Používanie funkcií Tap View a Multi View

Tap View a Multi View sú praktické funkcie umožňujúce zdieľanie obrazovky. Funkcia Tap View vám umožní zobraziť obsah displeja vášho telefónu na obrazovke televízora jedným dotykom, zatiaľ čo funkcia Multi View poskytuje niekoľko možností rozdelenia obrazovky a súčasného zobrazenia niekoľkých druhov obsahu. Používatelia tak môžu obsah deliť podľa potreby medzi viacero obrazoviek rôznych tvarov a veľkostí.

Zobrazte obsah displeja telefónu na televízore jedným dotykom

Ak chcete zobraziť obsah z vášho telefónu, ako napr. fotografie alebo videá, na televízore, stačí ho priložiť k televízoru. Vďaka funkcii Tap View sa obsah jediným dotykom okamžite zobrazí na televízore. Jednoduchšie, rýchlejšie a pohodlnejšie zdieľanie zábavných okamihov vášho života bez potreby Wi-Fi siete alebo dátového prístupu.

 

Zariadenia k sebe iba jemne priložte, aby ste ich nepoškodili. Zariadenie neprikladajte k rohu obrazovky alebo priamo k obrazovke. Pre lepšiu ochranu môžete dať na váš telefón ochranný kryt. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak telefón priložíte k hornej alebo bočnej strane televízora.

žena prikladá telefón k televízoru

Poznámka: Funkcia je k dispozícii len pre modely TU7000 a vyššie (zahŕňa Lifestyle/Outdoor televízory) a modely Samsung Galaxy od jej spustenia. (Android 8.1 a novšie)

Ak chcete používať funkciu Tap View, musíte ju zapnúť v aplikácii SmartThings na vašom telefóne.

 

1. krok Na vašom telefóne otvorte aplikáciu SmartThings a klepnite na ikonu Ponuka (tri vodorovné čiarky).

2. krok Klepnite na voľbu Nastavenia a potiahnite prstom, aby sa zobrazila funkcia Tap view. Zapnite funkciu klepnutím na prepínač.

3. krok Priložte telefón k televízoru, a keď sa na displeji telefónu zobrazí upozornenie na detekciu prítomnosti telefónu klepnite na voľbu Povoliť.

obrazovka aplikácie smartthings nastavenie funkcie tap view

Poznámka:

 • Ak chcete používať funkciu Tap View, aktualizujte aplikáciu SmartThings na verziu 1.7.45 alebo novšiu. Aplikáciu si môžete prevziať z obchodu Google Play Store alebo Apple App Store.
 • Ak chcete zdieľať obrazovku, musíte ukončiť režim úspory energie v ponuke Režim napájania.
 • Skontrolujte, či je na vašom televízore aktivovaná funkcia Smart View. (Nastavenia > Všeobecné > Správca externých zariadení > Správca pripojenia zariadení > Upozornenie na prístup)

Aby ste zariadenia nepoškodili, prikladajte ich k sebe opatrne. Ak klopnete zariadením o obrazovku alebo roh televízora, môžete tým obrazovku vážne poškodiť. Pre lepšiu ochranu môžete dať na váš telefón ochranný kryt. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak telefón priložíte k hornej alebo bočnej strane televízora.

 

 • Zariadením neklopnite o obrazovku alebo roh televízora.
 • Dajte na telefón ochranný kryt a zľahka ho priložte k vonkajšiemu rámu televízora.
zariadenie prikladajte opatrne

Funkcia Multi View na veľkej obrazovke

Funkcia Multi View vám umožní súčasne prehrávať na vašom televízore dva rôzne obsahy. Na ľavej časti obrazovky môžete sledovať médiá z rôznych zdrojov, ako napr. satelitný prijímač, televízny tuner, aplikácia, Blu-ray prehrávač alebo herná konzola, zatiaľ čo na pravej časti obrazovky môžete sledovať obsah obrazovky vášho telefónu. Pripojte vaše zariadenie a prispôsobte veľkosť obrazu a nastavenia zvuku podľa vašich potrieb. Multitasking na veľkej obrazovke televízora QLED TV je jednoduchý.

obrazovka funkcie multi view rozdelená na dve časti

Poznámka: K dispozícii len pre modely TU8500 (NIKE-L) a vyššie.

Spôsob používania funkcie Multi View sa líši v závislosti od toho, aké zariadenia sú k televízoru pripojené.

 

Ak chcete pomocou funkcie Multi View napr. zobraziť obsah z mobilného zariadenia alebo počítača, pripojte zariadenie pomocou zrkadlenia (líši sa podľa použitého operačného systému: Smart View/Zrkadlenie obrazovky/Airplay2/Projekcia na obrazovku). Ak chcete pomocou funkcie Multi View zobraziť obrazovku externého zariadenia, ako napr. hernej konzoly, prejdite do ponuky Výber obsahu a zvoľte príslušné zariadenie zo zoznamu. Nižšie vidíte niekoľko príkladov kombinácií rôznych obrazoviek v rámci funkcie Multi View. Obsah jednotlivých častí obrazovky si môžete vybrať a nastaviť výberom pravej a ľavej časti obrazovky.

