Ako používať funkciu Starostlivosť o zariadenie na Samsung Smart TV

Ak máte problém s vašim televízorom, jedným z riešení je obnoviť pôvodné nastavenia a začať odznova. Aj keď týmto spôsobom môžete váš problém vyriešiť, nemusí to byť nevyhnutné. Váš televízor má niekoľko vstavaných vnútorných testov, ktoré vám pomôžu pri riešení problémov s videom, obrazom, zvukom a ďalších.

Optimalizácia televízora s funkciou Starostlivosť o zariadenie

Starostlivosť o zariadenie je diagnostický softvér televízora, ktorý pracuje na základe údajov televízora a ukazuje aktuálny prevádzkový stav televízora. Po prechode do ponuky Start Device Care (Spustiť Starostlivosť o zariadenie) služba Starostlivosť o zariadenie vykoná diagnostiku a zobrazí zoznam problémov a aktuálny stav televízora. Prevádzkový stav televízora sa uvádza v dvoch fázach a delí sa na Good (Dobrý) a Moderate (Stredný). Službu Starostlivosť o zariadenie nájdete v ponuke Customer Support (Zákaznícka podpora).


Tu môžete zároveň skontrolovať a vymazať úložisko, diagnostikovať problémy sami alebo požiadať o technickú podporu. Po skončení diagnostiky televízora sa vymaže a uvoľní medzipamäť a zatvoria sa nepoužívané aplikácie na pozadí, čím sa uvoľní aj operačná pamäť. Informácie o spustení Starostlivosti o zariadenie v televízore Samsung nájdete v príručke nižšie.

qled starostlivosť o zariadenie hlavná ponuka
Notification of TV Status

Kategória

Stav

Menší problém

Dostupný ukladací priestor 0% (podľa zobrazenia v používateľskom rozhraní) - k dispozícii je menej ako 70 MB ukladacieho priestoru

Bez problémov

Všetky ostatné prípady okrem tých, ktoré sú zaradené v kategórii Menší problém

Pomocou tlačidla Spustiť Starostlivosť o zariadenie spustíte kontrolu televízora, ktorá vám pomôže optimalizovať a diagnostikovať problémy s televízorom, ako napr. rozmazaný obraz alebo nedostatok úložného priestoru. Stlačte tlačidlo Spustiť Starostlivosť o zariadenie v strede obrazovky. Interný diagnostický program skontroluje stav televízora, a ak nájde problém, zobrazí ho v prehľadnom zozname.


Ak chcete spustiť funkciu Starostlivosť o zariadenie na vašom televízore, postupujte takto:

1. krok Stlačte tlačidlo Domov na diaľkovom ovládači vášho televízora a vyberte voľbu Nastavenia.

qled starostlivosť o zariadenie nastavenia

2. krok V ponuke Nastavenia prejdite na voľbu Podpora a vyberte voľbu Starostlivosť o zariadenie.

qled starostlivosť o zariadenie nastavenia ponuka zvuk

3. krok Funkciu spustíte stlačením tlačidla Spustiť Starostlivosť o zariadenie v strede obrazovky.

qled spustiť starostlivosť o zariadenie

Voľba Správa úložného priestoru v ponuke Starostlivosť o zariadenie umožňuje skontrolovať a organizovať údaje uložené v televízore. Ak chcete odstrániť nainštalovanú aplikáciu, použite tlačidlo Odstrániť v pravom hornom rohu obrazovky a vyberte príslušnú aplikáciu. Okrem toho, ak kliknete na tlačidlo Zobraziť podrobnosti pri jednotlivých aplikáciách, môžete si prezrieť detailné informácie, ako napr. celková veľkosť aplikácie, množstvo uložených údajov a veľkosť vyrovnávacej pamäte.

 • Odstrániť: Vyberte nainštalovanú aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo Odstrániť.
qled starostlivosť o zariadenie správa úložného priestoru
 • Zobraziť podrobnosti: Skontrolujte objem dát a vyrovnávaciu pamäť používané aplikáciou, vymažte údaje a vyrovnávaciu pamäť.
qled starostlivosť o zariadenie správa úložného priestoru zobraziť podrobnosti

Poznámka: Keď odstraňujete aplikácie, nie je možné zvoliť a odstrániť predvolené nainštalované aplikácie.

V ponuke Vnútorný test môžete priamo otestovať stav rôznych častí vášho televízora a identifikovať prípadné odchýlky. V prípade, že zdrojom problémov je samotný televízor, na ich presnejšiu identifikáciu použite funkcie Test videa, Test obrazu a Test zvuku. Okrem toho môžete v tejto ponuke tiež skontrolovať rozhranie HDMI, sieťový signál a pripojenie rozhrania Smart Hub.

qled starostlivosť o zariadenie ponuka vnútorný test
 • Test videa: Ak máte problém s kvalitou videa na vašom televízore, použite funkciu Test videa. Na televízore sa prehrá skúšobné video v najvyššej kvalite. Pozorne sledujte prehrávané video a identifikujte prípadné nedostatky.
qled starostlivosť o zariadenie vnútorný test ukážkové video
 • Test obrazu: Ak máte problém s kvalitou obrazu na vašom televízore, použite funkciu Test obrazu. Na televízore sa zobrazí skúšobný obraz. Pozorne si obraz prezrite po dobu 5 sekúnd a identifikujte prípadné nedostatky.
 • Test zvuku: Ak máte problém s kvalitou zvuku na vašom televízore, použite funkciu Test zvuku. Televízor prehrá skúšobnú melódiu pomocou aktuálne nastaveného výstupného zariadenia. Pozorne počúvajte, či zvuk znie normálne.
 • Odstraňovanie problémov s rozhraním HDMI: Tento test zisťuje, či je kábel HDMI správne pripojený k portu HDMI na vašom televízore. Vyberte port HDMI, ktorý chcete otestovať, tak, ako na nasledujúcom obrázku, a spustite test kliknutím na tlačidlo Ďalej.
starostlivosť o zariadenie vnútorný test odstraňovanie problémov s rozhraním HDMI
 • Informácie o signále: Na kontrolu signálu z pripojeného externého zariadenia môžete použiť funkciu Informácie o signále. Zároveň môžete skontrolovať kábel HDMI a prezrieť si históriu signálu.
 • Test pripojenia rozhrania Smart Hub: Tento test vykonáva diagnostiku bezdrôtového sieťového pripojenia. Testy DNS serverov, blokovania ISP, a pod. môžu trvať aj niekoľko minút.
 • Obnoviť nastavenia rozhrania Smart Hub: Všetky nastavenia rozhrania Smart Hub, všetky nainštalované aplikácie a kontá uložené na vašom televízore môžete uviesť do pôvodného stavu po zadaní PIN kódu.

Poznámka: 

 • Video a obraz zobrazované počas testu sa zobrazujú v najvyššej kvalite, akú váš televízor dokáže zobraziť. Kvalita sa však môže líšiť v závislosti od použitého zdroja.
 • Ak počas testu zistíte nejaké nedostatky, je pravdepodobné, že televízor má poruchu. V tomto prípade požiadajte o pomoc Podporu spoločnosti Samsung.

Poznámka: Snímky obrazovky a ponúk sú len ukážky v angličtine, sú však k dispozícii aj v jazyku vašej krajiny.

Ďakujeme vám za vašu reakciu