătorului și ale Clientului și descrie regulile conform cărora Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal ale Clienților.

2. Client - o persoană fizică, consumator sau o persoană juridică. 

3. Consumator - consumator în sensul art. 2 punctul 2 din Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor este orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;

4. Site web -  un site web la adresa www.samsung.com/ro, administrat de Samsung, prin care Clientul are posibilitatea de a plasa o comanda și de a încheia un contract de vânzare cu un Vânzător pentru un anumit Produs.

5. Produs/Produs  - un produs pe care Clientul îl poate achiziționa de la Vânzător prin plasarea unei comenzi prin intermediul Site-ului web. Toate Produsele prezentate de Vânzător sunt noi, fără defecte fizice. Toate Produsele au fost plasate legal pe piața românească.

6. Prețuri  - toate prețurile afișate pe Site-ul web sunt prezentate în lei românești (RON), sunt prețuri brute (adică includ toate componentele, cum ar fi taxele vamale și impozitele, inclusiv TVA). Prețul obligatoriu pentru părți este prețul la care Clientul a comandat Produsele în comandă. Prețurile afisate ale Produselor nu includ costul livrării, care depinde de metoda de livrare a acestora.

7. Vânzător   – produsele achiziționate de pe site-ul wwww.samsung.com/ro sunt vândute de către compania Estep B2B SRL, partener oficial al Samsung România, companie cu sediul social in Bucuresti, sector 1, str Cpt. Alexandru Serbanescu nr 73, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1214/2013, avand CUI RO31171787.

8. Samsung  - Samsung Electronics Romania S.R.L., cu sediul social în București, șoseaua București-Ploiești nr. 172-176, , înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/7668/2012, cod unic de înregistrare 22694272:.

9. Serviciul Vânzătorului  - un serviciu suplimentar efectuat de către Vânzător sau subcontractantul său (de exemplu: livrarea de bunuri, instalare sau servicii suplimentare).

II. IMPOZITARE. DOCUMENTAȚIA DE ACHIZIȚIE

1. Pentru toate Produsele achiziționate, Vânzătorul emite chitanțe fiscale sau facturi cu TVA. În conformitate cu dispozițiile Legii 227/2015 privind Codul fiscal semnătura clientului –în calitate de cumpărător de bunuri - nu constituie un element obligatoriu al conținutului unei facturi. În această situație, cumpărătorul primește numai factura originală. Factura va fi emisă utilizând datele furnizate de client la plasarea comenzii.

 În cazul în care cumpărătorul, care este o persoană fizică, plasează o comandă sau face o achiziție utilizând date (de exemplu, un nume/societate) referitoare la activitatea derulată de cumpărător, se va presupune că achiziția este efectuată de acesta în legătură cu această activitate și factura va fi emisă pe acest cumpărător în calitate de antreprenor.

2. În conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal, Clientul acceptă facturarea și trimiterea facturilor în formă electronică.

III. COMENZI

1. Clientul plasează o comandă printr-un formular interactiv disponibil pe Site-ul web. Comanda specifică bunurile, prețul acestora și cantitățile pe care clientul dorește să le comande la locația indicată de el.

2. După ce Clientul a plasat corect comanda și livrarea acesteia de la Samsung către Vânzător, Vânzătorul verifică dacă comanda poate fi acceptată pentru livrare. În cazul în care comanda nu poate fi procesată, Vânzătorul contactează Clientul pentru a-l informa despre faptul că nu poate fi acceptată comanda.

3. În cazul în care Vânzătorul acceptă comanda Clientului, acesta va trimite imediat confirmarea electronică a acceptării comenzii și încheierea contractului. La primirea unei astfel de declarații de către Client, contractul este încheiat cu Vânzătorul.

4. În cazul în care Clientul este un Consumator, Vânzătorul, cel târziu până la livrarea Produselor, îi va confirma încheierea și condițiile convenite ale Contractului la distanță, pe un suport durabil.

4. Confirmarea acceptării comenzii, sau notificarea refuzului de acceptare a comenzii, are loc în maximum 3 ore lucrătoare de la momentul plasării comenzii de la Samsung către Vânzător. Prin Ore lucrătoare se înțelege orele cuprinse în intervalul orar 8:00-16:00,din zilele de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale.

