Termeni & Condiții

Realizarea copiilor de rezervă (backup) și ștergerea datelor

IMPORTANT – VĂ RUGĂM CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A EFECTUA REPARAȚII ȘI/SAU PRESTA ALTE SERVICII. ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII CONSTITUIE ACORDUL DVS. CU SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (DENUMITĂ ÎN CONTINUARE "SAMSUNG") PENTRU SERVICIUL DE REPARAȚII ȘI ORICE DISPOZITIV RELEVANT SAU UPGRADARE DE SOFTWARE FURNIZATE DE SAMSUNG, FILIAELELE SALE, FURNIZORII ȘI/SAU ATELIERELE DE REPARAȚII TERȚE (DENUMITE ÎN MOD COLECTIV, "SERVICIILE"). BENEFICIILE FURNIZATE DE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII SUNT COMPLEMENTARE TUTUROR DREPTURILOR ȘI REMEDIILOR PREVĂZUTE DE LEGILE ȘI REGLEMENTĂRILE DE PROTECȚIE A CONSUMATORILOR APLICABILE ÎN ȚARA DVS. DE REȘEDINȚĂ.

1.Responsabilitatea clientului. Aveți responsabilitatea să creați copii de rezervă (backup) pentru toate datele, programele software și programele existente și să ștergeți toate datele existente înainte de a beneficia de Servicii. Samsung nu este responsabilă pentru pierderea, recuperarea sau compromiterea datelor sau pierderile provocate de utilizarea echipamentelor care decurg din sau sunt în legătură cu Serviciile furnizate de Samsung. De asemenea, trebuie să declarați faptul că produsul dvs. nu conține fișiere sau date ilegale.

 

2.Realizarea copiilor de rezervă (backup) și ștergerea datelor. Setările dispozitivului pot fi readuse la setările implicite din fabrică în timpul efectuării Serviciilor. Ca parte a Serviciului, Samsung poate șterge orice date de pe dispozitiv. Este recomandat să păstrați o copie de rezervă separată a conținutului datelor dispozitivului, incluzând, dar fără a se limita la, informații de contact, imagini, texte, muzică, tonuri de apel sau aplicații și să eliminați toate informațiile personale pe care doriți să le protejați. Trebuie să efectuați o copie de rezervă a tuturor informațiilor personale de pe dispozitiv înainte de a beneficia de Serviciu/Service. În timpul Serviciului, este posibil ca datele de pe dispozitiv să fie pierdute, înlocuite sau reformatate. Într-un astfel de caz, Samsung nu va fi responsabil pentru pierderea de date, software, programe sau alte informații conținute pe dispozitiv.

 

3.Protecția/accesul la date. Trebuie să acordați tehnicienilor Samsung acces la dispozitiv în scopul furnizării Serviciului/Service. În timpul Serviciului, informațiile personale stocate pe dispozitiv pot fi divulgate accidental de către tehnician sau poate fi necesară verificarea zonelor de pe dispozitivul în care este localizat conținutul dvs. pentru a verifica calitatea Serviciului. Samsung nu partajează conținutul localizat pe dispozitiv decât în cazul în care legea sau regulamentul în vigoare impun contrariul. În cazul în care nu doriți ca Samsung să aibă acces la aceste informații, vă recomandăm să ștergeți aceste informații sau să resetați dispozitivul înainte de a beneficia de Serviciu/Service. Imaginile testului pot fi lăsate pe dispozitivul dvs. în timpul procesului de testare a controlului calității.