Ako používať funkciu Vzdialená podpora na televízore Samsung Smart TV

Ak ste si niekedy želali, aby váš televízor dokázal zobrazovať obsah z vášho počítača alebo laptopu, televízory Samsung Smart TV vám toto želenie teraz splnia. Ak potrebujete prístup k webovej lokalite MS Office 365 alebo chcete zdieľať obrazovku počítača, váš televízor ponúka jednoduchú možnosť vzdialeného prístupu k vášmu počítaču.

Použite funkciu Vzdialená podpora ak pracujete a učíte sa doma

S postupom času váš televízor dokáže čoraz viac. Televízor sám o sebe ponúka čoraz viac funkcií, ak ho však prepojíte s vašim počítačom, vaše možnosti budú ešte oveľa rozmanitejšie. Okrem vzdialenej podpory k počítaču a zrkadlenia počítača môžete zároveň priamo využívať balík aplikácií MS Office 365 a pracovať s dokumentami na vašom televízore. Pozrite sa, čo všetko ponúka funkcia Vzdialená podpora.

Remote Access: Work and learn on your TV | Samsung Remote Access: Work and learn on your TV | Samsung

Tri spôsoby pripojenia televízora pomocou funkcie Vzdialená podpora

Na paneli ponuky Remove Access (Vzdialená podpora) sú k dispozícii tri základné funkcie. Jedná sa o funkciu Remote PC (Vzdialený počítač), ktorú môžete použiť na vzdialené ovládanie počítača prostredníctvom IP siete, funkciu Screen Sharing (Zdieľanie obrazovky), ktorá zrkadlí obrazovku počítača alebo smartfónu pripojeného do tej istej siete Wi-Fi a funkciu Office 365, ktorú je možné používať priamo prostredníctvom webového prehliadača televízora.

tri spôsoby použitia vzdialeného prístupu

Funkcia Vzdialený počítač vám umožní ovládať počítač priamo z vášho televízora. Ak chcete využívať túto funkciu, musíte poznať IP adresu vášho počítača, meno používateľa a heslo. Uistite sa, že k televízoru je pripojená klávesnica a myš, a pripojte sa k vášmu počítaču z televízora pomocou nasledujúceho postupu.

Ako sa pripojiť k vzdialenému počítaču

1. krok V ponuke rozhrania Smart Hub vyberte voľbu Zdroj a následne voľbu Vzdialený prístup.

vzdialený prístup ponuka nastavenia

2. krok V ponuke Vzdialený prístup vyberte voľbu Vzdialený počítač.

vzdialený prístup hlavná ponuka vzdialený počítač

3. krok Zadajte IP adresu vášho počítača, meno používateľa a heslo pre prístup k vášmu počítaču.

pripojenie k vzdialenému počítaču

Poznámka: Táto funkcia je dostupná len na televízoroch modelového roku 2019 a novších. Váš televízor a počítač musia byť pripojené do počítačovej siete.

Skontrolujte, či je na počítači povolená aktivácia vzdialenej pracovnej plochy

Uistite sa, že na vašom počítači je povolená aktivácia vzdialenej pracovnej plochy. Prejdite do ponuky Systém v Ovládacom paneli vášho počítača, vyberte voľbu Vzdialená pracovná plocha a aktivujte voľbu Povoliť vzdialenú pracovnú plochu.

nastavenia počítača pre povolenie vzdialenej pracovnej plochy

Podporované systémy

Windows: Funkciu podporuje len systém Windows 7 Professional a novšie verzie s podporou protokolu RDP (Remote Desktop Protocol) s výnimkou systému Windows 10 Home

MAC: Funkciu podporuje len systém MAC OSX 10.5 alebo novšie s podporou VNC (Virtual Network Computing for Mac)

Poznámka: 
  • Ak je pripojenie k počítaču MAC pomocou VNC príliš pomalé, bude potrebné nainštalovať doplnkovú aplikáciu a znížiť rozlíšenie obrazovky.
  • VNC nepodporuje prenos zvuku. (jedná sa o obmedzenie protokolu)
  • Podporované pri použití rovnakého AP. (Bez zadania IP adresy, zoznam IP adries sa zobrazuje pri použití rovnakého AP)
  • V nastaveniach počítača musí byť aktívna voľba „Povoliť vzdialené ovládanie“. Operačný systém Linux nie je podporovaný.

Vzdialená podpora je možná aj pomocou funkcie Wi-Fi Direct, ktorá umožňuje bezproblémové zdieľanie obrazovky medzi televízormi a počítačmi. Ak chcete zdieľať obrazovku počítača na vašom televízore alebo naopak, postupujte podľa pokynov na obrazovke týkajúcich sa úpravy nastavení a prepojenia televízora a počítača pomocou Wi-Fi.

Ako aktivovať Zdieľanie obrazovky

1. krok Na vašom počítači vyberte Centrum správy alebo Zariadenie v oblasti oznámení na paneli úloh.

panel úloh na počítači

2. krok Vyberte voľbu Pripojiť alebo Projekt a následne vytvorte pripojenie výberom vášho počítača.

výber televízora na počítači

Poznámka: 

  • Funkcia Zdieľanie obrazovky je podporovaná len v operačnom systéme Windows 10 Professional a novších. 
  • Rozlíšenie obrazovky nie je nijako obmedzené, pretože obsah obrazovky počítača je zachytávaný v reálnom čase a konvertovaný do rozlíšenia podporovaného televízorom.

Webové stránky MS Office 365 si môžete zobraziť prostredníctvom funkcie Remote Access (Vzdialená podpora) a upravovať dokumenty aplikácie Word, Excel a PowerPoint.

Táto funkcia je založená na cloudovej službe webového prehliadača v televízore. Preto tu nie je žiadne obmedzenie týkajúce sa operačného systému.

Prístup k aplikácii Office 365

1. krok Vyberte ikonu Office 365 na paneli Remote Access (Vzdialená podpora).

vzdialený prístup hlavná ponuka office 365

2. krok Zadajte váš identifikátor a heslo konta Microsoft Office.

office 365 prihlasovacia obrazovka

Poznámka: Niektoré symboly, ktoré nie sú podporované písmom rozhrania Samsung One, nemusia byť čitateľné.

Poznámka: Snímky obrazovky a ponúk sú len ukážky v angličtine, sú však k dispozícii aj v jazyku vašej krajiny.

Ďakujeme vám za vašu reakciu