IV. PLATA

1. Plățile pentru Produse pot fi efectuate în modalitatea pentru care se optează la momentul plasării comenzii de către Client.

2. Samsung informează Clientul cu privire la posibilele modalități de plată de pe pagina de pornire a Site-ului web.

3. Clientul trebuie să efectueze plata comenzii în cuantumul rezultat din contractul de vânzare încheiat, în termen de 7 zile de la data încheierii contractului, dacă a optat pentru forma de plată anticipată. În cazul în care Clientul nu efectuează plata în termen de 7 zile de la data încheierii contractului, în conformitate cu prevederile de mai sus, Vânzătorul stabilește un termen limită suplimentar pentru plată și îl informează pe Client. Dacă după stabilirea unei perioade suplimentare de plată nu se va plăti factura, Vânzătorul va avea dreptul să se retragă din contract. În acest caz, Vânzătorul va trimite Clientului o declarație in acest sens.

V. LIVRARE

1. Livrarea produselor achiziționate de pe Site-ul web se face exclusiv prin curier.

2. Samsung informează Clientul despre costul livrării, dacă este cazul, în timpul efectuării comenzii, înainte de finalizarea acesteia.

3. La momentul plasării comenzii, Samsung informează Clientul despre restricțiile privind livrarea Bunurilor.

4. Vânzătorul efectuează livrarea numai pe teritoriul României, prin intermediul serviciului de curierat.

5. După acceptarea de către Client a lotului, Clientul este răspunzător pentru produsele care se livrează și riscul pentru pierdere accidentală a acestora precum și pentru orice daună.

VI. MODUL DE FINALIZARE A COMENZII (LIVRAREA BUNURILOR)

1. Bunurile comandate sunt livrate prin curier

2. În situația în care curierul nu reușește să predea produsele Clientului, curierul va contacta Clientul pentru a stabili o altă dată de livrare. Dacă Clientul tot nu ridică produsele de la curier,  Vânzătorul poate denunța unilateral Contractul de vânzare..

3. Același drept este acordat Consumatorului în cazul în care Vânzătorul nu își îndeplinește obligațiile în baza contractului încheiat. Aceasta nu restricționează în niciun fel drepturile Consumatorului în conformitate cu legile aplicabile, cum ar fi, dreptul de retragere dintr-un contract la distanță conform prevederilor OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

4. În situația descrisă la punctul VI, par. 2 și VI par. 3, Vânzătorul este obligat să returneze imediat Clientului tot ce a primit de la acesta în baza contractului.

5. Înainte de preluarea coletului de la curier, verificați dacă ambalajul nu a fost deteriorat în timpul transportului. În mod special, vă rugăm să acordați atenție stării benzilor de fixare a coletului. În cazul în care ambalajul prezintă semne de deteriorare sau atunci când benzile sunt rupte, vă rugăm să nu acceptați coletul și să contactați Vânzătorul pentru a clarifica problema.

VII. RETRAGEREA DIN CONTRACT- DISPOZIȚII GENERALE

1. Numai Clientul care este un consumator are dreptul de a se retrage din contract fără a oferi un motiv.

2. Consumatorul care a încheiat un contract la distanță poate, în termen de 14 zile, să se retragă fără să prezinte un motiv și să suporte costuri, cu excepția costurilor indicate mai jos, cu condiția să fi fost informat corespunzător în timpul procesului de comandă. Excepțiile legale la dreptul de retragere care pot fi aplicabile sunt prezentate la punctul 8 de mai jos.

3. În cazul în care Consumatorul a emis o declarație de retragere înainte ca Vânzătorul să accepte oferta sa, aceasta nu mai este obligatorie.

4. Perioada de retragere din contractul de vânzare a bunurilor începe de la data la care Consumatorul sau o persoană indicată de acesta, alta decât transportatorul, a intrat în posesia acestora (în cazul vânzării mai multor bunuri - posesia ultimului dintre acestea); iar în cazul altor contracte, de la încheierea lor.

5. Pentru a-și exercita dreptul de retragere, Consumatorul trebuie să remită Vânzătorului o declarație în acest sens. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să trimiteți o declarație înainte de expirarea acestuia. Această declarație poate fi trimisă, printre altele, prin formularul care constituie Anexa nr. 1 la Regulament, prin e-mail sau poștă.

