Predstavujeme inovatívne nové funkcie televízorov modelového roku 2020

Samsung Smart TV modelového roku 2020 v sebe spájajú nové technológie a dizajn, aby divákom poskytli inovatívny zážitok. Okrem toho, vďaka mierne dozadu naklonenej obrazovke Infinity Design ponúkajú vlajkové modely Q900 a Q950 ešte podmanivejší zážitok zo sledovania.

Dokonalý zvukový zážitok s funkciou Q-Symphony

V súčasnosti platí, že ak zapnete zvukový panel, zvuk z televízora sa automaticky vypne. Funkcia Q-Symphony však umožňuje súčasný výstup zvuku zo zvukového panelu aj z televízora. Výsledkom je ešte bohatší a pestrejší zvuk.

 

Televízor analyzuje obrazový a zvukový signál a s využitím umelej inteligencie rozhoduje, ktoré reproduktory prehrajú príslušné zvuky, a zabezpečuje, aby všetky reproduktory navzájom spolupracovali.

ponuka zvukový panel zdroj

Poznámka:

  • K dispozícii len pre modely radu Q80T (s výnimkou modelu Q80 49”) a zvukový panel Q60T modelového roku 2020.
  • K dispozícii len pre pripojenie pomocou HDMI(ARC) alebo optické pripojenie.
Nastavenie funkcie Q-Symphony

Skontrolujte, či je zvukový panel zapnutý. Aktivujte výstup na zvukový panel v ponuke Zvukový výstup.

Po pripojení zvukového panelu bude zvuk automaticky prehrávaný súčasne z televízora aj zvukového panelu.

 

1. krok Stlačte tlačidlo Domov na diaľkovom ovládači vášho televízora a vyberte voľbu Nastavenia.

výber ponuky zvuk

2. krok Vyberte ponuku Zvuk a zvoľte Výstup zvuku.

výber ponuky zvuk

3. krok Vyhľadajte a vyberte zvukový panel, s ktorým chcete použiť funkciu Q-Symphony (napr. TV + Zvukový panel [názov zariadenia])

výber zvukového panelu

Poznámka: Snímky obrazovky a ponúk sú len ukážky v angličtine, sú však k dispozícii aj v jazyku vašej krajiny.

Vyskúšajte dozadu naklonenú obrazovku tohtoročných modelov

Vlajkové modely Samsung neponúkajú len vyšší výkon ale zároveň aj veľmi zaujímavý dizajn. Televízory radu 8K Q900 / 950 sú prvé televízory Samsung s dizajnom Infinity Design. Jednou z nových dizajnových vlastností je aj naklonenie celej obrazovky o 3,5 stupňa dozadu pri použití dodávaného stojana. V tejto polohe televízor poskytuje divákovi optimálny uhol sledovania, ak je relatívne veľká obrazovka nainštalovaná pomerne nízko.

Poznámka: Dozadu naklonené obrazovky majú len tohtoročné modely radu Q900 / 950.

Dizajn pre maximálne sústredenie

Náklon obrazovky bol použitý pre dosiahnutie najlepšieho možného rozlíšenia a optimálneho uhlu sledovania veľkej obrazovky, vďaka ktorému možno maximalizovať sústredenie diváka. Nasledujúci obrázok ukazuje televízor naklonený dozadu a zároveň vysvetľuje, prečo sme takýto náklon použili. Oči diváka sú v 90 stupňovom uhle k obrazovke.

uhol obrazovky naklonenej dozadu

Nepokúšajte sa nastaviť sklon televízora 

Televízory radu Q900/950 boli navrhnuté tak, aby boli naklonené mierne dozadu, pričom horná časť obrazovky je od diváka ďalej ako dolná. Výrobok bol takto navrhnutý. 

Táto poloha je pevne daná a nemožno ju upravovať.


Nepokúšajte sa túto polohu upraviť alebo zmeniť uhol obrazovky podkladaním predmetov pod stojan televízora. Mohlo by to byť nebezpečné a viesť k destabilizácii a pádu televízora.

upozornenie týkajúce sa náklonu obrazovky

Ďakujeme vám za vašu reakciu