Ako používať počítač na TV na Samsung Smart TV

Pokiaľ ste si niekedy priali, aby váš televízor mohol suplovať váš počítač alebo notebook, máte svoje prianie s vašim Samsung Smart TV splnené. Pokiaľ potrebujete vzdialený počítač alebo zdieľať obrazovku počítača/Samsung Dex alebo používate MS Office 365, existuje jednoduchý spôsob, ako k nim pristupovať pomocou funkcie počítač na TV.

Používajte funkciu PC na TV, keď pracujete a učíte sa doma

Postupom času sa stále viac rozvíjajú funkcie, ktoré je možné na vašom televízore vykonávať. Televízor sám o sebe tiež podporuje veľa funkcií a pokiaľ bude váš osobný počítač dostupný priamo na televízore, možnosti toho, čo môžete robiť to ešte znásobí.

Okrem vzdialeného prístupu k počítaču a zrkadleniu počítača môžete pristupovať priamo k Microsoft 365 a pracovať na dokumentoch v televízore. Pozrite sa na funkcie dostupné s funkciou Počítač na TV.

Usa la función PC en TV para estudiar y trabajar desde casa. Usa la función PC en TV para estudiar y trabajar desde casa.

Funkcia Počítač na TV má 4 hlavné použitia.

4 použitia je možné nájsť na paneli Počítač na TV.

Jednoduché pripojenie vám umožňuje ovládať počítač na diaľku pomocou aplikácie. Zdieľanie obrazovky zrkadlí počítač, ktorý bol pripojený k rovnakej sieti Wi-Fi. Samsung Dex vám umožňuje používať váš mobil ako počítač na televízore a k Microsoft 365 je možné pristupovať priamo pomocou webového prehliadača televízora.

Počítač na TV panel menu.

Aplikácia Jednoduché pripojenie na obrazovku vám umožňuje ovládať počítač z vášho inteligentného televízora. Najskôr nainštalujte aplikáciu do počítača a potom sa prihláste pomocou konta Samsung. Ubezpečte sa, že klávesnica a myš sú pripojené do televízora, a postupujte podľa podrobného sprievodcu, ako z televízora získať prístup k počítaču.

Počítač na TV vybraný v ponuke Smart Hub. Počítač na TV vybraný v ponuke Smart Hub.

Krok 1. Vyberte Zdroj v ponuke Smart Hub a potom vyberte Počítač na TV.

Počítač so systémom Windows vybraný na paneli ponuky Počítač na TV. Počítač so systémom Windows vybraný na paneli ponuky Počítač na TV.

Krok 2. Vyberte Windows PC na paneli ponuky TV. Potom sa zobrazí Sprievodca Windows PC.

Pokyny na stiahnutie aplikácie zobrazené v sprievodcovi na obrazovke. Pokyny na stiahnutie aplikácie zobrazené v sprievodcovi na obrazovke.

Krok 3. Stiahnite si aplikáciu do počítača pomocou odkazu na obrazovke sprievodcu.

Prihláste sa ku kontu samsung. Prihláste sa ku kontu samsung.

Krok 4. Prihláste sa k rovnakému kontu, ako je konto Samsung prihlásené k televízoru.

Vyberte ikonu pripojeného počítača. Vyberte ikonu pripojeného počítača.

Krok 5. Vyberte ikonu pripojeného počítača, pokiaľ je zobrazená na televízore.

Poznámka: Funkcia jednoduchého pripojenia je dostupná na PC minimálne s Windows 10.

Samsung TV je tiež vybavený funkciou Wi-Fi Direct, ktorá zjednoduší bezproblémové zdieľanie obrazovky medzi televízorami a počítačmi. Ak chcete zdieľať obrazovku počítača na televízore alebo naopak, upravte nastavenie podľa pokynov na obrazovke a pripojte televízor k počítaču pomocou Wi-Fi.

Ako aktivovať zdieľanie obrazovky

Pripojenie vybrané v oblasti oznámenia Centra správy. Pripojenie vybrané v oblasti oznámenia Centra správy.

Krok 1. Na vašom PC vyberte Centrum správy alebo Zariadenie v oznamovacej oblasti na hlavnom paneli.

Pre dokončenie pripojenia vyberte TV. Pre dokončenie pripojenia vyberte TV.

Krok 2. Vyberte Pripojiť alebo Stlačiť a potom dokončite pripojenie výberom svojho televízora.

Poznámka:

  • Zdieľanie obrazovky je podporované verziou Windows 10.
  • Neexistuje žiadne obmedzenie rozlíšenia, pretože obrazovka počítača je snímaná v reálnom čase.

Svoj mobil môžete používať ako počítač na veľkej obrazovke so Samsung DeX. Zariadenie Galaxy poskytujú Wireless DeX, ktorý prepojí váš mobil s Smart TV cez Wi-Fi. Môžete tak využiť Samsung Dex, kedykoľvek budete chcieť.

Samsung Dex vybraný v paneli TV. Samsung Dex vybraný v paneli TV.

Krok 1. Vyberte Samsung Dex z ponuky počítač na TV.

Samsung Dex zobrazenie návodu na obrazovke. Samsung Dex zobrazenie návodu na obrazovke.

A zobrazí sa sprievodca na obrazovke.

Ikona Dex vybraná v oznamovacej oblasti telefónu. Ikona Dex vybraná v oznamovacej oblasti telefónu.

Krok 2. Ako ukazuje sprievodca na obrazovke, stiahnite nadol oznamovaciu lištu v telefóne a klepnite na tlačidlo DeX.

Vybraná Samsung Smart TV. Vybraná Samsung Smart TV.

Krok 3. Vyberte televízor, ktorý chcete pripojiť.

Vybrané Spustiť ihneď. Vybrané Spustiť ihneď.

Krok 4. Potom klepnite na tlačidlo Spustiť ihneď.

Zobrazenie obrazovky Samsung Dex na TV aj na mobile. Zobrazenie obrazovky Samsung Dex na TV aj na mobile.

Po dokončení všetkých vyššie uvedených krokov sa obrazovka vášho televízora prepne na obrazovku Samsung DeX.

Zobrazené pripojenie telefónu. Zobrazené pripojenie telefónu.

Pripojenie, ktoré ste vytvorili z telefónu, sa uloží do vášho televízora. Pokiaľ chcete, môžete Samsung DeX okamžite znova spustiť.

Poznámka: Ubezpečte sa, že vaše zariadenie Galaxy podporuje bezdrôtové pripojenie so Samsung DeX cez Wi-Fi.

K webovým stránkam Microsoft 365 môžete pristupovať prostredníctvom funkcie Počítač na TV a upravovať dokumenty Word, Excel a PowerPoint.

Táto funkcia je založená na Cloudovej službe prostredníctvom webového prehliadača v televízore. Preto nie je nijako obmedzená operačným systémom.

Ako získať prístup k Microsoft 365

Poznámka: Niektoré symboly, ktoré písmo Samsung One UI nepodporuje, nemusí byť čitateľné.

Poznámka: Snímky obrazovky a ponuky zariadenia sa môžu líšiť v závislosti na modeli zariadenia a verzii softvéru.

Ďakujeme vám za vašu reakciu