6. Vânzătorul va confirma prompt Clientului, in scris, primirea declarației de retragere din contract.

7. La momentul retragerii din contract, actele/ contractele adiționale încheiate de Client expiră, în cazul în care,conform acestora,obligațiile sunt îndeplinite de către antreprenor sau de un terț pe baza unui contract cu întreprinzătorul.

8. Clientul nu are dreptul să se retragă din contract în legătură cu contractele menționate la art. 16 din OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii , inclusiv, printre altele, din contractele privind:

8.1. prestarea serviciilor, în cazul în care Vânzătorul a furnizat integral serviciul cu consimțământul expres al Consumatorului care a fost informat, înainte de începerea prestației, despre faptul că după îndeplinirea serviciului de către Vânzător, își va pierde dreptul de a se retrage din contract;

8.2. în care obiectul serviciului îl reprezintă înregistrări audio sau video sau software de calculator ce trebuie livrate într-un ambalaj sigilat, dacă ambalajul a fost deschis după livrare;

8.3. furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere

9. Consumatorul suportă numai costurile directe de returnare a produselor, cu excepția cazului în care Operatorul magazinului a fost de acord să le suporte sau nu a informat Clientul cu privire la necesitatea de a suporta aceste costuri.

10. În cazul în care, datorită naturii lor, bunurile nu pot fi expediate înapoi prin poșta obișnuită, Vânzătorul preia produsele pe cheltuiala sa.

VIII. EFECTELE RETRAGERII DIN CONTRACTUL DE VÂNZARE A BUNURILOR

1. În termen de 14 zile de la data primirii declarației de retragere din contractul de vânzare a bunurilor, Vânzătorul va returna Clientului toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare corespunzătoare celei mai ieftine metode de livrare oferite de Vânzător, dacă este cazul. Rambursarea se va efectua folosind aceeași metodă de plată utilizată de Client, cu excepția cazului în care Clientul acceptă în mod explicit o altă metodă de rambursare, care nu implică costuri pentru el.

Vânzătorul poate ridica personal articolul de la Client.

În cazul în care Vânzătorul nu a prezentat o astfel de propunere Clientului:

2.1. Clientul va returna fără întârziere articolul Vânzătorului (sau unei persoane autorizate de către Vânzător), dar nu mai târziu de 14 (paisprezece) zile de la data la care a reziliat contractul, cu excepția cazului în care Vânzătorul se oferă să ridice el însuși articolul. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să trimiteți articolele înainte de expirarea acestuia.

2.2 În cazul în care Vânzătorul nu s-a oferit să ridice el însuși Produsul returnat, Clientul trebuie să returneze Produsul prin expedierea acestuia la adresa indicată în corespondența prin e-mail de la Vânzător, la solicitarea Clientului.

2.3. Vânzătorul poate refuza rambursarea plăților primite de la Client până la primirea înapoi a articolelor sau până la furnizarea de către Client a dovezii returnării lor, indiferent care dintre situații survine prima.

3. Clientul suportă doar costurile directe de returnare a Bunurilor (inclusiv costul de livrare către Vânzător) și este responsabil în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultate din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.

IX. EFECTELE RETRAGERII DIN CONTRACTUL DE PRESTARE A SERVICIILOR

1. În cazul în care Clientul își exercită dreptul de a se retrage din contract după ce a solicitat în mod explicit Vânzătorului să demareze serviciul înainte de termenul limită de a se retrage din contract, acesta este obligat să plătească pentru serviciile furnizate până la retragerea din contract, cu condiția ca aceste servicii să fie furnizate prin remunerarea Vânzătorului.

X. GARANȚIE

1. Bunurile oferite de Vânzător sunt acoperite de garanția producătorului sau a Vânzătorului. În cazul în care certificatul de garanție original este furnizat împreună cu Produsul, reparațiile din perioada de garanție sunt efectuate de unități de service autorizate în întreaga țară. În unele cazuri, reparațiile din perioada de garanție se efectuează în unități de service autorizate, după prezentarea dovezii achiziționării. Perioada și condițiile de garanție sunt marcate în certificatul de garanție și în descrierea Bunului furnizat.