úprava obrazovky v rámci funkcie multi view
 • Výber obsahu: Vyberte si obsah, ktorý sa má zobraziť v ľavej a pravej časti obrazovky.
 • Sledovať mobil/kameru: Zrkadlite alebo vysielajte obsah displeja vášho telefónu na obrazovku televízora pomocou funkcie Smart View / tlačidla Zrkadlenie obrazovky na mobilných telefónoch so systémom Android alebo tlačidla Airplay2 na zariadeniach so systémom iOS. Zrkadlite obrazovku laptopu alebo počítača prostredníctvom funkcie Premietať na obrazovku. Vyberte si kameru pripojenú cez aplikáciu SmartThings alebo pripojenú webovú kameru.
 • Veľkosť obrazovky: Upravte veľkosti oboch častí obrazovky podľa vašich potrieb. Môžete napríklad umiestniť menšie okno v pravom hornom rohu obrazovky alebo rozdeliť priestor na obrazovke na dve rovnaké polovice.
 • Poloha obrazu v obraze (PIP): Zvoľte polohu menšej obrazovky, keď je zobrazená cez hlavnú obrazovku. Menšia obrazovka môže byť zobrazená v pravom alebo ľavom hornom alebo v pravom alebo ľavom dolnom rohu. Ak nie ste s umiestnením menšej obrazovky spokojní, môžete ho neskôr kedykoľvek zmeniť.
 • Výstup zvuku: Pripojte vaše Bluetooth/bezdrôtové zvukové zariadenie samostatne pre každé okno. Každú obrazovku môže sledovať iný človek aj so zvukom, ak pripojí svoje slúchadlá do uší alebo cez hlavu k príslušnej obrazovke.
 • Distribúcia zvuku: Pomocou tejto voľby môžete počúvať zvuk z oboch obrazoviek naraz. Televízor a externé reproduktory budú prehrávať oba zvuky súčasne.

Poznámka: Snímky obrazovky a ponúk sú len ukážky v angličtine, sú však k dispozícii aj v jazyku vašej krajiny.

tri rôzne typy obrazoviek vo funkcii multi view
 1. Obrazovka mobilného zariadenia: Keď zrkadlíte displej smartfónu, jeho obsah sa bude pri použití funkcie Multi View zobrazovať napravo. Pomocou tejto funkcie si môžete prezerať fotografie alebo správy a sledovať videá na väčšej obrazovke.
 2. Obrazovka televízora alebo počítača: Pri zrkadlení obrazovky počítača, vysielaní obsahu z televíznej aplikácie alebo kamery s podporou technológie IoT, bude obrazovka pri použití funkcie Multi View rozdelená na dve rovnaké časti. Na ľavej časti obrazovky môžete napríklad hrať hru, zatiaľ čo na pravej časti obrazovky môžete sledovať video návod z vášho laptopu.
 3. Obraz v obraze: Nastaviť môžete aj polohu obrazu v obraze (PIP). Zatiaľ čo pozeráte film alebo športový prenos, na malej sekundárnej obrazovke môžete sledovať iný obsah, ktorý vás zaujíma.

Režim celej obrazovky

režim celej obrazovky vo funkcii multi view
 • Ak chcete prejsť do režimu celej obrazovky, vyberte jednu z obrazoviek v režime Multi View a stlačte tlačidlo Vybrať. Teraz si môžete vyberať spomedzi aplikácií a zdrojov.
 • Pre návrat k predchádzajúcemu zobrazeniu viacerých obrazoviek stlačte a podržte tlačidlo Späť na diaľkovom ovládači.
 • Ak chcete funkciu Multi View úplne vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo Späť na diaľkovom ovládači, keď je vybraná obrazovka vpravo alebo vľavo.

Poznámka: Ak chcete, aby videá prehrávané z YouTube boli vždy zobrazované v režime celej obrazovky, je potrebné upraviť nastavenia. (Nastavenia - Všeobecné - Inteligentné funkcie - Automaticky spúšťať zobrazenie Multi View - „Vypnuté“)

V závislosti od toho, ktorý televízor Samsung vlastníte, môžete používať rôzne kombinácie zdrojov.

 

Televízory QLED

 

 • Na ľavej strane obrazovky: Môže byť zobrazený obsah z televízneho tunera, aplikácií televízora alebo zariadení pripojených cez HDMI.
 • Na pravej strane obrazovky: Môžete zrkadliť displej smartfónu (Android)/Airplay2(iOS), vysielať obsah z telefónu alebo si vybrať pripojenú kameru.

 

Televízory UHD

 

 • Na ľavej strane obrazovky: Môže byť zobrazený obsah z televízneho tunera alebo zariadení pripojených cez HDMI.
 • Na pravej strane obrazovky: Môžete zrkadliť displej smartfónu (Android).

 

Podporované mobilné telefóny a zariadenia

 

 • Podporuje kompatibilné zariadenia s podporou zrkadlenia obrazovky, vrátane smartfónov a tabletov. (Android 4.2 a novšie)
 • Podporuje zariadenia kompatibilné s funkciou Airplay 2, ako napr. iPhone, iPad, iPod touch alebo Mac book.
 • ​Laptopy a počítače so systémom Windows 10

 

Podporované kamery

 

 • Logitech HD Pro Webcam C920
 • Logitech HD Pro Webcam C920S
 • Logitech C922 Pro Stream Webcam
 • Logitech C922X Pro Stream Webcam
 • Logitech C925E
 • Logitech C930e

Poznámka: Zoznam podporovaných mobilných zariadení a USB kamier sa môže meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Ďakujeme vám za vašu reakciu