XI. SERVICII SUPLIMENTARE

1. Serviciile suplimentare sunt servicii suplimentare (de exemplu, instalare, asamblare, aducere) acele servicii furnizate Clientului de către Vânzător sau subcontractantul acestuia. Clientul are dreptul să folosească serviciul suplimentar, în cazul în care este menționat clar în descrierea Bunului de pe Site-ul web.

2. Utilizarea serviciului suplimentar poate necesita acceptarea condițiilor de utilizare sau a regulamentului acestui serviciu.

3. Posibilitatea de a utiliza un serviciu suplimentar reprezintă dreptul Clientului. Opțiunea sa în acest sens nu afectează în niciun fel transmiterea comenzii.

4. Condiția pentru utilizarea anumitor servicii este punerea la dispoziție a unui număr de telefon de contact. În cazul în care Clientul nu pune la dispoziție un astfel de număr de telefon la plasarea unei comenzi, Vânzătorul va contacta Clientul prin e-mail și îi va solicita să completeze datele respective. Furnizarea datelor este voluntară. Clientul are dreptul de a accesa datele și de a le corecta.

XII. ELIMINAREA BUNURILOR

1. Clientul are dreptul să restituie echipamentul uzat în conformitate cu OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Returnarea echipamentului uzat poate avea loc numai după achiziționarea unui Produs nou de la Vânzător, iar echipamentul returnat trebuie să fie de același tip ca și Bunurile achiziționate. Clientul poate returna Produsul uzat într-o cantitate nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat.

XIII. RESPONSABILITATEA PENTRU DEFECTE

1. Vânzătorul este obligat să livreze Bunurile fără defecte și este răspunzător față de consumator pentru orice lipsă a conformității existente la momentul când au fost livrate produsele,  în conformitate cu dispozițiile reglementate de Legea 449/2003 privind vânzarea produselor si garanţiile asociate acestora.

2. În cazul în care Clientul nu este un Consumator:

2.1. este exclusă răspunderea conform garanției pentru defectele bunurilor;

2.2. Vânzătorul este răspunzător numai pentru daunele cauzate din culpă intenționată, iar această răspundere este limitată numai la pierderile suferite;

2.3. răspunderea Vânzătorului pentru daune este limitată la valoarea comenzii;

2.4. Vânzătorul nu este responsabil pentru acțiunile și omisiunile unor terți, inclusiv furnizorii de e-mail, servicii de internet, etc.

XIV. RECLAMAȚII

1. Vânzătorul este răspunzător față de Client în cazul în care Produsul vândut prezintă un defect fizic sau o restrictie din punct de vedere legal (garanție) în conformitate cu condițiile stipulate în Legea 449/2003 privind vânzarea produselor si garanţiile asociate acestora.

2. Toate reclamațiile privind contractele încheiate cu Vânzătorul prin intermediul Site-ului web pot fi trimise:

a) în scris, la adresa sediului social al Vânzătorului;

b) prin telefon, la numărul de telefon indicat pe Site-ul web;

c) prin email, la adresa reclamatii@estep.ro.

2. Atunci când solicitați utilizarea unei garanții, furnizați Vânzătorului orice dovadă de cumpărare (de exemplu, un extras de cont, confirmarea plății prin card, chitanță sau factură).

3. Atunci când trimiteți o reclamație, este recomandabil să descrieți defectul semnalat și să mentionați solicitare dvs.

4. Clientul care își exercită drepturile de garanție este obligat să furnizeze articolul defect, pe cheltuiala Vânzătorului, la adresa sediului social al Vânzătorului sau la adresa indicată în corespondența de e-mail.

5. În cazul în care, din cauza tipului bunului respectiv sau a modului de instalare al acestuia, expedierea sa de către Client ar fi considerată extrem de dificilă, Clientul este obligat să pună Bunul respectiv la dispoziția Vânzătorului, în locul în care se află acesta amplasat.

6. În cazul în care trebuie completate datele sau informațiile furnizate în reclamație, Vânzătorul va solicita imediat Clientului să le completeze în conformitate cu scopul indicat. Împreună cu această notificare, vor fi trimise Clientului informații cu privire la modul de completare a formularului de reclamație.

7. Conform art 11 legea 449/2003, orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare. Termenul de mai sus nu se aplică reclamațiilor din cauza cărora Clientul dorește să se retragă din contract. Clientul va fi notificat de către Vânzător prin e-mail sau în scris cu privire la rezultatul reclamației, în funcție de modalitatea de depunere a reclamației.

XV. DATE CU CARACTER PERSONAL

Date cu caracter personal

1. Informații generale 

1.1 În conformitate cu articolul I punctul 7 al prezentului regulament, comanda Clientului va fi procesată și livrată de către Estep B2B SRL, în calitate de Vânzător, unic partener autorizat de Samsung România să proceseze comenzile plasate pe Site-ul web.

1.2 Baza legală pentru Vânzătorul care prelucrează datele cu caracter personal ale Clientului furnizate pe parcursul înregistrării pe Site-ul web sau plasării unei Comenzi o reprezintă încheierea Contractului de vânzare la distanță între Client și Vânzător la care Clientul este parte (în conformitate cu articolul 6. 1 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE; denumit în continuare "RODO").

1.3. Datele cu caracter personal ale Clientului furnizate pe parcursul înregistrării pe Site-ul web sau plasării Comenzilor sunt prelucrate în scopul derulării Contractului de vânzare la distanță, ceea ce înseamnă, în special:

- prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului în scopul executării Contractului de vânzare și livrării Bunurilor comandate,

- examinarea reclamațiilor și contactarea Clientului pentru a obține informații suplimentare necesare pentru soluționarea reclamației și/sau pentru a informa Clientul cu privire la rezultatele reclamației,

- prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului pentru a efectua servicii legate de reparațiile din perioada de garanție - dacă produsul achiziționat de Client este acoperit de garanția Vânzătorului.  

2. Obligația de a furniza datele cu caracter personal

2.1. Nefurnizarea tuturor datelor cu caracter personal solicitate poate constitui un obstacol în calea încheierii Contractului de vânzare la distanță și a prestării Serviciilor de către Vânzător.

3. Informații despre beneficiarii datelor dvs. cu caracter personal

3.1.  În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clienților în conformitate cu scopurile indicate la punctul 1.3 de mai sus, datele cu caracter personal ale Clienților pot fi puse la dispoziția următorilor beneficiari sau categorii de beneficiari:

a) entități care participă la procesele necesare executării comenzilor plasate ca parte a serviciilor unui magazin online, la adresa www.samsung.com/ro, inclusiv societățile de curierat;

b) organismele administrației publice și entitățile care îndeplinesc atribuții publice sau care acționează în numele organismelor administrației publice, în măsura și conform scopurilor care rezultă din prevederile legii.

3.2. Datele personale sunt colectate numai în baza consimțământului dvs., în scopul verificării campaniei la care doriți să participați, precum și pentru plata taxelor aferente premiilor conform obligațiilor legale.

3.3. Datele dvs. personale vor putea fi partajate și cu angajații autorizați Samsung Electronics România S.R.L., („Samsung”), precum și autorităților publice și/sau organismelor publice, dacă va fi cazul.

3.4. Deoarece sistemele Samsung sunt dezvoltate și administrate de Samsung Electronics Co., Ltd. datele dvs. personale pot fi accesate din Coreea de Sud. Pentru protejarea confidentialității și securității datelor dvs. personale, am implementat măsuri adecvate astfel încât datele personale să fie protejate și prelucrate într-o manieră securizată.

3.5. Datele dumneavoastra personale vor fi utilizate până în momentul îndeplinirii obligațiilor expres reglementate de lege (cel mult 6 ani in cazul premiilor ce impun plata unor taxe sau impozite). Ulterior expirării acestor termene, datele dumneavoastra vor fi șterse/distruse. 

4. Perioadele de prelucrare a datelor cu caracter personal

4.1. Datele cu caracter personal ale clienților vor fi prelucrate pe durata Contractului de vânzare la distanță și a furnizării Serviciilor Vânzătorului, precum și pe durata soluționării pretențiilor reciproce care decurg din contractul mai sus-menționat.

5. Drepturile persoanei vizate

5.1. Vânzătorul se asigură că toate persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate, sunt protejate de drepturile corespunzătoare rezultate din RGPD, adică:

a) dreptul de acces la datele cu caracter personal, inclusiv dreptul de a obține o copie a acestor date;

b) dreptul de a solicita rectificarea (corectarea) datelor cu caracter personal - în cazul în care datele sunt incorecte sau incomplete;

c) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal (așa-numitul "drept de a fi uitat") - în cazul în care (i) datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; (ii) persoana vizată a formulat obiecții privind prelucrarea datelor cu caracter personal, (iii) datele sunt prelucrate în mod ilegal, (iv) datele trebuie eliminate pentru a se conforma unei obligații legale;

d) dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor cu caracter personal - (i) persoana vizată pune la îndoială corectitudinea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea datelor este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor, solicitând în schimb restricții asupra datelor sale; (iii) operatorul de date nu mai are nevoie de date în scopurile avute în vedere, dar persoana vizată are nevoie de acestea să se identifice, să se apere sau să susțină pretenții; (iv) persoana vizată s-a opus prelucrării datelor - în așteptarea stabilirii, motivele legitime ale administratorului depășesc motivele opoziției;

e) dreptul de a transfera date cu caracter personal în cazul în care: (i) prelucrarea are loc pe baza unui acord încheiat cu persoana vizată sau pe baza consimțământului acesteia și (ii) prelucrarea are loc în mod automat;

f) dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal atunci când (i) există motive legate de situația particulară a clientului și (ii) prelucrarea datelor se bazează pe indispensabilitatea scopurilor care decurg dintr-un interes legitim.

5.2. Clientul are dreptul să depună o cerere de implementare a drepturilor menționate în secțiunea 5.1. de mai sus, trimițând un email la adresa contact@estep.ro.

6. Dreptul de a depune o reclamație la organismul de supraveghere

În cazul în care Clientul consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vânzător încalcă prevederile GDPR, Clientul are dreptul de a depune o reclamație la organismul de supraveghere, adică la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

XVI. DISPOZIȚII FINALE

1.  Prezentul Regulament se aplică de la data de 28 februarie 2019 (data lansării magazinului online de pe Site-ul web).

2. Vânzătorul are dreptul să modifice Regulamentul în cazul modificării legii aplicabile în vigoare. Toate modificările vor avea loc conform scopului corespunzător și Clienții vor fi informați cu privire la modificarea Regulamentului printr-un buton care acceptă prevederile Regulamentului care apar la plasarea comenzii de către Client. Un client care nu este de acord cu modificările este îndreptățit să rezilieze imediat contractul.

3. În cazul unei modificări sau anulări a oricăreia dintre prevederile prezentului Regulament printr-o decizie a unei autorități competente sau a instanței judecătorești, restul prevederilor rămân în vigoare și obligă atât Vânzătorul, cât și Clientul.

4. Legea aplicabilă soluționării eventualelor litigii legate de Regulament este legea română în vigoare. Eventuale litigii vor fi soluționate de instanțele competente. Această prevedere nu încalcă drepturile consumatorilor care decurg din prevederile obligatorii ale legislației statului de reședință permanentă.

5. De asemenea, Clientul poate utiliza mijloace extrajudiciare pentru a soluționa reclamațiile (mediere, tribunal de arbitraj) și pentru a-și urmări pretențiile. Indiferent de cele de mai sus, Consumatorul poate solicita asistență din partea Autorității naționale pentry Protecția Consumatorului în vederea medierii conflictelor.

6. În cazul Clienților care nu sunt Consumatori, este competentă instanța de jurisdicție de la sediul Vânzătorului.

7. În baza Regulamentului (UE) nr. 524/2013 a Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013, vă informăm că la http://ec.europa.eu/consumers/odr,  o platformă online pentru sistemul de soluționare a litigiilor dintre consumatori și antreprenori la nivelul UE (platforma SOL). Platforma SOL este un site web cu un ghișeu unic destinat consumatorilor și antreprenorilor care solicită soluționarea extrajudiciară a unui litigiu privind obligațiile contractuale care decurg dintr-un contract de vânzare online sau dintr-un contract de prestări de servicii.

8. În cazul Clienților care sunt antreprenori, se aplică prevederile art. 66 (1) § 1-3 din Codul civil.

XVII. LEGEA APLICABILĂ

1. În materia chestiunilor care nu intră sub incidența prezentului regulament, se aplică prevederile legii în vigoare, inclusiv prevederile Codului civil.